Költségek

Málta

E családjogi, tartásra vonatkozó esettanulmány keretében a tagállamokat felkérték, hogy tájékoztassák a keresetet benyújtó felet a perköltségek a alakulásáról az alábbi helyzetek fennállása esetén: A. ügy – Nemzeti tényállás: Egy pár házasság nélkül több évig együtt élt. Közös gyermekük három éves, amikor külön költöznek. Egy bírósági határozat a gyermek fölötti szülői felügyeleti jogot az anyának ítéli oda. Az egyetlen fennmaradó vitás kérdés az apa által a gyermek támogatása és oktatása céljából az anyának fizetendő tartásdíj összegére vonatkozik. Az anya emiatt keresetet indít. B. ügy – Nemzetközi tényállás, ahol Ön az „A” tagállamban működő ügyvéd: Egy pár házasság nélkül együtt élt egy tagállamban („B” tagállam). Van egy három éves közös gyermekük. Külön költöznek. Egy „B” tagállamban hozott bírósági határozat a gyermek fölötti szülői felügyeleti jogot az anyának ítéli oda. Az apa hozzájárulásával az anya és a gyermek más tagállamba („A” tagállam) költözik, ahol letelepednek. Egy vitás kérdés marad fenn, ez az apa által a gyermek támogatása és oktatása céljából az anyának fizetendő tartásdíj összegére vonatkozik. Az anya emiatt keresetet indít „A” tagállamban.

Tartalomszolgáltató:
Málta

Költségek Máltán

Bírósági és jogorvoslati költségek, az alternatív vitarendezés költségei


Esettanulmány

Bíróság

Jogorvoslatok

Alternatív vitarendezés

Az eljárás megindításakor fizetendő bírósági illetékek

Másolatok díja

Egyéb díjak

Az eljárás megindításakor fizetendő bírósági illetékek

Másolatok díja

Egyéb díjak

Nyitva áll-e ez a lehetőség az ilyen fajta ügyekben?

Költség

A. eset

181,68 EUR

n.a.

N.A.

98,99 EUR

n.a.

116,47 EUR

Igen

B. eset

181,68 EUR

n.a.

N.A.

98,99 EUR

116,47 EUR

Nem


Az ügyvédi, bírósági végrehajtói és szakértői díjak


Esettanulmány

Ügyvéd

Bírósági végrehajtó

Szakértő

Kötelező-e a jogi képviselet?

Átlagos költségek

Kötelező-e a jogi képviselet?

Az ítélet meghozatala előtti költségek

Az ítélet meghozatala utáni költségek

Kötelező-e az igénybevétele?

Költség

A. eset

Igen

10 éves időszakban fizetendő tartásdíj 0,5%-a, amely díjak az ügyfél és az ügyvéd közötti kölcsönös megállapodás alapján 1%-ra emelkedhetnek, amennyiben a meghatározott 0,5%-ot meghaladó bármely díj a másik féltől nem behajtható

Nem kötelező

n.a.

n.a.

Nem

n.a.

B. eset

Igen

Az igényelt összegtől függ

Nem kötelező

n.a.

n.a.

Nem

n.a.A tanúnak járó költségtérítés, letét vagy biztosíték és egyéb vonatkozó díjak

Esettanulmány

A tanúnak járó költségtérítés

Letét vagy biztosíték

Egyéb díjak

Jár-e költségtérítés a tanúnak?

Költség

Létezik-e ilyen, és ha igen, mikor, hogyan alkalmazzák?

Költség

Leírás

Költség

A. eset

Nem

n.a.

Óvadéki biztosíték az igényelt összegre

23,28 EUR

n.a.

n.a.

B. eset

Nem

n.a.

Óvadéki biztosíték az igényelt összegre

23,28 EUR

n.a.

n.a.A költségmentességgel járó költségek és a költségek megtérítése

Esettanulmány

Költségmentesség

Mikor és milyen feltételek mellett alkalmazható?

Mikor teljes a mentesség?

Feltételek?

A. eset

A költségmentesség akkor alkalmazható, ha a személy szociális juttatásból vagy minimálbérből él, és ha legfeljebb egy vagyontárggyal rendelkezik

n.a.

n.a.

B. eset

A költségmentesség akkor alkalmazható, ha a személy szociális juttatásból vagy minimálbérből él, és ha legfeljebb egy vagyontárggyal rendelkezik

n.a.

n.a.
Esettanulmány

Költségek megtérítése

Megtéríthetők-e a pernyertes fél perköltségei?

Ha a költségek megtérítése nem teljes körű, általában a költségek mely hányadára terjed ki?

Mely költségek nem téríthetők meg?

Vannak-e olyan esetek, amikor a költségmentességgel érintett költségeket vissza kell téríteni?

A. eset

IGEN

Az ítélettől függ

Ügyvédi magántanácsadás (nem bírósági költségek)

n.a.

B. eset

IGEN

Az ítélettől függ

Ügyvédi magántanácsadás (nem bírósági költségek)

n.a.A fordítás és tolmácsolás költségei

Esettanulmány

Fordítás

Tolmácsolás

A határon átnyúló jogviták egyéb költségei?

Mikor, milyen feltételek mellett szükséges?

Hozzávetőleges költsége?

Mikor, milyen feltételek mellett szükséges?

Hozzávetőleges költsége?

Leírás

Hozzávetőleges költsége?

A. eset

Fordítást valamely résztvevő fél kérelmére készítenek. Fordítás csak máltairól angolra vagy angolról máltai nyelvre készül. Bármely más nyelvre való fordítást a félnek saját költségére kell elkészíttetnie.

17,47 EUR (a minden fordítás esetén regisztrációs díjként fizetett átalányösszeg)

Csak akkor alkalmazható, ha a tanú sem máltaiul, sem angolul nem beszél

Óránként 11,65 EUR és 58,23 EUR között

A külföldön élő fél értesítésével kapcsolatos költségek

A másik tagállam által felszámított díjaktól függ

B. eset

Fordítást valamely résztvevő fél kérelmére készítenek. Fordítás csak máltairól angolra vagy angolról máltai nyelvre készül. Bármely más nyelvre való fordítást a félnek saját költségére kell elkészíttetnie.

17,47 EUR (a minden fordítás esetén regisztrációs díjként fizetett átalányösszeg)

Csak akkor alkalmazható, ha a tanú sem máltaiul, sem angolul nem beszél

Óránként 11,65 EUR és 58,23 EUR között

A külföldön élő fél értesítésével kapcsolatos költségek

A másik tagállam által felszámított díjaktól függ


Utolsó frissítés: 02/11/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.