Izvorna jezična inačica ove stranice švedski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Costuri

Švedska

Această pagină vă oferă informații despre costurile judiciare în Suedia.

Sadržaj omogućio
Švedska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

Avocați

Onorariile juriștilor nu sunt reglementate în Suedia. Cu toate acestea, în cazul în care se acordă asistență juridică, se aplică un tarif orar stabilit de guvern. În 2012, acest tarif este, în majoritatea cazurilor, de 1 205 SEK fără TVA inclus (adică 1 506 cu TVA inclus). Codul de conduită al membrilor Asociației Barourilor din Suedia (advokater) prevede că taxele percepute de membrii barourilor trebuie să fie rezonabile.

Costuri fixe

Costuri fixe în procedurile civile

Costuri fixe pentru părțile implicate în proceduri civile

Pentru a depune o cerere într-o cauză civilă, solicitantul trebuie să plătească instanței o taxă de depunere. În prezent, taxa de depunere este de 450 SEK (aproximativ 50 EUR).

În cauzele civile susceptibile de a face obiectul unei tranzacții judiciare în care valoarea obiectului cauzei nu depășește jumătate din suma de bază prevăzută în Legea națională privind asigurarea (suma de bază pentru 2012 este de 44 000 SEK, deci jumătate din suma de bază în 2012 = 22 000 SEK), compensația pentru cheltuielile de judecată nu poate include alte cheltuieli, cu excepția:

  1. cheltuielilor privind consilierea, limitate la o oră de consiliere pentru fiecare caz și a căror valoare corespunde sumei plătite pentru o oră de consiliere în temeiul Legii privind asistența juridică (1996:1619);
  2. taxei judiciare;
  3. cheltuielilor de transport și a diurnei pentru partea sau reprezentantul legal, aferente prezenței la o audiere publică sau, în cazul în care prezența persoanei nu este necesară, cheltuielile de transport și diurna pentru reprezentantul legal;
  4. cheltuielilor privind martorii
  5. costurilor de traducere.

Compensația este acordată numai în măsura în care costurile au fost stabilite în mod rezonabil pentru a proteja interesele părții.

Pentru alte cauze civile (adică atunci când valoarea obiectului cauzei depășește jumătate din suma de bază conform Legii naționale privind asigurarea) nu se aplică astfel de limitări sau de costuri fixe.

Etapa procedurii civile în cadrul căreia trebuie plătite costurile fixe

Taxa de depunere trebuie plătită instanței în momentul care se face cererea. Nu există nicio altă reglementare. Cu toate acestea, Legea privind asistența juridică prevede că, în cazul în care asistența juridică a fost acordată, partea trebuie să plătească reprezentantului său legal un onorariu pentru asistența juridică, odată ce aceste costuri au fost angajate. În principiu, acest onorariu se bazează pe venitul părții.

Costuri fixe în proceduri penale

Costuri fixe pentru părți în cadrul procedurilor penale

În cazul în care instanța desemnează pentru inculpat un avocat public al apărării, se aplică tariful orar menționat la secțiunea „Avocați”. Un barem special se aplică în legătură cu procedurile de scurtă durată. În cazul în care inculpatul este condamnat, acesta trebuie să ramburseze statului fondurile publice cheltuite în temeiul hotărârii instanței pentru remunerația avocatului său. Cu toate acestea, inculpatul nu trebuie să plătească avocatului o sumă mai mare decât suma care ar fi trebuit plătită cu titlu de onorariu pentru asistența juridică, în cazul în care aceasta ar fi fost acordată.

În anumite cazuri, avocatul persoanei vătămate (adică pretinsa victimă a unei infracțiuni) poate fi desemnat în temeiul Legii privind apărătorii persoanelor vătămate. Persoana vătămată nu suportă niciun fel de costuri plătibile acestui avocat. În cazul în care inculpatul este condamnat, acesta trebuie să ramburseze statului fondurile publice cheltuite în temeiul hotărârii instanței pentru remunerația avocatului persoanei vătămate. Cu toate acestea, inculpatul nu trebuie să plătească o sumă mai mare decât suma pe care ar fi trebuit să o plătească dacă i s-ar fi acordat asistență juridică.

Etapa procedurii penale în cadrul căreia trebuie plătite costurile fixe

În cazul în care instanța hotărăște că inculpatul trebuie să ramburseze statului fondurile publice cheltuite în temeiul hotărârii instanței pentru remunerația avocatului său sau a avocatului persoanei vătămate, suma este plătită după pronunțarea verdictului.

Costuri fixe în proceduri constituționale

Costuri fixe pentru părți în cadrul procedurilor constituționale

În Suedia, nu există proceduri speciale constituționale de acest tip. Cu toate acestea, o partea poate pretinde despăgubiri statului pentru încălcarea drepturilor omului. În cazul în care această situație se prezintă, se aplică reglementarea menționată anterior privind onorariile juriștilor și costurile fixe.

Etapa procedurii constituționale în cadrul căreia se plătesc costuri fixe

Sunt valabile informațiile furnizate anterior.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

În ceea ce privește informațiile care trebuie furnizate de un membru al Asociației Barourilor din Suedia în legătură cu drepturile și obligațiile părților și perspectivele lor de a avea câștig de cauză, Codul de procedură judiciară din Suedia se limitează la precizarea că, în exercitarea profesiei lor, membrii trebuie să își îndeplinească misiunile care le-au fost încredințate în mod onest și să dea dovadă de diligență, precum și să respecte bunele practici ale profesiunii de avocat.

Mai mult, conform Codului de conduită al membrilor Asociației Barourilor din Suedia, un membru trebuie - de la începutul misiunii sale – să își informeze clientul în legătură cu modul de remunerare și de facturare. Conform acestui cod, onorariile pot fi facturate prin intermediul unei facturi emise pentru partea de misiune realizată, ca acont, sau prin facturare la îndeplinirea misiunii. În ceea ce privește alți reprezentanți legali care nu sunt membri ai Asociației Barourilor din Suedia, nu se prevăd niciun fel de obligații statutare.

Temeiul juridic al costurilor

Unde se pot găsi informații privind temeiul juridic al costurilor în Suedia?

În ceea ce privește asistența juridică, informații (disponibile și în engleză) pot fi găsite pe site-ul internet al Autorității Naționale a Asistenței Juridice (Rättshjälpsmyndigheten). În ceea ce privește taxele judiciare, informații (disponibile și în engleză) pot fi găsite pe site-ul internet al instanțelor suedeze. De asemenea, informații pot fi găsite (în aproape toate limbile oficiale ale UE) pe site-ul internet al Rețelei Judiciare Europene în materie civilă și comercială.

În ce limbi se pot obține informații privind temeiul juridic al costurilor în Suedia?

Fiecare site internet precizează limbile disponibile.

Unde sunt disponibile informații privind medierea?

Informații privind medierea sunt disponibile pe site-ul internet al Rețelei Judiciare Europene în materie civilă și comercială.

Unde sunt disponibile informații suplimentare privind costurile?

Site internet disponibil cu informații privind costurile

Informații privind costurile pot fi găsite pe site-ul internet al instanțelor suedeze. Acesta este site-ul internet oficial al guvernului, care este disponibil în engleză și suedeză și care furnizează o descriere a instanțelor suedeze și a procedurilor judiciare.

Unde sunt disponibile informații cu privire la durata medie a diverselor proceduri?

Instanțele suedeze au ca obiectiv soluționarea cauzelor în materie civilă, în medie, într-o perioadă de maxim 7 luni de către instanțele districtuale și, respectiv, de maxim 5 luni de către curțile de apel. Cu toate acestea, în 2011 majoritatea cauzelor au durat, în medie 7,9 luni la instanțele districtuale și 5 luni la curțile de apel. Aceste informații pot fi găsite (doar în suedeză) pe site-ul internet al instanțelor suedeze, unde sunt disponibile rapoarte anuale ale instanțelor suedeze.

Unde sunt disponibile informații cu privire la costurile totale medii aferente unei proceduri specifice?

Astfel de informații oficiale nu sunt disponibile.

Taxa pe valoarea adăugată

Care sunt ratele aplicabile?

Taxele de depunere a cererilor în instanțele suedeze sunt scutite de TVA. Pentru serviciile juridice private, rata TVA este de 25%.

Asistența juridică

Prag de venit aplicabil în materie de justiție civilă

Pentru a se acorda asistență juridică, venitul solicitantului nu trebuie să depășească un prag financiar, stabilit în prezent la 260 000 SEK (aproximativ 25 000 EUR). În momentul stabilirii venitului solicitantului, se ține seama de situația sa economică globală, inclusiv, de exemplu, de cheltuielile de întreținere a copiilor, de cheltuielile privind proprietățile sau de datorii. În cauzele transfrontaliere, asistența juridică poate fi acordată chiar dacă venitul solicitantului depășește 260 000 SEK, în cazul în care acesta nu poată plăti costurile. Autorizația s-ar putea baza pe diferența de nivel de trai între Suedia și statul membru UE în care solicitantul este rezident.

Prag de venit aplicabil inculpaților în materie de justiție penală

În cazul în care sunt îndeplinite anumite condiții, orice inculpat are dreptul la reprezentare de către un avocat public al apărării, indiferent de venitul său. În cazul în care inculpatul este condamnat, acesta trebuie să ramburseze statului fondurile publice cheltuite în temeiul hotărârii instanței privind remunerația avocatului său. Cu toate acestea, inculpatul nu trebuie să plătească pentru serviciile avocatului o sumă mai mare nivelul asistenței juridice, în cazul în care aceasta ar fi fost acordată.

Prag de venit aplicabil victimelor în materie de justiție penală

Dacă sunt îndeplinite anumite condiții, orice victimă – indiferent de venitul său – are dreptul la un avocat în temeiul Legii privind avocații persoanelor vătămate.

Alte condiții de acordare a asistenței juridice pentru victime

În anumite cazuri, instanța poate desemna un „avocat al părții vătămate”, de obicei un avocat (advokat), pentru a asista victima. Victima poate beneficia de asistență din partea avocatului părții vătămate în cazul în care este victima unei infracțiuni (parte vătămată) și a suferit, de exemplu, de pe urma unei agresiuni sexuale, agresiuni, privare abuzivă de libertate, jaf sau orice altă infracțiune pasibilă de pedeapsa cu închisoarea pentru persona care a săvârșit infracțiunea. Instanța desemnează avocatul părții vătămate, însă acest lucru poate fi făcut numai după inițierea unei anchete preliminare. Avocatul părții vătămate este plătit de stat și nu va reprezenta niciun cost pentru victimă.

Alte condiții legate de acordarea de asistență juridică inculpaților

În cazul în care o persoană suspectată arestată sau reținută solicită acest lucru, se desemnează un avocat public al apărării pentru a o reprezenta. De asemenea, se desemnează un avocat public al apărării la solicitarea unei persoane suspectate de comiterea unei infracțiuni, cu excepția cazului în care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea mai mică de 6 luni în ceea ce privește acea infracțiune.

De asemenea, se desemnează un avocat public al apărării în următoarele cazuri:

1.         dacă persoana suspectată solicită un avocat al apărării în legătură cu ancheta privind infracțiunea;

2.         dacă un avocat al apărării este necesar în condițiile existenței unei îndoieli cu privire la sancțiunea care urmează să fie impusă și când există un motiv să se impună o altă sancțiune decât o amendă sau o sancțiune condiționată sau astfel de sancțiuni corelate;

3.         dacă există motive specifice referitoare la situația personală a suspectului sau la obiectul cauzei.

În cazul în care persoana suspectată este reprezentată de avocatul apărării ales de aceasta, nu se desemnează niciun avocat public al apărării.

Acțiuni civile gratuite

În cazul în care se acordă asistență juridică, reclamantul nu trebuie să plătească instanței o taxă de depunere. Pârâtul nu trebuie să plătească nicio taxă instanței. Cu toate acestea, una dintre părți poate fi obligată să plătească cheltuielile de judecată ale celeilalte părți, inclusiv taxele de depunere. Nu se percep taxe de depunere pentru căile de atac introduse la curțile de apel și la Curtea Supremă.

Când trebuie să plătească partea care nu are câștig de cauză costurile părții câștigătoare?

În general, partea care nu are câștig de cauză plătește cheltuielile de judecată ale părții căreia i s-a dat câștig de cauză. Compensația pentru cheltuielile de judecată acoperă în întregime costurile de pregătire a procesului și de reprezentare de către avocat în instanță, precum și costurile implicate de administrarea probelor (inclusiv martori și experți), dacă aceste costuri au fost necesare pentru a proteja interesele părții. Compensația este plătită și pentru timpul și eforturile depuse pentru proces de partea căreia i s-a dat câștig de cauză. Negocierile care vizează soluționarea litigiului și care sunt legate direct de acțiunea unei părți sunt considerate ca măsuri luate pentru pregătirea procesului.

Onorariile experților

Se aplică răspunsurile anterioare privind repartizarea/compensația pentru costuri.

Onorariile traducătorilor și interpreților

În cazul în care o parte, un martor sau orice altă persoană care trebuie audiată de instanță nu înțelege și nu vorbește suedeza, este angajat un interpret pentru a oferi asistență instanței. Dacă este nevoie, instanța poate cere traducerea documentelor depuse sau pe care aceasta le emite. Instanța plătește onorariile de traducere și interpretare, iar părțile nu trebuie să suporte niciunul dintre aceste costuri.

Documente conexe

Raportul Suediei privind Studiul despre transparența costurilor PDF (457 Kb) en

Ultima actualizare: 19/03/2013

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.