Költségek

Lengyelország

E családjogi, a gyermekek fölötti felügyeleti jogra vonatkozó esettanulmány keretében a tagállamokat felkérték, hogy tájékoztassák a keresetet benyújtó felet a perköltségek alakulásáról az alábbi helyzetek fennállása esetén: A. ügy – Nemzeti tényállás: Egy pár házasság nélkül több évig együtt élt. Közös gyermekük három éves, amikor külön költöznek. A bíróság az anyának ítéli a szülői felügyeleti jogot, az apa részére pedig kapcsolattartási jogot állapít meg. Az anya keresetet indít az apa kapcsolattartási jogának korlátozása érdekében. B. ügy – Nemzetközi tényállás, ahol Ön az „A” tagállamban működő ügyvéd: Egy pár házasság nélkül több évig együtt élt egy tagállamban („B” tagállam). Van egy közös gyermekük, azonban közvetlenül a gyermek születése után külön költöztek. A „B” tagállamban hozott bírósági határozat az anyának ítéli a szülői felügyeleti jogot, az apa részére pedig kapcsolattartási jogot állapít meg. Az anya és a gyermek más tagállamba („A” tagállam) költözik (ezt a bíróság határozata lehetővé tette), az apa pedig „B” tagállamban marad. Néhány évvel később az anya keresetet indít „A” tagállamban az apa kapcsolattartási jogának megváltoztatása érdekében.

Tartalomszolgáltató:
Lengyelország

Költségek Lengyelországban

2. eset A B. esetben (ahol a feleség Lengyelországban adja be a keresetet) a díjak, illetékek és a feltételek megegyeznek az A. esetben felsoroltakkal.

Bírósági és jogorvoslati költségek, az alternatív vitarendezés (ADR) költségei


Esettanulmány

Bíróság

Fellebbezések

ADR

Az eljárás megindításakor fizetendő bírósági illetékek

Másolatok díja

Egyéb díjak

Az eljárás megindításakor fizetendő bírósági illetékek

Másolatok díja

Egyéb díjak

Lehet-e ezt a megoldást választani az ilyen típusú ügyekben?

Költségek

A. eset

Rögzített költség 40 PLN

A másolat minden oldaláért, végrehajtható ítélet másolatai, jogerős ítéletek másolatai esetén – 6 PLN. Ha az irat idegen nyelven készült vagy táblázatokat tartalmaz – 12 PLN oldalanként.

--

Az általános szabályok szerint – a rögzített költség 40 PLN

--

--

A felek választhatják az alternatív vitarendezést.

Ha a bíróság elfogadja a végrehajtási záradékot, 50 PLNAz ügyvédi, végrehajtói és a szakértői díjak


Esettanulmány

Ügyvéd

Végrehajtó

Szakértő

Kötelező a jogi képviselet?

Átlagos költségek

Kötelező a jogi képviselet?

Az ítélet meghozatala előtti költségek

Az ítélet meghozatala utáni költségek

Kötelező az igénybevétele?

Költség

A. eset

Nem

Minimum 120 PLN

Nem

--

--

Nem

A szakértő számításai szerintA tanúnak járó költségtérítés, letét vagy biztosíték és más releváns díjak


Eset-

tanulmány

A tanúnak járó költségtérítés

Letét vagy biztosíték

Egyéb díjak

Jár-e költségtérítés a tanúnak?

Költség

Létezik-e ez és ha igen, mikor, hogyan alkalmazzák?

Költség

Leírás

Költség

A. eset

Igen

Utazási költség, kiesett jövedelem, a szállás költsége a polgári eljárások bírósági költségeiről szóló tv. 85–88. cikkének megfelelően.

--

--

--

--A költségmentességgel járó költségek és a költségek megtérítéseEset-

tanulmány

Költségmentesség

Költségek megtérítése

Mikor és milyen feltételekkel alkalmazható?

Mikor jár teljes mértékben?

Feltételek?

Megtéríthetők-e a pernyertes fél perköltségei?

Ha a költségek megtérítése nem teljes körű, általában a költségek mely hányadára terjed k?

Mely költségek nem téríthetők meg?

Vannak-e olyan esetek, amikor a költségmentességgel érintett költségeket vissza kell téríteni?

A. eset

A költségmentességet élvező fél kérhet jogi segítségnyújtást. A bíróság eldönti, hogy szükség van-e ügyvéd részvételére

A bíróság döntésétől függ

Ha a költség túl magas vagy a fél számára túl nagy anyagi terhet jelent

Az általános szabályok szerint a körülményektől függően.

--

Ha az összes költség az ügyben szükségesnél és indokoltnál magasabb.

--A fordítás és tolmácsolás költségei


Eset-

tanulmány

Fordítás

Tolmácsolás

A határon átnyúló jogviták egyéb költségei?

Mikor, milyen feltételek mellett szükséges?

Hozzávetőleges költsége?

Mikor, milyen feltételek mellett szükséges?

Hozzávetőleges költsége?

Leírás

Hozzávetőleges költsége?

A. eset

Ha az iratokat idegen nyelven küldték meg a bíróságnak

Az igazságügyi miniszter 2005. január 24-i rendeletének megfelelően

--

--

--

--


Utolsó frissítés: 06/11/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.