Költségek

Málta

Ez az oldal a máltai igazságszolgáltatási költségekről nyújt tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Málta

Családjog – gyermekfelügyeleti jog

Családjog – tartás

Kereskedelmi jog – szerződés

Kereskedelmi jog – felelősség

A jogi hivatások képviselőinek díjazására vonatkozó jogszabályi keretek

A jogi hivatások képviselőinek díjazását a máltai jogszabályok gyűjteményének 12. fejezetében található Szervezeti és Polgári Eljárásjogi Törvénykönyv (COCP) E. díjszabása rögzíti.

Ügyvédek

Az ügyvédek díjazását a Szervezeti és Polgári Eljárásjogi Törvénykönyvhöz csatolt A. melléklet E. díjszabása szabályozza (a máltai jogszabályok gyűjteményének 12. fejezete). Az ügyvédekre emellett az ügyvédi etikai és magatartási kódex vonatkozik, amikor az ügyvéd egymaga vagy az ügyfelével megállapodásban meghatározza a díjazását. Az etikai kódex szerint a díjazás összege akkor tekinthető indokoltnak, ha az összhangban áll bizonyos tényezőkkel, többek között a ráfordított idővel, a feladat újdonságával és bonyolultságával, a vállalt felelősséggel, a határidőkkel, a szakmai kapcsolat jellegével és hosszával, a tapasztalattal, az ügyvéd elismertségével és alkalmasságával, továbbá a másik féltől behajtható költségekkel.

Rögzített költségek

A polgári eljárásban fizetendő, rögzített költségek

A peres felek rögzített költségei a polgári eljárásban

A peres felek rögzített költségei az eset jellegétől és attól függően eltérhetnek, hogy az ügynek van-e pénzbeli értéke.

A polgári eljárás mely szakaszában kell rögzített költségeket fizetni?

Az iktatási és a nyilvántartásba vételi díjakat a bírósági eljárás megindításakor kell megfizetni.

A bírósági eljárás végén készül el a költségekről szóló, adókat is tartalmazó számla. Ha a kiszámított nyilvántartási díjak meghaladják az ügy indításakor befizetett összeget, akkor ki kell számítani a különbözetet, amelynek megtérítését kérelmezni kell az eljárást kezdeményező féltől.

Rögzített költségek a büntetőeljárásban

A peres felek rögzített költségei a büntetőeljárásban

A büntetőeljárásban nem számítanak fel költségeket.

A büntetőeljárás mely szakaszában kell a feleknek rögzített költségeket fizetniük?

A büntetőeljárásban nem határoznak a magánfelek költségeiről. Az eljárás végén azonban a bíróság kötelezheti a vádlottat a vád részéről felmerült összes szakértői költség megfizetésére.

Rögzített költségek az alkotmányos eljárásokban

A peres felek rögzített költségei az alkotmányos eljárásokban

Alkotmányos ügyekben első fokon az alábbi díjak érvényesek:

Kérelem benyújtása

58,53 EUR

Nyilvántartási díj

58,23 EUR

Iratok kézbesítése (értesítésenként)

6,99 EUR

A jogi szakmák képviselői díjának számlázása az ügy lezárásakor történik, és összege legalább 46,49 EUR, legfeljebb pedig 698,81 EUR lehet. Az ügyben adott esetben felmerülő egyéb költségek a következők: 46,59 EUR minden egyes benyújtott kisebb kérelem után, 9,32 EUR minden egyes idézés után, 23,29 EUR minden egyes eskü alatt tett nyilatkozat után, 4,66 EUR az iratok másolatáért és 186,35 EUR az írásbeli beadványokért.

Az alkotmányos eljárás mely szakaszában kell a feleknek rögzített költségeket fizetniük?

A költségeket az eljárás indításakor kell megfizetni.

A jogi képviselő által nyújtandó előzetes tájékoztatás

A felek jogai és kötelezettségei

Az ügyvédek kötelesek ügyfeleikkel az Igazságszolgáltatási Bizottság által összeállított etikai kódex alapján eljárni. A kódex az ügyvédek számára számos kötelezettséget ír elő az ügyfeleikkel szemben. A fent említett kötelezettségek azonban a kódexben nem jelennek meg.

A pernyertes fél által viselendő költségek

A pernyertes fél általában visszakapja az általa kifizetett összes bírósági költséget, amennyiben az ítélet a pervesztes felet kötelezi a költségek megfizetésére.

A pervesztes fél által viselendő költségek

A pervesztes fél viseli a per költségeit, továbbá a pernyertes fél költségeit.

A költségek megállapításának jogalapjai

Hol találhatok a Máltán fizetendő költségek megállapításának jogalapjaira vonatkozó információkat?

A COCP (a máltai jogszabályok gyűjteményének 12. fejezete) A–L. díjszabása tartalmazza a bírósági eljárásokban felmerülő valamennyi különféle költséget és díjat. Ezek az Igazságügyi, Kulturális és Helyi Önkormányzati Minisztérium honlapján hozzáférhetők.

Milyen nyelveken találhatok a Máltán fizetendő költségek megállapításának jogalapjaira vonatkozó információkat?

Minden jogszabály máltai és angol nyelven is elérhető, mivel Máltán mindkét nyelv hivatalos.

Hol találhatok a közvetítésre vonatkozó információkat?

A közvetítésre vonatkozó információk a Máltai Választottbíráskodási Központ honlapján érhetők el.

Hol találhatok a költségekre vonatkozó további információkat?

A költségekre vonatkozó információkat tartalmazó weboldal

Az Igazságügyi, Kulturális és Helyi Önkormányzati Minisztérium weboldalának jogi szolgáltatásokkal foglalkozó szakasza az alábbiakat tartalmazza:

  • valamennyi elsődleges és másodlagos nemzeti jogforrás
  • közzétett joganyag, ideértve a törvényeket, törvénytervezeteket, jogi közleményeket és önkormányzati rendeleteket.

Hol találhatok az egyes eljárások átlagos hosszára vonatkozó információkat?

A különféle eljárások hosszára vonatkozóan nem áll rendelkezésre külön információ. A bíróságok honlapján azonban egyéb adatok mellett havi bontásban találhatók információk és statisztikák az elindított, a bíróságok által tárgyalt és eldöntött ügyekről.

Az oldalon évente kétszer az ügyek időtartamáról elemzést is közölnek, megjelölve az összes polgári bíróságon és törvényszéken ítélkező valamennyi bíró és törvényszéki bíró által tárgyalt ügyek időtartamát.

Hol találhatok egy meghatározott eljárás átlagos összesített költségeire vonatkozó információkat?

Lásd a fentieket.

Hozzáadottérték-adó

Milyen formában áll rendelkezésre ez az információ?

Minden bejegyzési költség mentes a héa alól. 18 százalékos héát kell azonban fizetni a díjszabásokban megjelölt és a döntőbírák, a felek jogi képviselői és a bíróság által kirendelt más szakértők részére fizetendő díjak után.

Költségmentesség

A polgári igazságszolgáltatás terén irányadó jövedelemhatár

Bár bizonyos fajta eljárások esetén vannak kivételek, egy személy általában akkor jogosult költségmentességre, ha:

  • nem rendelkezik semmiféle olyan vagyontárggyal, amelynek nettó értéke eléri vagy meghaladja a 6 988,22 EUR-t, ide nem értve a kérelmező és a családja számára indokoltnak és szükségesnek ítélt mindennapi háztartási használati tárgyakat;
  • éves jövedelme nem magasabb, mint a tizennyolc éves és annál idősebb személyek részére megállapított országos minimálbér.

A büntető igazságszolgáltatás terén a terhelt esetében megállapított jövedelemhatár

A jog nem ír elő egyedi határértéket. Mindazonáltal büntetőügyekben a terhelt költségmentességre jogosult, ha ezt kérelmezi, vagy ha nem volt képes ügyvédet fogadni.

A büntető igazságszolgáltatás terén a sértettek esetében megállapított jövedelemhatár

A jog nem ír elő egyedi jövedelemhatárt. Az Igazságügyi Egység azonban (függetlenül attól, hogy a sértett fogadott-e magánúton ügyvédet) jogszabály alapján köteles megadni minden szükséges segítséget és támogatást bármely bűncselekmény sértettjének, végső soron azzal a céllal, hogy a sértett megfelelő kártalanításban részesüljön.

A sértetteket megillető költségmentesség megadásának egyéb feltételei

A bűncselekmények sértettjeit megillető költségmentesség megadása nincs további feltételhez kötve. Az állítólagos sértettek azonban kötelesek minden kért, és birtokukban levő információt közölni, és kötelesek teljes körűen együttműködni az Igazságügyi Egységgel és a Főügyészi Hivatallal.

A terhelteket megillető költségmentesség megadásának egyéb feltételei

A terhelteket megillető költségmentesség megadása nincs további feltételhez kötve. A jog szerint azonban a költségmentesség alapján eljáró ügyvéda segítségnyújtást bármely olyan indokkal megtagadhatja, amelyet a bíróság első látásra (prima facie) indokoltnak tart. A jog azonban még ilyen körülmények között is megköveteli a bíróságtól, hogy a vádlott képviseletét az általa kirendelt ügyvéd útján biztosítsa.

Költségmentes bírósági eljárások

Miután egy fél költségmentességben részesült, számára minden bírósági eljárás költségmentessé válik.

Milyen esetekben viseli a pervesztes fél a pernyertes fél költségeit?

Az eljárás költségeinek megosztására és a felek általi viselésére vonatkozó döntés meghozatala a bíróság kizárólagos joga. E gyakorlat tekintetében nincsenek szabályok.

Szakértői díjak

A szakértői díjakat a COCP (a máltai jogszabályok gyűjteményének 12. fejezete) G. és K. díjszabásai szabályozzák.

Fordítók és tolmácsok díja

A máltai jogszabályok gyűjteménye 12. fejezetének B díjszabása szerint a jogszabály vagy a bíróság által előírt minden fordítás esetén:

  • a regisztrációs díj 34,94 EUR.
  • A tolmácsok részére fizetendő díj óránként 11,65 és 58,23 EUR között alakul, a hivatalvezető döntésének megfelelően.
  • A fordítók részére fizetendő díj dokumentumonként 11,65 és 58,23 EUR között alakul, szintén a hivatalvezető döntésének megfelelően.

Kapcsolódó linkek

Igazságügyi, Kulturális és Helyi Önkormányzati Minisztérium

Máltai Választottbíráskodási Központ

Jogi szolgáltatások szakasza

Bíróságok

Kapcsolódó dokumentumok

A költségek átláthatóságáról szóló tanulmány Máltáról szóló jelentése PDF (742 Kb) en

Utolsó frissítés: 02/11/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.