Költségek

Finnország

Ez az oldal az igazságszolgáltatással kapcsolatos finnországi költségekre vonatkozóan tartalmaz információkat.

Tartalomszolgáltató:
Finnország

A jogi szakmák képviselőinek díjazására vonatkozó jogszabályi keretek

Ügyvédek

Finnországban az ügyvédi díjakat az ügyvédek megfelelő szakmai magatartásáról szóló, a finn Ügyvédi Kamara által jóváhagyott szabályzat és a díjakra vonatkozó útmutató szabályozza.

Végrehajtók

Finnországban a végrehajtói díjakat a 925/2008. kormányrendelet, a végrehajtási díjakról szóló 34/1995. törvény és a 35/1995. kormányrendelet szabályozza.

Jogtanácsosok

Finnországban a jogtanácsosok díjait a kereskedelmi kódex 18:5, a jogi segítségnyújtásról szóló 257/2002. törvény és a 290/2008. kormányrendelet szabályozza.

Rögzített költségek

Rögzített költségek a polgári peres eljárásban

Rögzített költségek a polgári peres eljárásban részt vevő felek esetén

Finnországban a rögzített költségek közé az eljárási illetékek és az okirati illetékek tartoznak. Az eljárási illetékeket (tárgyalási illeték, beadványokkal kapcsolatos illeték, kézbesítési illeték) a féltől az ügy tárgyalásának, valamint az eljárás során megtett intézkedések ellenértékeként szedik be. Az eljárási illeték fedezi továbbá az ügyben hozott határozatot vagy közbülső végzést tartalmazó hivatalos okirat kézbesítését is. A tárgyalási illeték mértéke polgári ügyekben a körzeti bíróságoknál fizetendő 79 euro és a piaci bírósági ügyekben felszámított 223 euro közötti összeg lehet.

Az okirati illetékeket (kivonatokért, másolatokért, igazolásokért felszámított illetékek) a kifejezetten kérelmezett  okiratokért szedik be, kivéve, ha az illetékfizetés alól a törvény mentességet ad. Nem terheli illeték például az ügyész által vizsgált büntetőügyben a sértett számára kiadott okiratokat.

A költségekkel kapcsolatos adatok az igazságügyi honlapon és a bírósági illetékekről szóló törvényben (a bíróságok és az igazságügyi igazgatás egyes szervei intézkedéseiért fizetendő illetékekről szóló 701/1993. törvény), valamint az Államtanács vonatkozó rendeleteiben találhatók meg.

A bontóperekben a teljes eljárási illeték egy kezdeti 79 eurós illetékből és a gondolkodási időt követő, folytatott tárgyalásért felszámított 44 euróból áll. A jogtanácsos eljárása megközelítőleg 1000 euróba kerül. Beadványokat is tartalmazó ügyekben az illeték 72 euro. Polgári jogi ügyekben a körzeti bíróságokon a tárgyalási illeték összege 79 és 179 euro között mozog, és újabb 179 eurót kell fizetni akkor, ha az ügyben a Fellebbviteli Bíróság előtt fellebbezést nyújtanak be. A jogtanácsosok költségei elérhetik, akár meg is haladhatják a 6000 eurót.

A polgári peres eljárás mely szakaszában kell a feleknek megfizetniük a rögzített költségeket?

A polgári peres eljárásban részt vevő feleknek a rögzített költségeket az eljárás végén kell megfizetniük.

Rögzített költségek a büntetőeljárásban

Rögzített költségek a büntetőeljárásban részt vevő felek esetén

Finnországban a felek nem fizetnek az ügyész által az elsőfokú bíróságoknál lefolytatott büntetőügyekben.

A büntetőeljárás mely szakaszában kell a feleknek megfizetniük a rögzített költségeket?

A büntetőeljárásban részt vevő feleknek a rögzített költségeket az eljárás végén kell megfizetniük.

Rögzített költségek az alkotmányossági eljárásban

Rögzített költségek az alkotmányossági eljárásban részt vevő felek esetén

Finnországban nincs alkotmánybíróság; az idevágó ügyeket büntetőügyként tárgyalják. A felek nem fizetnek az ügyész által az elsőfokú bíróságoknál lefolytatott büntetőügyekben.

Az alkotmányossági eljárás mely szakaszában kell a feleknek megfizetniük a rögzített költségeket?

A költségeket az eljárás végén kell megfizetni.

A jogi képviselő által nyújtandó előzetes tájékoztatás

A felek jogai és kötelezettségei

A jogi képviselőknek a potenciális peres eljárás feleivel előzetesen ismertetniük az utóbbiak jogait és kötelezettségeit annak érdekében, hogy a felek tisztában legyenek eredményességük esélyeivel és az ezzel járó költségekkel, ideértve azokat a költségeket is, amelyeket a pervesztes félnek kell valószínűleg viselnie. Mindezt a finn Ügyvédi Kamara magatartási kódexe szabályozza. Az ügyvéd a törvény erejénél fogva köteles továbbá az ügyvédi titok megőrzésére.

A költségek megállapításának jogalapjai

Hol találhatom meg a költségek megállapításának finnországi jogalapjaira vonatkozó információkat?

A költségek megállapításának jogalapjaira vonatkozó információk az Igazságügyi Minisztérium honlapján állnak rendelkezésre.

Milyen nyelveken szerezhetek a költségek megállapításának finnországi jogalapjaira vonatkozó információkat?

Az információk finnül, svédül és angolul állnak rendelkezésre.

Hol találhatok a közvetítésre vonatkozó információkat?

A közvetítésre vonatkozó információk az Igazságügyi Minisztérium és a Nemzeti Egészségügyi és Népjóléti Intézet honlapján találhatók meg.

Hol találhatok a költségekre vonatkozó további információkat?

A költségekre vonatkozó információkat tartalmazó honlap

A bírósági eljárásokkal kapcsolatos költségekre és díjakra vonatkozó részletes információk a finn Igazságügyi Minisztérium honlapján ingyenesen hozzáférhetők.

Hol találhatok információkat a különböző eljárások átlagos időtartamáról?

Az átlagos időtartamra vonatkozó információk az Igazságügyi Minisztérium honlapján, a tevékenységekre vonatkozó, „Áttekintés” című részben találhatók meg.

Hol találhatok információkat egy adott eljárás átlagos összköltségére vonatkozóan?

Egy adott eljárás átlagos összköltségére vonatkozó információk a finn igazságszolgáltatási honlapon találhatók meg.

Hozzáadottérték-adó

Az információ elérhetősége

Az információ Igazságügyi Minisztérium honlapján érhető el. A finn Ügyvédi Kamara díjakra vonatkozó útmutatója szerint a feladat ügyfél számára történő elvégzésének díjára vonatkozó becslésnek a héa-t is tartalmaznia kell.

Milyen adókulcsokat kell alkalmazni?

A jogi szolgáltatásokra 22%-os héa vonatkozik. A költségmentességi díjak azonban héa-mentesek.

Költségmentesség

Alkalmazandó jövedelemküszöb a polgári jogi igazságszolgáltatás területén

A jövedelemküszöböt meghatározott képlet alapján számítják ki. Általánosságban akkor ítélnek meg költségmentességet, amikor a kérelmező anyagi forrásai egyedülálló személy esetében nem érik el a havi 700 eurót. Ez progresszíven is csökkenthető, amennyiben a kérelmező anyagi forrásai 700 és 1500 euro közé esnek. Nem ítélnek meg költségmentességet, ha a kérelmező anyagi forrásai meghaladják a havi 1500 eurót. Házastársak vonatkozásában a megfelelő összeg 600, illetve 1300 euro.

70 euro költségmentességi díjat kell fizetnie annak a kérelmezőnek, akinek számára csökkentett költségmentességet ítéltek meg. Ezen túlmenően kiegészítő csökkentési díjat kell fizetni, ha a kérelmező rendelkezésére álló likvid eszközök meghaladják az 5000 eurót.

Alkalmazandó jövedelemküszöb a büntető igazságszolgáltatás terén a terheltek számára

A jövedelemküszöböt meghatározott képlet alapján számítják ki. Általánosságban akkor ítélnek meg költségmentességet, amikor a kérelmező anyagi forrásai egyedülálló személy esetében nem érik el a havi 700 eurót. Ez progresszíven is csökkenthető, amennyiben a kérelmező anyagi forrásai 700 és 1500 euro közé esnek. Nem ítélnek meg költségmentességet, ha a kérelmező anyagi forrásai meghaladják a havi 1500 eurót. Házastársak vonatkozásában a megfelelő összeg 600, illetve 1300 euro. Erre vonatkozóan további információk találhatók az igazságügyi honlapon. 70 euro költségmentességi díjat kell fizetnie annak a kérelmezőnek, akinek számára csökkentett költségmentességet ítéltek meg. Ezen túlmenően kiegészítő csökkentési díjat kell fizetni, ha a kérelmező rendelkezésére álló likvid eszközök meghaladják az 5000 eurót.

A fentiekben elmondottakon túl a terheltek kirendelt ügyvéd igénybe vételére is jogosultak – pénzügyi helyzetüktől függetlenül –, amennyiben súlyos bűncselekménnyel vádolják őket, vagy letartóztatásuk, illetve fogva tartásuk esetén. A bíróság hivatalból is kinevezhet kirendelt ügyvédet a 18 év alatti vagy a saját védelméről gondoskodni képtelen személy számára. A terheltnek azonban elítélése esetén meg kell térítenie az államnak a kirendelt ügyvéd díját, kivéve, ha költségmentességre lett volna jogosult. Ez esetben a terhelt fizetési kötelezettsége a költségmentességi szabályoknak megfelelően alakul.

Alkalmazandó jövedelemküszöb a büntető igazságszolgáltatás terén az áldozatok számára

Egyes súlyos bűncselekmények – mint például a családon belüli erőszak, vagy a szexuális bűncselekmények – áldozatai pénzügyi helyzetüktől függetlenül jogosultak ügyvédre és segítő személy támogatására.

Ezen felül az áldozatok a közös kritériumoknak megfelelően is részesülhetnek költségmentességben: általánosságban költségmentességet akkor ítélnek meg, amikor a kérelmező anyagi forrásai egyedülálló személy esetében nem érik el a havi 700 eurót. Ez progresszíven is csökkenthető, amennyiben a kérelmező anyagi forrásai 700 és 1500 euro közé esnek. Nem ítélnek meg költségmentességet, ha a kérelmező anyagi forrásai meghaladják a havi 1500 eurót. Házastársak vonatkozásában a megfelelő összeg 600, illetve 1300 euro. 70 euro költségmentességi díjat kell fizetnie annak a kérelmezőnek, akinek számára csökkentett költségmentességet ítéltek meg. Ezen túlmenően kiegészítő csökkentési díjat kell fizetni, ha a kérelmező rendelkezésére álló likvid eszközök meghaladják az 5000 eurót.

Az áldozatok számára megítélhető költségmentességgel kapcsolatos egyéb feltételek

A költségmentességet mindenkor az állami jogsegélyirodánál kell igényelni. Költségmentesség az ország bármely állami jogsegélyirodájánál kérhető, a kérelmező lakóhelyétől függetlenül. A kérelmet általában a legközelebbi irodánál célszerű benyújtani.

A kérelmezőnek igazolnia kell pénzügyi körülményeit, az esetleges jogi költségbiztosítást, valamint meg kell jelölnie az ügyet, amelyre vonatkozóan a költségmentességet kéri.

A kérelmet a jogsegélyirodánál szóban vagy írásban kell előterjeszteni, a szükséges dokumentációt pedig mellékelni kell a kérelemhez. A kérelmet és a mellékleteket a jogsegélyirodának postán, faxon vagy elektronikus levélben is meg lehet küldeni.

A kérelmezésre szolgáló formanyomtatvány elérhető a költségmentesség iránti kérelem formanyomtatványát tartalmazó honlapon, illetve az állami jogsegélyirodáknál, bíróságokon és az ügyvédi irodáknál is elérhető.

Ha egy kérelmező bírósági eljárásban ügyvédi segítséget kíván igénybe venni, a költségmentesség iránti kérelmet az ügyvéd is benyújthatja.

Ha valaki családon belüli erőszak vagy szexuális bűncselekmény áldozatává válik, a bíróság ügyvédet vagy segítő személyt jelölhet ki az áldozat számára a tárgyalást megelőző nyomozati szakasz és a tárgyalás idejére. Ha az áldozat követelést kíván előterjeszteni a tárgyaláson, a bíróság ügyvédet jelöl ki. Amennyiben az áldozatnak nincs követelése, úgy segítő személyt jelölnek ki.

A fentebb említetteknek megfelelően kérelem esetén kirendelt ügyvédet jelölnek ki a súlyos bűncselekményekkel gyanúsítottak, valamint a letartóztatott vagy fogva tartott személyek számára. A bíróság hivatalból is kinevezhet kirendelt ügyvédet a 18 év alatti vagy a saját védelméről gondoskodni képtelen személy számára.

Költségmentes bírósági eljárások

A költségmentesség jogosultja minden fizetési kötelezettség alól mentesül.

Ezen túlmenően bizonyos ügyek a törvény (a bírósági illetékekről szóló 701/1993. törvény 6. és 7. szakasza) erejénél fogva költségmentesek. Ilyen ügyek közé tartozik például a magánszemélyek adósságainak rendezése, valamint az ügyész által első fokon folytatott büntetőügyek. Kölcsönös jogsegély esetén külföldi hatóságok és külföldi állampolgárok is részesülhetnek költségmentes eljárásban.

Milyen esetekben viseli a pervesztes fél a pernyertes fél költségeit?

Főszabályként polgári ügyekben a költségeket a pervesztes fél viseli (kivételt képeznek például a kérelmet tartalmazó ügyek, valamint a kötelező törvényi rendelkezésekkel kapcsolatos ügyek, pl. a legtöbb családjogi ügy). A közigazgatási bíróságoknál minden fél maga viseli költségeit. A bíróság ítéletében megállapítja, hogy a pervesztes félnek meg kell-e fizetnie a pernyertes fél költségeit.

Szakértői díjak

A szakértői díjakról a bíróság határoz. E díjak tekintetében nincs rögzített felső határ, azoknak azonban ésszerűnek kell lenniük.

Fordítók és tolmácsok díja

A fordítók és tolmácsok díjáról a bíróság határoz. E díjak tekintetében nincs rögzített felső határ, amennyiben azok ésszerűek. Egy fordító átlagos díja 80 euro/oldal. A fél mentesül e díjak megfizetése alól, ha számára költségmentességet ítéltek meg.

Kapcsolódó linkek

A finn Igazságügyi Minisztérium honlapja

A finn igazságszolgáltatás honlapja

A finn Ügyvédi Kamara honlapja

Kapcsolódó dokumentumok

A költségek átláthatóságáról szóló tanulmány Finnországra vonatkozó jelentése PDF (504 Kb) en

Utolsó frissítés: 19/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.