Izvorna jezična inačica ove stranice španjolski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: bugarskinjemačkiengleskifrancuskiportugalski već su prevedeni.
Swipe to change

Troškovi

Španjolska

U ovoj studiji slučaja iz područja trgovačkog prava – odgovornosti – od država članica tražilo se da kupca obavijeste o parničnim troškovima u sljedećim situacijama: Slučaj A – nacionalna situacija: proizvođač opreme za grijanje isporuči grijač instalateru. Instalater proda i ugradi grijač kupcu u kuću. U kući nedugo zatim izbije požar. Sve su uključene stranke (proizvođač, instalater i krajnji kupac opreme za grijanje) osigurane. Uzrok požara predmet je spora. Nitko ne želi platiti odštetu kupcu. Kupac odluči tužiti proizvođača opreme za grijanje, instalatera i osiguravajuća društva radi potpune naknade štete. Slučaj B – transnacionalna situacija: proizvođač opreme za grijanje u državi članici B isporuči grijač instalateru u državi članici C. Instalater proda (i ugradi) grijač kupcu u kuću u državi članici A. U kući nedugo zatim izbije požar. Sve su uključene stranke (proizvođač, instalater i krajnji kupac opreme za grijanje) osigurane u osiguravajućim društvima u svojim državama članicama. Uzrok požara predmet je spora. Nitko ne želi platiti odštetu kupcu. Kupac odluči u državi članici A tužiti proizvođača opreme za grijanje, instalatera i osiguravajuće društvo u državi članici A radi potpune naknade štete.

Sadržaj omogućio
Španjolska

Troškovi u Španjolskoj

Sudski troškovi te troškovi žalbe i alternativnog rješavanja spora

Studija slučaja

Sud

Žalbe

Alternativno rješavanje sporova

Početni troškovi

Opći troškovi

Drugi troškovi

Početni troškovi

Opći troškovi

Drugi troškovi

Je li ta opcija dostupna u ovoj vrsti predmeta?

Slučaj A

Početni troškovi: Predujmovi plaćeni odvjetniku (abogado) ili pravnom zastupniku (procurador) stranke, a općenito plaćanje naknada ovisno o vrsti postupka i potraživanom iznosu, pod uvjetom da je veći od 2000 EUR, osim ako stranka ima pravo na pravnu pomoć na temelju Zakona 1/1996 o pravnoj pomoći.

Riječ je o općim troškovima postupka. Plaća ih stranka čiji su svi tužbeni zahtjevi odbačeni (članak 394. stavak 1. Zakona o parničnom postupku).

Predočenje dokaza:

– naknada svjedocima

– mišljenja vještaka.

Stranka koja podnosi žalbu mora prethodno dati polog, osim ako ima pravo na pravnu pomoć.

Primjenjuje se isto pravilo kao u prvom stupnju.

Primjenjuje se isto pravilo kao u prvom stupnju.

Stranke se mogu sporazumjeti o dugovanom iznosu bez uplitanja treće strane, a u tom slučaju sporazum mora odobriti sud i mogu postići nagodbu primjenom mirenja čak i ako je postupak počeo.

Slučaj B

Isto kao i u prethodnom slučaju

Isto

Isto

Isto

Isto

Isto

Isto

Troškovi odvjetnika, sudskih ovršitelja i vještaka

Studija slučaja

Odvjetnici

Sudski ovršitelji

Vještaci

Je li zastupanje obvezno?

Troškovi

Je li zastupanje obvezno?

Je li upotreba obvezna?

Slučaj A

Kada je potraživani iznos veći od 2000 EUR, strankama mora pomagati odvjetnik i zastupati ih pravni zastupnik (članak 31. Zakona o parničnom postupku).

Razlikuju se ovisno o iznosu potraživanja i vrsti postupka.

Nema zastupanja stranaka.

Preporuča se angažiranje vještaka (određivanje vrijednosti gubitka); mišljenje vještaka plaća stranka koja ga zatraži.

Slučaj B

Isto kao i u prethodnom slučaju

Isto

Isto

Isto

Troškovi naknada svjedocima, pologa ili jamstva te drugi relevantni troškovi

Studija slučaja

Naknada svjedocima

Polog ili jamstvo

Primaju li svjedoci naknadu?

Troškovi

Postoji li to i kako se primjenjuje?

Slučaj A

Svjedoci imaju pravo primiti naknadu za gubitke nastale zbog pojavljivanja na sud od stranke koja ih poziva (članak 375. stavak 1. Zakona o parničnom postupku).

Ne treba dostaviti nikakav prethodni polog ili jamstvo.

Slučaj B

Isto kao i u prethodnom slučaju

Isto

Troškovi pravne pomoći i drugih povrata

Studija slučaja

Pravna pomoć

Povrat

Kada se i pod kojim uvjetima primjenjuje?

Kada se daje potpuna pomoć?

Uvjeti

Može li stranka koja je dobila spor dobiti povrat troškova spora?

Slučaj A

Primjenjuje se na osobe koje mogu dokazati da ne posjeduju dostatna financijska sredstva za pokretanje pravnog postupka (na primjer za odvjetnika i pravnog zastupnika).

Smatra se da nedostatak financijskih sredstva postoji ako pojedinac može dokazati da njegova sredstva i prihodi, izračunani na godišnjoj osnovi, iz svih izvora i po domaćinstvu, ne premašuju dvostruku vrijednost javnog indeksa prihoda (IPREM) koji se primjenjuje u trenutku podnošenja zahtjeva.

To će ovisiti o sporazumu sklopljenom s odvjetnikom, ako takav sporazum postoji. Općenito, vratit će se znatan dio ili čak cjelokupna odvjetnička naknada, pod uvjetom da nije veća od jedne trećine iznosa potraživanja. Pristojbe i predujmovi pravnom zastupniku stranke i naknade vještacima (ako je primjenjivo) mogu se vratiti nakon procjene troškova.

Slučaj B

Isto kao i u prethodnom slučaju

Isto

Isto

Troškovi prijevoda i tumačenja

Studija slučaja

Prijevod

Tumačenje

Kada je i pod kojim uvjetima potrebno?

Okvirni troškovi?

Kada je i pod kojim uvjetima potrebno?

Okvirni troškovi?

Slučaj A

Dokumentima koji su podneseni na jeziku koji nije španjolski jezik (ili, ako je primjenjivo, jezik autonomne zajednice gdje se o predmetu odlučuje) mora biti priložen prijevod. Dokument može biti preveden privatno; ako jedna od stranaka osporava prijevod tvrdeći da nije točan, navodeći razloge za tu tvrdnju, sudski će službenik naložiti izradu službenog prijevoda osporavanog dijela dokumenta na trošak stranke koja ga je dostavila. Ako je službeni prijevod u bitnome jednak privatnom prijevodu, troškove mora platiti stranka koja je osporila prijevod.

Razlikuju se

Kada osoba mora sudjelovati u postupku i biti ispitana, dati izjavu ili osobno biti obaviještena o sudskoj odluci, a ne zna španjolski jezik ili, prema potrebi, drugi službeni jezik autonomne zajednice u kojoj se odlučuje o predmetu, svaka osoba koja govori predmetni jezik i koja je položila prisegu ili obećala točno prevoditi može biti imenovana tumačem.

Slučaj B

Isto

Isto

Teško je odrediti unaprijed.

Posljednji put ažurirano: 14/12/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.