Költségek

Csehország

A családjogról, pontosabban a gyermekek feletti felügyeleti jogról szóló jelen esettanulmányban arra kérték a tagállamokat, hogy tájékoztassák a pert indító felet arról, hogy az alábbi esetek milyen perköltséggel járnak: A. eset – Nemzeti helyzet: két személy házasságkötés nélkül több évig együtt élt. Egy hároméves gyermekük van, amikor különválnak. Egy bírósági határozat az anyának ítéli a gyermek feletti felügyeleti jogot, az apának pedig kapcsolattartási jogot biztosít. Az anya pert indít az apa kapcsolattartási jogának korlátozása iránt. B. eset – Nemzetközi helyzet, amelyben Ön az A. tagállamban dolgozó ügyvéd: Két személy házasságkötés nélkül több évig együtt élt egy tagállamban (B. tagállam). Van egy közös gyermekük, azonban a gyermek megszületése után azonnal különváltak. Egy B. tagállamban meghozott bírósági határozat az anyának ítéli a gyermek feletti felügyeleti jogot, az apának pedig kapcsolattartási jogot biztosít. Az anya és a gyermek a bírósági határozatban foglalt engedély alapján egy másik tagállamba (A. tagállam) költözik, az apa pedig B. tagállamban marad. Néhány évvel később az anya az A. tagállamban pert indít az apa kapcsolattartási jogának módosítása iránt.

Tartalomszolgáltató:
Csehország

A Cseh Köztársaságban felmerülő költségek

A bírósági, fellebbezési és alternatív vitarendezési eljárások indikatív költségei


Esettanulmány

Elsőfokú bírósági eljárások

Fellebbezési eljárások

Alternatív vitarendezés


Kezdeti bírósági illetékek

Másolatok díjai

Egyéb díjak

Kezdeti bírósági illetékek

Másolatok díjai

Egyéb díjak

Alkalmazható ebben a konkrét esetben?

Költségek

A. eset

0 CZK

Nem alkalmazandó

Nem alkalmazandó

0 CZK

Nem alkalmazandó

Nem alkalmazandó

Igen.

Szerződés alapján (400 CZK minden megkezdett óráért a közvetítővel tartandó, bíróság által elrendelt első találkozó esetében)

B. eset

0 CZK

Nem alkalmazandó

Nem alkalmazandó

0 CZK

Nem alkalmazandó

Nem alkalmazandó

Igen.

Szerződés alapján (400 CZK minden megkezdett óráért a közvetítővel tartandó, bíróság által elrendelt első találkozó esetében)Az ügyvédek, a végrehajtók és a szakértők indikatív költségei


Esettanulmány

Jogi képviselet

Végrehajtó

Szakértő


Kötelező-e a képviselet?

Átlagos költség

Kötelező-e igénybe venni?

Az ítélethozatal előtti költségek

Az ítélethozatal utáni költségek

Kötelező-e szakértőt igénybe venni?

Költségek

A. eset

Nem.

Szerződés alapján, feladatonként 1000 CZK, az ügyvéd díjszabásának megfelelően

Nem.

Nem.

Óránként 100–350 CZK

B. eset

Nem.

Szerződés alapján, feladatonként 1000 CZK, az ügyvéd díjszabásának megfelelően

Nem (a másik országtól függ).

Nem.

Óránként 100–350 CZK


A tanúk kompenzációja, letétek, biztosítékok és más vonatkozó díjak


Eset-

tanulmány

A tanúk kompenzációja

Letét vagy biztosíték

Egyéb költségek


Jár-e a tanúknak kompenzáció?

Költségek

Létezik-e ilyen, és mikor, illetve hogyan használják?

Költségek

Leírás

Költségek

A. eset

Igen, a tényleges költségeik alapján.

Az ügy körülményeitől függően eltérő.

Az ilyen jellegű eljárásokban nem.

B. eset

Igen, a tényleges költségeik alapján.

Az ügy körülményeitől függően eltérő.

Az ilyen jellegű eljárásokban nem.Költségmentesség és a költségek megtérítéseEset-

tanulmány

Költségmentesség és jogi segítségnyújtás

Költségtérítés


Mikor és milyen feltételek mellett alkalmazandó?

Mikor jár teljes körű költségmentesség?

Mik a feltételei?

Megtéríthetők-e a pernyertes fél perköltségei?

Ha a költségtérítés nem teljes körű, általában a költségek hány százalékát térítik meg?

Melyek azok a költségek, amelyeket semmilyen esetben nem térítenek meg?

Vannak-e olyan esetek, amelyekben a költségeket meg kell téríteni a jogi segítséget nyújtó szervezetnek?

A. eset

Csak a civilszervezetek esetében.

Általában nem. Azonban ha a körülmények indokolják, a bíróság engedélyezheti a költségek megtérítését.

A bíróság döntésétől függ, általában semmilyen költséget nem térítenek meg.

Nem.

B. eset

Lásd a határon átnyúló vonatkozású jogvitákban alkalmazandó költségmentességről szóló irányelvet.

Általában nem. Azonban ha a körülmények indokolják, a bíróság engedélyezheti a költségek megtérítését.

A bíróság döntésétől függ, általában semmilyen költséget nem térítenek meg.

Nem.


Fordítási és tolmácsolási költségek


Eset-

tanulmány

Fordítás

Tolmácsolás

A határon átnyúló jogvitákhoz kapcsolódó egyéb költségek


Mikor és milyen feltételek mellett van rá szükség?

Hozzávetőleges költségek

Mikor és milyen feltételek mellett van rá szükség?

Hozzávetőleges költségek

Leírás

Hozzávetőleges költségek

A. eset

Az eljáráshoz szükséges, idegen nyelvű eredeti dokumentumok esetében.

Oldalanként 100–350 CZK

B. eset

Az eljáráshoz szükséges, idegen nyelvű eredeti dokumentumok esetében.

Oldalanként 100–350 CZK

Ha valamelyik fél vagy tanú külföldi állampolgár, vagy nem ért csehül.

Óránként 100–350 CZK

Utolsó frissítés: 28/02/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.