Költségek

Lengyelország

E kereskedelmi jogi, szerződésre vonatkozó esettanulmány keretében a tagállamokat felkérték, hogy tájékoztassák az eladót a perköltségek alakulásáról az alábbi helyzetek fennállása esetén: A. ügy – Nemzeti tényállás: Egy vállalat 20 000 EUR értékű árut szállított. A vevő nem fizeti ki a vételárat az eladónak, mivel véleménye szerint az áruk nem felelnek meg azon feltételeknek, amelyekben megállapodtak. Az eladó úgy dönt, hogy keresetet indít a vételár teljes megfizettetése érdekében. B. ügy – Nemzetközi tényállás: Egy vállalat, amelynek székhelye „B” tagállamban található, 20.000 EUR értékű árut szállított egy „A” tagállambeli vevőnek. A szerződésre „B” tagállam joga irányadó, és „B” tagállam nyelvén fogalmazták meg. Az „A” tagállambeli vevő nem fizeti ki a vételárat az eladónak, mivel véleménye szerint az áruk nem felelnek meg azon feltételeknek, amelyekben megállapodtak. Az eladó úgy dönt, hogy keresetet indít „A” tagállamban a vevővel kötött szerződés alapján a vételár teljes megfizettetése érdekében.

Tartalomszolgáltató:
Lengyelország

Költségek Lengyelországban

4. ügy (a 4 B esetben az eladó Lengyelországban indít keresetet a vevő ellen – ebben az esetben a díjak, illetékek és a feltételek megegeznek az A esetben felsoroltakkal. Ennek megfelelően nem szükséges kitölteni a táblázatot).

Bírósági és jogorvoslati költségek, az alternatív vitarendezés (ADR) költségei


Esettanulmány

Bíróság

Fellebbezések

ADR

Az eljárás megindításakor fizetendő bírósági illetékek

Másolatok díja

Egyéb díjak

Az eljárás megindításakor fizetendő bírósági illetékek

Lehet-e ezt a megoldást választani az ilyen típusú ügyekben?

Költségek

A. eset

A pertárgy értékétől függ. A polgári peres eljárások költségeiről szóló törvény szerint az illeték a pertárgy értékének 5%-a, de nem kevesebb, mint 30, és nem több, mint 100 000 PLN.

A másolat minden oldaláért, végrehajtható ítélet másolatai, jogerős ítélet másolatai esetén – 6 PLN. Ha az irat idegen nyelven készült vagy táblázatokat tartalmaz – 12 PLN oldalanként.

--

A pertárgy értékétől függően A polgári peres eljárások költségeiről szóló törvény szerint az illeték az érték 5%-a, de nem kevesebb, mint 30, és nem több, mint 100 000 PLN. Ha a pertárgy értéke az eljárás folyamán változik, akkor az illeték kiszámítása ugyanilyen módon történik – a százalékos arány megegyezik, a végösszeg azonban megváltozik, hiszen a számítás alapja más összeg.

A felek választhatják az alternatív vitarendezést.

Ha a bíróság elfogadja a végrehajtási záradékot, 50 PLNAz ügyvédi, végrehajtói és a szakértői díjak


Esettanulmány

Ügyvéd

Végrehajtó

Szakértő

Kötelező a jogi képviselet?

Átlagos költségek

Kötelező a jogi képviselet?

Az ítélet meghozatala előtti költségek

Az ítélet meghozatala utáni költségek

Kötelező az igénybevétele?

Költség

A. eset

Nem

A pertárgy értékétől függően. Ha az érték hozzávetőlegesen 90 000 PLN, az illeték összege 3 600 PLN-nél nem kevesebb.

Nem

--

--

Nem

Ha a bíróság elfogadja a végrehajtási záradékot, 50 PLNA tanúnak járó költségtérítés, letét vagy biztosíték és más releváns díjak


Eset-

tanulmány

A tanúnak járó költségtérítés

Letét vagy biztosíték

Egyéb díjak

Jár-e költségtérítés a tanúnak?

Költség

Létezik-e ez és ha igen, mikor, hogyan alkalmazzák?

Költség

Leírás

Költség

A. eset

Igen

Utazási költség, kiesett jövedelem, a szállás költsége a polgári eljárások bírósági költségeiről szóló tv. 85–88. cikkének megfelelően

Igen. A pertárgy értékét kell figyelembe venni.

A pertárgy értékétől függően

--

--A költségmentességgel járó költségek és a költségek megtérítéseEset-

tanulmány

Költségmentesség

Költségek megtérítése

Mikor és milyen feltételekkel alkalmazható?

Mikor jár teljes mértékben?

Feltételek?

Megtéríthetők-e a pernyertes fél perköltségei?

Ha a költségek megtérítése nem teljes körű, általában a költségek hány százalékára terjed ki?

Mely költségek nem téríthetők meg?

Vannak-e olyan esetek, amikor a költségmentességgel érintett költségeket vissza kell téríteni?

A. eset

A költségmentességet élvező fél kérhet jogi segítségnyújtást. A bíróság eldönti, hogy szükség van-e ügyvéd részvételére

A bíróság határozatától függ

Ha a költség túl magas vagy a fél számára túl nagy anyagi terhet jelent

Az általános szabályok szerint, a körülményektől függően.

--

Ha az összes költség az ügyben szükségesnél és indokoltnál magasabb

--A fordítás és tolmácsolás költségei


Eset-

tanulmány

Fordítás

Tolmácsolás

A határon átnyúló jogviták egyéb költségei?

Mikor, milyen feltételek mellett szükséges?

Hozzávetőleges költsége?

Mikor, milyen feltételek mellett szükséges?

Hozzávetőleges költsége?

Leírás

Hozzávetőleges költsége?

A. eset

Ha az iratokat idegen nyelven küldték meg a bíróságnak

Az igazságügyi miniszter 2005. január 24-i rendeletének megfelelően

--

--

--

--


Utolsó frissítés: 06/11/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.