Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata holland nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: görögangolfranciafinn.
Swipe to change

Költségek

Hollandia

Ez az oldal tájékoztatást nyújt a Hollandiában érvényes jogi költségekről.

Tartalomszolgáltató:
Hollandia
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

A jogi szakmák képviselőinek díjazására vonatkozó szabályok

A támogatott jogi segítséget nyújtó személyeknek fizetendő díjak kivételével Hollandiában a díjak nincsenek szabályozva.

Fix költségek

A peres felek fix költségei a polgári eljárásban

polgári ügyekben alkalmazott bírósági illetékekről szóló törvény (Wet griffierechten in burgerlijke zaken) értelmében a polgári ügyekben a felek kötelesek bírósági illetéket fizetni. A bírósági illeték olyan díj, amelyet az eljárás kezdetekor be kell fizetni a bíróság hivatala (a bíróság igazgatási irodája) részére.

A peres felek fix költségei a büntetőeljárásban

A holland büntetőjog értelmében a büntetőeljárásban érintett feleket nem terhelik fix költségek. Büntetőügyekben nem alkalmaznak bírósági illetékeket.

A peres felek fix költségei az alkotmányossági eljárásban

A holland jog nem szabályozza az alkotmányjogi kérdések bíróság elé utalását.

A polgári eljárás mely szakaszában kell a fix költségeket megfizetni?

A polgári ügyekben minden felperest és alperest fix költségek terhelnek. A felpereseknek az ügy bíróság elé terjesztésekor kell megfizetniük az illetéket, az alperesek pedig a bíróságon történő megjelenésüket követően kötelesek a bírósági illeték megfizetésére.

A büntetőeljárás mely szakaszában kell a fix költségeket megfizetni?

Büntetőügyekben nem alkalmaznak bírósági illetékeket.

A jogi képviselő által nyújtandó előzetes tájékoztatás

A felek jogai és kötelezettségei

A holland jog nem rendelkezik erről. Azonban a 2018. évi magatartási kódexből (Gedragsregels 2018) levezethetők egyes jogok és kötelezettségek. További információkért lásd a Holland Ügyvédi Kamara (Nederlandse Orde van Advocaten) weboldalát, különösen az ügyvédek és ügyfeleik közötti jogviszonyra vonatkozó szabályokat. Lásd ezenkívül az európai ügyvédek magatartási kódexét, amely megállapítja, hogy az ügyvéd minden esetben köteles törekedni az ügyfél jogvitájának legköltséghatékonyabb rendezésére, és hogy az eljárás megfelelő szakaszában köteles tájékoztatni az ügyfelet az egyezségkötés és/vagy az alternatív vitarendezési eljárások igénybevételének lehetőségeiről. Ha az ügyfél ingyenes vagy kedvezményes jogi segítségnyújtásra jogosult, az ügyvéd köteles erről tájékoztatni.

A pernyertes felet terhelő költségek

Polgári ügyekben a pernyertes félre nézve az alábbi költségek merülhetnek fel:

  • jogi segítségnyújtás (például ügyvédi díjak),
  • tanúk vagy szakértők díjazása vagy költségeinek megtérítése,
  • utazási és szállásköltségek, és
  • egyéb jogi és nem jogi kiadások.

A pervesztes felet terhelő költségek

A pervesztes félnek ugyanolyan költségei merülhetnek fel, mint a pernyertes félnek, de a bíró akár a pernyertes fél költségének viselésére is kötelezheti.

A költségek megállapításának jogalapjai

Hol találok információt a hollandiai költségekről?

Az eljárások költségeiről a holland bíróságok (De Rechtspraak) saját weboldalán tájékozódhat – ez az oldal további információkkal szolgál a bírósági ügyek költségeiről. A jogsegélyszolgálatok (Het Juridisch Loket) weboldala szintén tartalmaz információkat a bírósági eljárási költségekről.

Milyen nyelveken érhető el tájékoztatás a Hollandiában alkalmazott költségekről?

Ezek az információk csak holland nyelven érhetők el.

Hol találhatok a közvetítésre (mediációra) vonatkozó információkat?

A közvetítésről a holland bíróságok, valamint a jogsegélyszolgálatok weboldalán talál információt. Ezenkívül a Holland Közvetítők Szövetségének (Mediatorsfederatie Nederland) és a Költségmentességi Tanácsnak (Raad voor Rechtsbijstand) a weboldalán is tájékozódhat.

Hol található további információ a költségekről?

A költségekre vonatkozó információkat tartalmazó weboldalak

polgári ügyekben alkalmazott bírósági illetékekről szóló törvényt és az egyéb holland jogszabályokat többek között a holland kormány weboldalán tekintheti meg.

Hol találok információt a különböző eljárások átlagos időtartamáról?

Az igazságszolgáltatási tanács (Raad voor de rechtspraak) éves jelentése tartalmaz adatokat az eljárások időtartamára vonatkozóan. A jelentés online elérhető a holland bíróságok weboldalán.

Hozzáadottérték-adó

Hogyan kaphatok tájékoztatást?

A költségekre vonatkozó információk közzététele esetén a számadatok az esetleges HÉA nélkül szerepelnek.

Mi az alkalmazandó adókulcs?

Az árukra és a szolgáltatásokra alkalmazott általános HÉA-kulcs 21%.

Költségmentesség

Jövedelemhatár polgári ügyekben

Ha nem engedheti meg magának, hogy az ügyvédi vagy a közvetítői költségeket teljes egészében kifizesse, bizonyos körülmények esetén támogatott jogi segítségnyújtásra, azaz költségmentességre lehet jogosult.

A költségmentesség csak azoknak a személyeknek jár, akiknek az éves jövedelme nem haladja meg a 27 300 EUR-t (egyedülállók esetében), illetve a 38 600 EUR-t (házastársak vagy élettársak, illetve a kiskorú gyermeküket egyedül nevelő szülők esetében). Nem jár költségmentesség azoknak, akik az adómentes tőkére vonatkozó küszöbértéket meghaladó vagyonnal rendelkeznek. Lásd a jogi segítségnyújtásról szóló törvény (Wet op de rechtsbijstand) 12. és 34. szakaszát.

A büntetőügyek terheltjeire vonatkozó jövedelemhatár

Ha a jogi képviselőt a bíróság rendeli ki, a jogi segítségnyújtás díjmentes (lásd a jogi segítségnyújtásról szóló törvény 43. cikkét). Egyéb esetekben a Költségmentességi Tanács ügyvédet rendelhet ki azon személyek mellé, akik a Büntető Törvénykönyv (Wetboek van Strafrecht) vagy a Büntetőeljárási Törvénykönyv (Wetboek van Strafvordering) értelmében képviseletre jogosultak (lásd a jogi segítségnyújtásról szóló törvény 44. szakaszát). A jogi segítségnyújtásról szóló törvény 35. szakasza szerint a költségmentességben részesülő személyek a jövedelmükkel arányos hozzájárulás megfizetésére kötelesek.

A büntetőügyek sértettjeire vonatkozó jövedelemhatár

A jogi segítségnyújtásról szóló törvény 44. szakasza szerint a szexuális bűncselekmények, illetve az erőszakos bűncselekmények sértettjei esetében a jogi segítségnyújtás – a sértett fizetőképességétől függetlenül – díjmentes, ha az eljárást megindították, és a sértett az erőszakos bűncselekményekhez kapcsolódó kártérítési alapról szóló törvény (Wet schadefonds geweldsmisdrijven) 3. szakasza értelmében kártérítésre jogosult.

Kötelező-e a jogi képviselet?

Az alperesek esetében nem kötelező a jogi képviselet a körzeti bíróságnál alacsonyabb szintű bíróságok és a bérleti ügyekkel foglalkozó bíróságok által tárgyalandó ügyekben. Minden egyéb polgári ügyben azonban kötelező a jogi képviselet, így például a körzeti bíróságok (rechtbank) vagy a fellebbviteli bíróságok (gerechtshof) által tárgyalandó ügyek esetében.

Milyen esetben köteles a pervesztes fél a pernyertes fél költségeinek viselésére?

A bíróság dönt arról, hogy melyik fél viseli az eljárás költségeit. A költségek átalányösszegként (azaz nem a ténylegesen felmerült költségek alapján) kerülnek meghatározásra.

Szakértői díjak

A szakértői díjak mértéke változó. A megfelelő összegek a büntetőügyekben felmerülő költségekről szóló törvény 3., 4., 6., 7., 17. és 18. szakaszában említett díjak összegét megállapító, 2003. augusztus 16-i rendeletben (a büntetőügyekben felmerülő költségekről szóló 2003. évi rendelet – Besluit tarieven in strafzaken 2003) találhatók.

A fordítók és a tolmácsok díjai

A fordítási és tolmácsolási díjakat az alábbiakban részletezzük:

  • A tolmácsok díja óránként 43,89 EUR.
  • A fordítókat a lefordított sorok alapján fizetik. A franciáról, németről és angolról, illetve a franciára, németre és angolra fordítás díja soronként 0,79 EUR. A többi nagyobb európai nyelv esetében soronként 1,20 EUR a díj. Az egyéb európai nyelvek és a nagyobb nem európai nyelvek esetében soronként 1,51 EUR, az egyéb nem európai nyelvek esetében pedig 1,69 EUR a díj.

A fordítók és a tolmácsok díjaira vonatkozó további információkért tekintse meg a büntetőügyekben felmerülő költségekről szóló 2003. évi rendeletet.

Kapcsolódó linkek

Holland Közvetítők Szövetsége

Jogsegélyszolgálatok

A holland bíróságok

A bírósági ügyek költségei

A jogi segítségnyújtásról szóló törvény

A büntetőügyekben felmerülő költségekről szóló törvény

A büntetőügyekben felmerülő költségekről szóló 2003. évi rendelet

Utolsó frissítés: 07/12/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.