Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata holland nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Költségek

Hollandia

Ez az oldal a hollandiai bírósági eljárási költségekről nyújt tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Hollandia
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

A jogi szakmák képviselőinek díjazására vonatkozó szabályok

A támogatott jogi segítségnyújtást ellátó személyeknek fizetendő díjak kivételével Hollandiában a díjak nem szabályozottak.

Rögzített költségek

Polgári eljárás peres feleinek rögzített költségei

A polgári eljárási díjakról szóló törvény (WTBZ; Wet tarieven in burgerlijke zaken) kiköti, hogy a polgári eljárásban érintett felek kötelesek nyilvántartási díjat fizetni.

Büntetőeljárás feleinek rögzített költségei

A holland büntetőjog értelmében a büntetőeljárásban érintett feleket rögzített költségek nem terhelik.

Alkotmányjogi eljárásban érintett felek rögzített költségei

A holland jog nem szabályozza az alkotmányjogi kérdések bíróság elé utalását.

Az a polgári eljárási szakasz, amelyben a peres feleknek rögzített költségeket kell fizetniük

Polgári eljárásokban rögzített díjat kell fizetnie minden felperesnek, amikor az adott ügy bíróság elé kerül, valamint minden alperesnek, aki megjelent a bíróság előtt. Az egyes bíróságok rögzített díjat számítanak fel a 14. cikk (3) bekezdésében említettől eltérő kereset, kérelem vagy ellenkérelem benyújtása esetén. E díj megfizetésének elmulasztása vagy késedelmes megfizetése az alapeljárásban nem jár következményekkel.

Az a büntetőeljárási szakasz, amelyben a feleknek rögzített költségeket kell fizetniük

A polgári eljárás kapcsán elmondottak irányadók.

A jogi képviselő által nyújtandó előzetes tájékoztatás

A felek jogai és kötelezettségei

Ezt a területet a jog nem szabályozza. Jogok és kötelezettségek azonban levezethetők az ügyvédek 1992-es magatartási kódexéből (további információkért lásd a Holland Ügyvédi Kamara weboldalát) és az Európai Unió ügyvédeinek etikai kódexéből. Lásd például az ügyvédek magatartási kódexének 26. cikkét, amely előírja, hogy az ügyvéd egy ügy elvállalásakor köteles megbeszélni ügyfelével a megbízás pénzügyi kihatásait, továbbá részletes tájékoztatást adni a számlázás módjáról és gyakoriságáról. Az Európai Unió ügyvédeinek etikai kódexe 3.7.1. cikkében azt is megállapítja, hogy az ügyvéd minden körülmények között köteles törekedni az ügyfél vitájának legköltséghatékonyabb rendezésére, és az eljárás megfelelő szakaszában javasolnia kell az ügyfélnek az egyezségre törekvést és/vagy alternatív vitarendezési módokat.

A pernyertes felet terhelő költségek

Polgári ügyekben a pernyertes félre nézve az alábbi költségek merülhetnek fel:

  • jogi segítségnyújtás (például ügyvédi díjak),
  • tanúk vagy szakértők díjazása vagy ellentételezése,
  • utazási és szállásköltségek, valamint
  • egyéb jogi és nem jogi kiadások.

A pervesztes felet terhelő költségek

A pervesztes félnek ugyanolyan költségei merülhetnek fel, mint a pernyertes félnek, de a bíró akár a pernyertes fél költségének viselésére is kötelezheti.

A költségek megállapításának jogalapjai

Hol találhatok a hollandiai eljárási költségekre vonatkozó információkat?

A WTBZ – más holland jogszabályokkal együtt – megtekinthető például a holland kormány weboldalán.

Milyen nyelveken tájékozódhatok a hollandiai eljárási költségekről?

Ezek az információk csak holland nyelven érhetők el.

Hol találhatok információkat a választottbíróságokról / közvetítésről?

Információk a Holland Közvetítői Intézet (NMI) weboldalán, valamint a holland bíróságok és Hollandia Legfelsőbb Bírósága honlapján létrehozott, a bíróságok által kezdeményezett közvetítésről szóló oldalon érhetők el.

Hol találhatok a költségekre vonatkozó további információkat?

A költségekre vonatkozó információkat tartalmazó weboldalak

A holland bíróságok és Hollandia Legfelsőbb Bírósága honlapján külön weboldal (Kosten van een procedure – Eljárási költségek) nyújt további információkat az eljárási költségekről.

Hol találhatok információkat az egyes eljárások átlagos hosszáról?

Az igazságszolgáltatási tanács (Raad voor de rechtspraak) éves jelentése tartalmaz adatokat az eljárások időtartamára vonatkozóan. A jelentés online elérhető a holland bíróságok weboldalán.

Hozzáadottérték-adó

Hogyan közlik ezeket az információkat?

A költségekre vonatkozó információk közzététele esetén a számadatok az esetleges HÉA nélkül szerepelnek.

Melyek az alkalmazandó adókulcsok?

Az árukra és a szolgáltatásokra alkalmazott általános HÉA-kulcs 21%.

Költségmentesség

Jövedelemhatár polgári ügyekben

Lásd a jogi segítségnyújtásról szóló törvény (WRB; Wet op de rechtsbijstand) 12. cikkének (1) bekezdését, összefüggésben a törvény 34. cikkével.

Büntetőügyekben a terheltekre vonatkozó jövedelemhatár

Ha a jogi képviselőt a bíróság jelöli ki, a jogi segítségnyújtás díjmentes (lásd a WRB 43. cikkét). Egyéb esetekben a Költségmentességi Tanács kijelölhet jogi tanácsadót azoknak, akik a Büntető Törvénykönyv vagy a Büntetőeljárási Törvénykönyv értelmében jogi képviseletre jogosultak (lásd a WRB 44. cikkének (1) bekezdését). A WRB 35. cikke értelmében a jogi segítségnyújtásban részesülő fél jövedelme arányában köteles hozzájárulást fizetni.

Büntetőügyekben a sértettekre vonatkozó jövedelemhatár

A WRB 44. cikkének (5) bekezdése kimondja, hogy a szexuális bűncselekmények, illetve az erőszakos bűncselekmények sértettjét megillető jogi segítségnyújtás – a sértett fizetőképességétől függetlenül – díjmentes, ha az eljárást megindították, és a sértett a bűncselekménnyel okozott károk megtérítését szolgáló alapról szóló törvény 3. cikke értelmében kártérítésre jogosult.

Az alperesek költségmentességének egyéb feltételei

Büntetőügyben nem engedélyezhető költségmentesség, ha:

  • valószínű, hogy a megsértett törvény alapján a terhelttel szemben jövedelméhez képest alacsony összegű bírságot szabnak ki. Lásd a WRB 12. cikke (2) bekezdésének c) pontját.

A költségmentességről és megítélésének feltételeiről szóló rendelet 5. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy (a konzultáció esetét kivéve) büntetőügyben nem ítélhető meg költségmentesség, ha az ügyet a körzeti bíróságnál alacsonyabb szintű bíróság tárgyalja. E cikk (2) bekezdése szerint kivételesen jogi tanácsadó jelölhető ki, ha azt a kérelmező fél jelentős érdeke indokolja, vagy ha azt az ügy konkrét tényállása vagy jogi összetettsége szükségessé teszi.

Költségmentes bírósági eljárások

Az alperesek nem kötelesek rögzített díjat fizetni a körzeti bíróságnál alacsonyabb szintű bíróságok és a bérleti ügyekkel foglalkozó bíróságok által tárgyalandó ügyekben.

Mikor viseli a pervesztes fél a pernyertes fél költségeit?

Azt, hogy melyik fél viseli az eljárás költségeit, a bíróság átalány alapján (azaz nem a ténylegesen felmerült költségek alapján) határozza meg.

Szakértői díjak

A szakértői díjak mértéke változó. A megfelelő információk megtalálhatók a büntetőeljárásban fizetendő díjakról szóló 2003. évi rendeletet módosító, 2012. augusztus 28-i rendeletben. A rendelet a büntetőeljárásban fizetendő díjakról szóló 2003. évi rendeletet módosította.

Fordítók és tolmácsok díja

A fordítási és tolmácsolási díjakat az Igazságügyi Minisztérium állapítja meg:

  • A tolmácsok díja óránként 43,89 EUR. E díjon felül a bírósági tolmácsok az utazás és a várakozási idő ellentételezéseként egyszeri, 20,23 EUR összegű díjban részesülnek (rögzített díj). Az utazási költségtérítés mértéke 1,55 EUR/kilométer.
  • A franciáról, németről és angolról, illetve a franciára, németre és angolra fordítás díja soronként 0,79 EUR. Más nyelvekre (célnyelvi) szavanként 0,14 EUR, keleti nyelvekre pedig karakterenként 0,28 EUR összegű díj alkalmazandó.

Linkek

NMI Mediation

A holland bíróságok

Kapcsolódó dokumentumok

A költségek átláthatóságára vonatkozó tanulmányról szóló holland jelentés PDF (702 Kb) en

Utolsó frissítés: 05/03/2013

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.