Költségek

Németország

A kereskedelmi jogra (szerződésekre) vonatkozó esettanulmányokban a tagállamokat felkérték, hogy az alábbi helyzetekben tájékoztassák az eladót az eljárás költségeiről: A. eset – Nemzeti helyzet: egy gazdasági társaság 20 000 EUR értékű árut szállít le. Az eladót nem fizetik ki, mert a vevő úgy véli, hogy az áru nem felel meg a megállapodásnak. Az eladó úgy határoz, hogy peres úton követeli a teljes összeget. B. eset – Határon átnyúló helyzet: egy „B” tagállamban székhellyel rendelkező vállalat 20 000 EUR értékű árut szállít egy „A” tagállambeli vevőnek. A szerződés „B” tagállam nyelvén készült és annak joghatósága alá tartozik. Az „A” tagállam vevője azért tagadja meg a kifizetést, mert véleménye szerint az áruk nem felelnek meg a megállapodásban foglaltaknak. Az eladó úgy dönt, hogy a vevővel kötött szerződés alapján az „A” tagállamban peres úton követeli a teljes összeg kifizetését.

Tartalomszolgáltató:
Németország

Költségek Németországban

Az elsőfokú eljárás vagy a fellebbezési eljárás költségei

Esettanulmány

Elsőfokú eljárás

Fellebbezés


Kezdeti bírósági illetékek

Kezdeti bírósági illetékek

A. eset

1 035,00 EUR

Fellebbezés: 1 380,00 EUR
Jogkérdésben benyújtott fellebbezés: 1 725,00 EUR

B. eset

1 035,00 EUR

Fellebbezés: 1 380,00 EUR
1 725,00 EUR


Ügyvédi, bírósági végrehajtói és szakértői díjak

Esettanulmány

Ügyvéd

Bírósági végrehajtó

Szakértő


Kötelező-e a jogi képviselet?

Átlagköltségek

Kötelező-e a bírósági végrehajtó bevonása?

Az ítélethozatalt követően felmerülő költségek

Kötelező-e szakértő kirendelése?

Költségek

A. eset

Igen

Első fokon:
2 231 EUR

Nem.

A végrehajtási intézkedés típusától függ.

Nem.

Az óradíjak alapján. A díjszintek tevékenységi területtől függően változnak, de a maximális mérték 125 EUR, plusz kiadások és héa.

B. eset

Igen

Első fokon:
2 231 EUR

Nem.


Nem.

Az óradíjak alapján. A díjszintek tevékenységi területtől függően változnak, de a maximális mérték 125 EUR, plusz kiadások és héa.


A tanúk költségei fedezésének költségei

Esettanulmány

A tanúk költségei


Jogosultak-e a tanúk költségtérítésre?

Költségek

A. eset

Igen

Legfeljebb 21 EUR/óra az elmaradt jövedelemre, plusz az utazási és egyéb költségek.

B. eset

Igen

Legfeljebb 21 EUR/óra az elmaradt jövedelemre, plusz az utazási és egyéb költségek.


Költségmentesség és egyéb költségek megtérítéseEsettanulmány

Költségmentesség

Költségtérítés


Mikor és milyen feltételek mellett ítélhető meg költségmentesség?

Milyen esetben ítélik meg a költségmentesség teljes összegét?

Melyek a feltételek?

Kérheti-e a pernyertes fél a perköltségek megtérítését?

Mely költségek nem téríthetők meg?

Vannak-e olyan esetek, amikor vissza kell fizetni a költségmentesség összegét?

A. eset

Főszabály szerint az EU-n kívül letelepedett jogi személyek nem részesülnek költségmentességben.

Általános követelmények:

Az adott félnek bizonytalan pénzügyi helyzetben kell lennie (jövedelem vagy vagyon nélkül), a peres eljárás sikerének észszerű esélyekkel kell rendelkeznie, és nem tűnhet zaklatónak.

Ha a jövedelemmel vagy vagyonnal nem rendelkező fél nettó jövedelme nem haladja meg a 15 EUR-t, az általa vagy családtagjai által kapott egyes alaptámogatások, valamint a lakhatási és fűtési költségek levonása után.

A költségmentesség más esetekben is teljes mértékben igénybe vehető, de kötelező annak részletekben történő megtérítése. A részlet összege a nettó jövedelemtől függ.

1. Kérelemre (a kérelemhez nincs szükség ügyvédre).

2. Az eljárás még folyamatban van.

3. Lásd még az 1. oszlopot.

Igen, amennyiben megnyerte a pert.

A saját jogi eljáráshoz vagy védekezéshez nem nélkülözhetetlen költségek.

Lásd a 2. oszlopot.

B. eset

Lásd a fenti A. ügyet.

Lásd a fenti A. ügyet.

Lásd a fenti A. ügyet.

Lásd a fenti A. ügyet.

Lásd a fenti A. ügyet.

Lásd a fenti A. ügyet.


Fordítási és tolmácsolási költségek

Esettanulmány

Fordítás

Tolmácsolás

Felmerülnek-e egyéb költségek a határokon átnyúló jogvitákkal kapcsolatban?


Mikor és milyen feltételek mellett van szükség fordításra?

Hozzávetőleges költség

Mikor és milyen feltételek mellett van szükség tolmácsolásra?

Hozzávetőleges költség

Leírás

A. eset


B. eset

Főszabály szerint a bírósághoz benyújtott valamennyi beadványt és igazoló dokumentumot le kell fordítani. A bíróság dönthet úgy, hogy az iratok lefordítása nem szükséges, ha az üggyel foglalkozó valamennyi bíró érti az adott nyelvet.

A legtöbb esetben 55 karakterenként 1,55 EUR, plusz költségek és héa.

A bíróságok nyelve a német. El lehet tekinteni a tolmácsolástól, ha minden jelenlévő személy jól érti az adott idegen nyelvet.

70 EUR/óra, plusz költségek és héa.

A külföldön történő iratkézbesítés költségei

Utolsó frissítés: 17/06/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.