Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2022 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Költségek

Észak-Írország

Ez az oldal Észak-Írország területén a bírósági eljárások vonatkozásában felmerülő költségekről nyújt Önnek irányadó jellegű tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Észak-Írország

A jogi szakmák képviselőinek díjazására vonatkozó jogszabályi keretek

A megyei bíróságnál (County Court) és a Legfelsőbb Bíróságnál (Court of Judicature) egyaránt léteznek költségsávok, amelyek közül némelyek a jogi szakmák képviselőinek díjazását is lefedik.

A megyei bíróság hatályos költségsávjait megállapító jogszabály az Egyesült Királyság Közigazgatási Tájékoztatási Hivatalában (Office of Public Sector Information) áll rendelkezésre. A felsőbírósági (high court) költségsávok interneten nem hozzáférhetők. Ezek a költségsávok csak bizonyos ügyekben és bizonyos körülmények fennállása esetén érvényesek, minden esetben azonban nem alkalmazhatók.

A költségek bizonyos esetekben (pl. a házasság felbontására és a vagyonmegosztásra [ancillary relief] irányuló eljárás esetén) a díjszabással foglalkozó tisztviselő (Taxing Master) elbírálásától függnek. Ide értendő a jogi szakmák képviselőinek díjazása is.

Észak-Írország Jogi Szolgálatainak Bizottsága a gyermekekről szóló, 1995. évi észak-írországi rendelet (Children Order) hatálya alá tartozó, a gyermekek feletti felügyeleti joggal kapcsolatos, költségmentességgel érintett ügyekben rögzített díjtételeket állapít meg.

 • Az ABWOR (assistance by way of representation, ingyenes jogi képviselet) rendszer hatálya alá tartozó, a családjogi bíróság előtt zajló eljárásokban óradíjat vagy rögzített (összetett) díjat állapítanak meg.
 • A költségmentességről szóló, 1981. évi észak-írországi rendelet (Legal Aid Order, solicitorok és jogtanácsosok költségeinek megtérítése a megyei bírósági eljárásokban) 3. cikke értelmében kiadott igazolással érintett, a Családi Ellátások Központja (Family Care Centre) előtt zajló eljárásokban a költségek megállapításakor és megtérítésekor a szokásos díjakat alkalmazzák. Ha nem adnak ki a 3. cikk szerinti igazolást, az ügyek költségeit a rendelet 2. cikkében meghatározott rögzített költséghatárokon belül, óradíj alapon értékelik és térítik meg.
 • Az ABWOR rendszer hatálya alá tartozó, a békebíróságok (Magistrates Court) előtt zajló, különválással és tartással kapcsolatos eljárások költségeit szintén rögzített díjtételek alapján értékelik és térítik meg.
 1. Solicitorok
  Az Észak-írországi Ügyvédi Kamara (Law Society) weboldala segíthet solicitort találni, azonban az Ügyvédi Kamara nem rendelkezik információkkal a jogi képviselet költségeiről, mivel ezek az adott esethez kapcsolódó tényezőktől függhetnek.
 2. Barristerek
  Az Észak-írországi Ügyvédi Kamara könyvtára (Bar Library) weboldala segíthet barristert találni, azonban az Ügyvédi Kamara nem rendelkezik információkkal a jogi képviselet költségeiről, mivel ezek az adott esethez kapcsolódó tényezőktől függhetnek.

Rögzített költségek

Rögzített költségek polgári peres eljárásokban

Polgári perek feleit terhelő rögzített költségek

Alkotmányos eljárásokban a rögzített költségek mértéke az eljárás megindításának fokától függ, és azokat az adott bíróság által meghatározott költségtételek szerint állapítják meg. A hatályos bírósági költségek mértékéről az Észak-írországi Bírósági és Döntőbírósági Szolgálat weboldalán tájékozódhat.

Az említett költségek nem foglalják magukban a jogi képviselet költségeit.

Az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bírósága elé utalt alkotmányos eljárásokban is felmerülnek bírósági költségek, amelyekről itt tájékozódhat: Az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bíróságának díjai

A polgári peres eljárás melyik szakaszában fizetendők a rögzített költségek?

A bírósági költségeket általában az eljárás megindításakor kell megfizetni, azonban az eljárás során a kiegészítő eljárások miatt további költségek is felmerülhetnek, pl. ideiglenes intézkedés iránti kérelem, illetve a körülményeket értékelő meghallgatás (assessment hearings) stb. kapcsán.

Amennyiben egy személy nem kap költségmentességet, a költségekről a magánszemély és jogi képviselője állapodik meg.

Rögzített költségek büntetőeljárásokban

Büntetőeljárások feleit terhelő rögzített költségek

A büntetőeljárásban a költségmentességben részesülő, vád alá helyezett személynek nem kell költségeket fizetnie. Amennyiben a személy nem kap költségmentességet, a költségekről a magánszemély és jogi képviselője állapodik meg.

A büntetőeljárás melyik szakaszában fizetendők a rögzített költségek?

A polgári felek, úgymint a tanúk és a szakértők költségeit általában az eljárás lezárásakor kell megfizetni. Ezek a költségek azonban nem rögzített költségek, és mértékük az ügy jellegétől függ.

Rögzített költségek alkotmányos eljárásokban

Alkotmányos eljárások feleit terhelő rögzített költségek

Alkotmányos eljárásokban a rögzített költségek mértéke az eljárás megindításának fokától függ, és azokat az adott bíróság által megállapított költségtételek szerint állapítják meg. A hatályos bírósági költségek mértékéről az Észak-írországi Bírósági Szolgálat weboldalán lehet tájékozódni.

Az említett költségek nem foglalják magukban a jogi képviselet költségeit.

A Lordok Háza és az Egyesült Királyság új, az előbbit felváltó Legfelsőbb Bírósága előtt zajló alkotmányos eljárásokban is vannak bírósági költségek. Ezek mértékének megállapítása folyamatban van.

Az alkotmányos eljárás melyik szakaszában fizetendők a rögzített költségek?

A bírósági költségeket általában az eljárás megindításakor kell megfizetni, azonban az eljárás során a kiegészítő eljárások miatt további költségek is felmerülhetnek, pl. ideiglenes intézkedés iránti kérelem, illetve a körülményeket értékelő meghallgatás stb. kapcsán.

Amennyiben a személy nem kap költségmentességet, a költségekről a magánszemély és jogi képviselője állapodik meg.

A jogi képviselő által nyújtandó előzetes tájékoztatás

A felek jogai és kötelezettségei

A solicitorok kötelesek a feleket a várható költségekről tájékoztatni. Azonban mivel a költségek az eljárás alakulásától/kimenetelétől függnek, az eljárás megindításakor pontos becslésre nem feltétlenül van mód.

A költségek megállapításának jogalapjai

Hol találhatok a költségekre vonatkozó további információkat Észak-Írországban?

A bírósági költségekkel kapcsolatosan az Észak-írországi Bírósági Szolgálat weboldalán lehet tájékozódni.

Az Észak-írországi Ügyvédi Kamara, illetve az Észak-írországi Ügyvédi Kamara könyvtárának weboldala segíthet solicitort találni, azonban a jogi képviselet költségeiről itt nem lehet tájékozódni, mivel ezek az adott ügytől és attól függnek, hogy a felek jogosultak-e költségmentességre.

Milyen nyelven találhatok a költségekre vonatkozó információkat Észak-Írországban?

A bírósági költségekkel kapcsolatos információk angol nyelven állnak rendelkezésre az Észak-írországi Bírósági Szolgálat weboldalán. Az információkat kérésre különféle egyéb nyelvekre is lefordítják.

Hol találhatok a közvetítésre/békéltetésre vonatkozó információkat?

Ezzel kapcsolatos tájékoztatást az Észak-írországi Bírósági Szolgálat weboldala nyújt.

További információk az Észak-írországi Ügyvédi Kamara weboldalán is elérhetők.

Hol találhatok a költségekre vonatkozó további információkat?

A költségekre vonatkozó információkat tartalmazó internetes honlap

Az Észak-írországi Bírósági Szolgálat valamennyi bírósági költséget felsorolja.

Hol találhatok az egyes eljárások átlagos hosszára vonatkozó információkat?

A bíróságok működésére vonatkozó statisztikai információk az Észak-írországi Bírósági Szolgálat weboldalán állnak rendelkezésre.

Hol találhatok egy meghatározott eljárás átlagos összesített költségeire vonatkozó információkat?

Ilyen információ tudomásunk szerint nem áll rendelkezésre.

A megyei bíróság és a felsőbíróság eljárásai tekintetében egyaránt rendelkezésre állnak költségsávok. Ezek azonban csak irányadó jellegűek, és nem tekinthetők véglegesnek, mivel minden ügyben nem alkalmazhatók. Emellett kizárólag az említett bíróságtípusokon belül érvényesek.

A megyei bíróság hatályos költségsávjai a Közigazgatási Tájékoztatási Hivatal weboldalán férhetők hozzá.

A felsőbírósági költségsávok interneten nem hozzáférhetők.

Hozzáadottérték-adó

Hogyan lehet az ezzel kapcsolatos információkhoz hozzáférni?

A költségeket és a díjakat terhelő hozzáadottérték-adó összege a hozzáadottérték-adóról szóló, 1983. évi törvény (Value Added Tax Act) értelmében visszaigényelhető. A bírósági költségekkel kapcsolatos információk az Észak-írországi Bírósági Szolgálat weboldalán állnak rendelkezésre, és itt a bírósági költségek hozzáadottérték-adó nélkül vannak feltüntetve.

Költségmentesség

Alkalmazandó jövedelemhatár a polgári igazságszolgáltatásban

Költségmentességben rendszerint az a magánszemély részesülhet, akinek rendelkezésre álló éves jövedelme nem haladja meg a 9 937 £ összeget, kivéve a személyi sérülés esetét, ahol ez az összeg 10 955 £. A költségmentesség néhány gyermekelhelyezéssel kapcsolatos családjogi eljárásban a magánszemély jövedelmére tekintet nélkül igénybe vehető; az ilyen eljárásokat a gyermekekről szóló rendelet hatálya alá tartozó különleges eljárásoknak (special Children Order proceedings) nevezik. További tájékoztatásért lásd az Észak-írországi Bírósági és Döntőbírósági Szolgálat honlapját.

Vádlottak esetében alkalmazandó jövedelemhatár a büntető igazságszolgáltatásban

Észak-Írországban a vádlottak költségmentessége esetében nincs rögzített jövedelemhatár. A bíró akkor ítéli meg a vádlottnak a költségmentességet, ha megállapítja, hogy a vádlott a jogi képviselet megfizetésére nem rendelkezik elegendő anyagi forrással.

Áldozatok esetében alkalmazandó jövedelemhatár a büntető igazságszolgáltatásban

A büntető igazságszolgáltatási rendszeren belül a bűncselekmények áldozatai nem részesülhetnek költségmentességben.

Ha egy bűncselekmény áldozata kártérítést igényel, általában nem alkalmaznak költségmentességet. A kormány a bűncselekmények áldozatai számára nyújtott kártérítés céljából jogszabály alapján külön rendszert hozott létre; Észak-Írországban ezt a bűncselekmények áldozatai kártérítési rendszerének (Criminal Injury Compensation Scheme) nevezik. A rendszer értelmében az áldozatok jogi tanácsadás és képviselet nélkül folyamodhatnak kártérítésért. A kérelem beadásához a kormányköltségvetésből működő Észak-írországi Áldozatsegítő Szervezet (Victim Support Northern Ireland) ingyenes segítséget nyújt.

A büntető igazságszolgáltatási rendszeren belül a bűncselekmények áldozatai a költségmentességtől eltérő támogatásban részesülhetnek: pl. az Észak-írországi Bírósági Szolgálat weboldalán tájékoztatás és „virtuális séta” áll az áldozatok és a tanúk rendelkezésére.

A karitatív tevékenységet folytató Észak-írországi Áldozatsegítő Szervezet emellett érzelmi támogatást, tájékoztatást és gyakorlati segítséget nyújt a bűncselekmények áldozatai számára.

A költségmentesség vádlottak számára történő megítélésének feltételei

Ahhoz, hogy Észak-Írországban egy vádlott a védelem ellátását illetően költségmentességben részesüljön, két feltételnek kell teljesülnie: egyrészt hogy a vádlott nem rendelkezik elegendő anyagi forrással a jogi képviselet fedezésére, másrészt pedig hogy költségmentessége az igazságszolgáltatás érdekében áll.

Költségmentes bírósági eljárások

 • Az Észak-írországi Bírósági Szolgálat eljárása/szabályzata értelmében a bírósági költségek elengedhetők vagy azok alól mentesség ítélhető meg. Az eljárás során megvizsgálják a kérelmező anyagi forrásait, és a kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani.
 • A bírósági eljárások költségeit nem kell megfizetnie annak a vádlottnak, aki büntető eljárásban költségmentességben részesült.
 • Ahogy azt már fentebb említettük, költségmentesség általában olyan magánszemélyek részére áll rendelkezésre, akiknek az éves jövedelme nem haladja meg a 9957 GBP-t.
 • A gyermekek feletti felügyeleti joggal kapcsolatos néhány családjogi eljárásban költségmentesség az egyén jövedelmétől függetlenül is rendelkezésre áll; az ilyen eljárásokat a gyermekekről szóló rendelet hatálya alá tartozó különös eljárásoknak nevezik.
 • A költségek vagy az azok megfizetése alóli mentesség megítélése a bíróság mérlegelési jogkörébe tartozik.

Milyen esetekben viseli a pervesztes fél a pernyertes fél költségeit?

A költségek megítélése a bíróság mérlegelési jogkörébe tartozik. Észak-Írország Legfelsőbb Bíróságának eljárási szabályzata és az észak-írországi megyei bíróságok eljárási szabályzata a költségekről is rendelkezik, azonban ezek a rendelkezések interneten nem hozzáférhetők.

Szakértői díjak

A szakértők számát a bíróság eljárási szabályzata – Észak-Írország Legfelsőbb Bíróságának eljárási szabályzata és az észak-írországi megyei bíróságok eljárási szabályzata – korlátozza. A szakértők esetében nincsenek rögzített költségek, sem költségsávok, mivel a szakértői díjak az adott szakterülettől, illetve az eljárásban való szakértői részvétel jellegétől függnek.

Fordítók és tolmácsok díja

Ha egy polgári jogi vagy családjogi per költségeit a felek fizetik, a tolmácsról rendszerint az azt igénylő félnek kell gondoskodnia, és neki kell viselnie a felmerülő költségeket.

Az alábbi ügyekben azonban az Észak-írországi Bírósági és Döntőbírósági Szolgálat gondoskodik a tolmácsról, és központilag fedezi annak költségeit az angolul nem beszélő peres fél számára: letartóztatással kapcsolatos ügy, gyermekeket érintő családjogi ügy vagy családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügy (ideértve a kényszerházasságot).

Ha az ügy e követelmények egyikének sem felel meg, akkor is átvállalható a tolmács díja, amennyiben a bíró álláspontja szerint a peres fél kizárólag így tudja megérteni az eljárást, és nem részesülhet állami finanszírozásban, saját forrásból nem tudja viselni a tolmács költségeit vagy a bíró kifejezett rendelkezése alapján tolmácsot kell kirendelni.

 

Ha a tolmácsról és díjának viseléséről az Észak-írországi Bírósági és Döntőbírósági Szolgálat gondoskodik, ezeket a vonatkozó feltételek határozzák meg. A díj mértéke ügyenként változó, a tárgyalás hosszától, a bíróságra történő oda- és visszaút távolságától és időtartamától, valamint a tolmács által igénybe vett közlekedési eszköztől függően. A túlfizetések elkerülése érdekében a feltételeket valamennyi kérelem esetében szigorúan alkalmazzák.

Kapcsolódó linkek

Észak-írországi Ügyvédi Kamara

Az Észak-írországi Ügyvédi Kamara könyvtára

Az Egyesült Királyság Közigazgatási Tájékoztatási Hivatala

Az Észak-írországi Bírósági Szolgálat bírósági költségekre vonatkozó tájékoztatása

Észak-írországi Bírósági Szolgálat

Az Észak-írországi Bírósági Szolgálat cégnyilvántartásában szereplő információk

Észak-írországi Áldozatsegítő Szervezet

Az Észak-írországi Bírósági Szolgálat áldozatok és tanúk támogatására vonatkozó tájékoztatása

Kapcsolódó dokumentumok

A költségek átláthatóságáról szóló tanulmány Egyesült Királyságra vonatkozó jelentése PDF (448 Kb) en

Utolsó frissítés: 26/06/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.