Költségek

Portugália

Ez az oldal tájékoztatást nyújt a portugáliai eljárások költségeiről.

Tartalomszolgáltató:
Portugália

A jogi költségek alaposabb elemzéséhez lásd a következő esettanulmányokat:

Családjog – a házasság felbontása

Családjog – szülői felügyeleti jog

Családjog – tartásdíj

Kereskedelmi jog – szerződések

Kereskedelmi jog – felelősség

A jogi szakemberek díjainak szabályozási kerete

1. Jogi képviselők (Solicitadores)

Portugáliában a végrehajtóként eljáró solicitadores díját a 2013. augusztus 29-i 282/2013. sz. módosított miniszteri végrehajtási rendelet (Portaria) (43–51. cikk) szabályozza.

2. Jogi tanácsadók (Consultores jurídicos)

A jogi tanácsadók díjazása Portugáliában nem szabályozott.

3. Ügyvédek (Advogados)

Az ügyvédek díjazása Portugáliában nem szabályozott.

4. Bírósági tisztviselők (Oficiais de justiça)

A bírósági tisztviselők végrehajtási eljárásokban való közreműködésének költségeit a 2008. február 26-i 34/2008. sz. módosított törvényerejű rendelettel (Decreto-Lei) elfogadott, a bírósági eljárások költségeiről szóló rendelet (Regulamento das Custas Processuais) 9. cikke és II. táblázata, valamint a 2013. augusztus 29-i 282/2013. sz. módosított miniszteri végrehajtási rendelet (a 43–51. cikk, amelyeket az 59. cikk (1) bekezdése alapján kell alkalmazni) szabályozza.

5. Jogvédelem területén dolgozó ügyvédek

Az ügyvédeknek a jogvédelem területén nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjakat a 2004. november 10-i 1386/2004. sz. miniszteri végrehajtási rendelet, a 2020. június 30-i 161/2020. sz. miniszteri végrehajtási rendelet és a 2008. január 3-i 10/2008. sz. miniszteri végrehajtási rendelet szabályozza.

Rögzített költségek

Rögzített költségek a polgári eljárásban

A peres felek rögzített költségei a polgári eljárásban

A polgári eljárások peres feleinek rögzített költségeit a 2008. február 26-i, módosított 34/2008. sz. törvényerejű rendelettel elfogadott, a jogi eljárások költségeiről szóló rendelet mellékletének 5–7. cikke, valamint I. és II. táblázata tartalmazza.

A polgári eljárás mely szakaszában kell a rögzített költségeket megfizetni?

A bírósági illetéket általában az eljárás elején és a bírósági tárgyalás időpontjának kitűzésekor kell megfizetni. A szakértőket és a bírósági tisztviselőket általában közvetlenül az eljárásban való részvételük előtt fizetik ki.

Rögzített költségek a büntetőeljárásban

A felek rögzített költségei a büntetőeljárásban

A büntetőeljárásban a peres felek által fizetendő rögzített költségeket a 2008. február 26-i, módosított 34/2008. sz. törvényerejű rendelettel elfogadott, a jogi eljárások költségeiről szóló rendelet 8. cikke és mellékletének III. táblázata tartalmazza.

A büntetőeljárás mely szakaszában kell a rögzített költségeket megfizetni?

Az érintett személy eljárásban betöltött szerepétől és az általa meghozni kívánt intézkedéstől függ, hogy a rögzített költségeket a büntetőeljárás mely szakaszában kell megfizetni. Csak két esetben kell a bírósági illetéket azzal a jogcselekménnyel egyidejűleg megfizetni, amelyre az vonatkozik: ha az érintett magánfélként lép be az eljárásba, és ha a vizsgálat a magánfél kérelmére indul. Minden más esetben, azaz a terheltet érintő minden estben, és a magánfelet érintő többi esetben a bírósági illetéket az eljárás éppen folyamatban lévő szakaszának (nyomozati, ítélethozatali vagy fellebbezési szak) végén kell megfizetni, a bíró döntésétől függően.

Rögzített költségek az alkotmányossági eljárásban

A peres felek rögzített költségei az alkotmányossági eljárásban

Az Alkotmánybíróság előtti eljárásban részt vevő felek által fizetendő rögzített költségeket a módosított 1998. október 7-i 303/98. sz. törvényerejű rendelet 6–9. cikke, valamint a módosított 1982. november 15-i 28/82. sz. törvény 84. cikke szabályozza.

Az alkotmányossági eljárás mely szakaszában fizetendők a feleket terhelő rögzített költségek?

A rögzített költségeket csak az eljárás végén kell megfizetni.

A jogi képviselők által nyújtandó előzetes tájékoztatás

A felek jogai és kötelezettségei

A jogi képviselőket etikai és jogi kötelezettség terheli, hogy minden információt adjanak meg a felek jogairól és kötelezettségeiről, amennyiben észszerű ismeretekkel rendelkeznek a siker esélyeiről és annak költségeiről.

A költségek megállapításának jogalapjai

Hol találhatok a költségek megállapításának portugáliai jogalapjaira vonatkozó információkat?

A portugáliai jogi költségek rendszeréről további információk a következő címen érhetők el: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais

Milyen nyelveken kaphatok információt a költségek megállapításának portugáliai jogalapjairól?

A költségek megállapításának jogalapjaira vonatkozó információk Portugáliában csak portugál nyelven érhetők el.

Hol találhatók információk a közvetítésről (mediációról)?

A közvetítéssel, különösen a polgári, családi, munkaügyi és büntetőjogi közvetítés állami rendszereivel kapcsolatos információk a következő címen találhatók: https://dgpj.justica.gov.pt/English/Alternative-Dispute-Resolution

Hol találhatom meg az egyes eljárások átlagos időtartamára vonatkozó információkat?

A bírósági eljárások átlagos időtartamára vonatkozó információk a következő címen találhatók: https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/en-us/pages/default.aspx

Hol találhatok egy meghatározott eljárás átlagos összesített költségeire vonatkozó információkat?

Ezek az információk nem elérhetőek. Ezek fellelésének egyetlen módja a különféle díjtáblázatok vagy költségtáblázatok áttekintése.

A bírósági eljárás megindításakor fizetendő bírósági illetékeket feltüntető szimulátor azonban elérhető a https://justica.gov.pt/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica címen. Ez képet ad a kapcsolódó költségekről.

Hozzáadottérték-adó: hogyan kaphatok tájékoztatást?

A jogi díjak héamentesek. A jogi szakemberek munkadíja héaköteles, de a költségekről jogszabályban közölt adatokban a héa nem szerepel.

Mi az alkalmazandó adókulcs?

Az alkalmazandó héakulcsokról információk nem elérhetőek.

Költségmentesség

A polgári ügyek alpereseire vonatkozó jövedelemhatár

A polgári eljárásban nyújtott költségmentesség jövedelemhatárának kiszámítási képlete a 2004. július 29-i, módosított 34/2004. sz. törvény mellékletében található.

A büntetőügyek terheltjeire vonatkozó jövedelemhatár

A büntetőeljárásban nyújtott költségmentesség jövedelemhatárának kiszámítási képlete a 2004. július 29-i, módosított 34/2004. sz. törvény mellékletében található.

A büntetőügyek áldozataira vonatkozó jövedelemhatár

A büntetőügyekben az áldozatok költségmentessége tekintetében nincs jövedelemhatár.

Az áldozatoknak nyújtott költségmentesség egyéb feltételei

Az áldozatoknak nyújtott költségmentességre egyéb feltételek is vonatkoznak. Ha az áldozat a 2009. szeptember 16-i 112/2009. sz. törvény értelmében a büntető törvénykönyv 152. cikke értelmében vett családon belüli erőszak áldozatának minősül, az ellenkező bizonyítása hiányában vélelmezett, hogy az áldozat nem rendelkezik elegendő pénzügyi forrással.

A terhelteknek nyújtott költségmentesség egyéb feltételei

A terhelteknek nyújtott költségmentességre egyéb feltételek vonatkoznak. Ezek a terheltek pénzügyi helyzetére vonatkoznak, és azokat a 2004. július 29-i, módosított 34/2004. sz. törvény 39. cikkével összhangban kialakított modell alapján számítják ki.

Illetékmentes bírósági eljárások

A bírósági eljárás az egyik fél vagy mindkét fél számára ingyenes lehet a perköltségmentesség vagy költségmentesség megadása alapján.

A perköltségekről szóló rendelet 4. cikke számos olyan esetet ír elő, amelyekben költségmentességet kell alkalmazni. Ezek a kivételek két kategóriába sorolhatók:

  • a 4. cikk (1) bekezdése szerinti alanyi vagy személyes mentességek, amelyek a felek vagy az eljárás alá vont személyek valamely sajátos jellemzőjén alapulnak, és
  • 4. cikk (2) bekezdése alá tartozó tárgyi vagy eljárási mentességek, amelyek az eljárások fajtájához kapcsolódnak.

Néhány mentesség azonban az eljárást lezáró jogerős határozat tartalmától függ, a 4. cikk (3), (4), (5), (6) és (7) bekezdésében foglaltak szerint. Következésképpen az említett mentességeknek nem feltétlenül van hatása a költségekre, vagy csak a jogi eljárások során felmerült díjakat érinthetik.

A költségmentességre vonatkozó további információk itt találhatók: https://justica.gov.pt/Guias/como-pedir-apoio-judiciario.

Milyen esetben köteles a pervesztes fél a pernyertes fél költségeinek viselésére?

A pernyertes fél általában jogosult arra, hogy a pervesztes fél a felmerült költségeit megtérítse, a jogerős határozattól függően, a bíróság által meghatározott arányban. A pernyertes félnek a felmerült költségek megtérítéséhez való jogát kioltja, ha a pervesztes fél költségmentességet kap, és így mentesül az esetleges jogi költségek megfizetésének kötelezettsége alól.

Szakértői díjak

A szakértők díját főszabály szerint az ügyben részt vevő felek fizetik. Ha azonban a felek költségmentességben részesültek, a szakértői díjakat az Igazságügyi Rendszer Pénzügyi Gazdálkodási és Infrastrukturális Intézete fizeti (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

A fordítók és a tolmácsok díjai

Főszabály szerint a fordítók és tolmácsok díját az ügyben részt vevő felek fizetik. Ha azonban a felek költségmentességet kaptak, a fordítói és tolmácsdíjakat az Igazságügyi Rendszer Pénzügyi Gazdálkodási és Infrastrukturális Intézete fizeti (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

Fontos dokumentumok

Portugália jelentése a költségek átláthatóságáról szóló tanulmányhoz  PDF (781 Kb) en

Utolsó frissítés: 29/01/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.