Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata portugál nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Költségek

Portugália

Ez az oldal a portugáliai bírósági eljárások költségeiről nyújt tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Portugália
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

A jogi szakemberek díjazására vonatkozó jogszabályi keret

1. Jogi tanácsadók

Portugáliában a végrehajtóként (agentes de execução) eljáró jogi tanácsadók (solicitadores) díjazását a 2009. március 30-i 331-B/2009. miniszteri rendelet (Portaria) 11–25. cikke szabályozza.

2. Jogtanácsosok

Portugáliában nem szabályozzák a jogtanácsosok (consultores jurídicos) díjazását.

3. Ügyvédek

Portugáliában nem szabályozzák az ügyvédek (advogados) díjazását.

4. Bírósági tisztviselők

A végrehajtási eljárásban a bírósági tisztviselők (oficiais de justiça) által végzett cselekményekért fizetendő díjakat az eljárási költségekről szóló – a 2008. február 26-i 34/2008. törvényerejű rendelettel (Decreto-Lei) jóváhagyott – rendelet 9.cikke és II. táblázata, valamint a 2009. március 30-i 331-B/2009. miniszteri rendelet 11–25. cikke szabályozza.

5. Kirendelt védők

A költségmentesség keretében nyújtott szolgáltatásokért fizetendő ügyvédi díjakat a 2004. november 10-i 1386/2004. miniszteri rendelet, valamint a 2008. február 29-i 210/2008. miniszteri rendelettel módosított, 2008. január 3-i 10/2008. miniszteri rendelet szabályozza.

Rögzített költségek

Rögzített költségek a polgári eljárásban

A peres felek rögzített költségei a polgári eljárásokban

A polgári eljárásokban a peres felek által fizetendő rögzített költségeket az eljárási költségekről szóló – a 2008. február 26-i 34/2008. törvényerejű rendelettel jóváhagyott – rendelet 5–7.cikke, valamint a rendelet mellékletében található I. és II. táblázat határozza meg.

A polgári peres eljárás mely szakaszában kell rögzített költségeket fizetni?

A bírósági illetéket főszabály szerint az eljárás megindításakor, valamint a bírósági tárgyalás kitűzésekor kell megfizetni. A szakértői és a végrehajtói díjakat főszabály szerint a szakértő, illetve a végrehajtó eljárásba történő bevonása előtt kell megfizetni.

Rögzített költségek a büntetőeljárásban

A felek rögzített költségei a büntetőeljárásban

A büntetőeljárásban a felek által fizetendő rögzített költségeket az eljárási költségekről szóló – a 2008. február 26-i 34/2008. törvényerejű rendelettel jóváhagyott – rendelet 8.cikke, valamint a rendelet mellékletében található III. táblázat határozza meg.

A büntetőeljárás mely szakaszában kell rögzített költségeket fizetni?

Az adott személy eljárásbeli helyzetétől, valamint az általa betölteni kívánt szereptől függ, hogy a büntetőeljárás mely szakaszában kell megfizetni a rögzített költségeket. A bírósági díjakat kizárólag két esetben kell az adott cselekmény elvégzésével egyidejűleg megfizetni: a magánvádlóként történő elismerés iránti kérelem benyújtásakor, valamint a bűnügyi nyomozás magánvádló általi megindításakor. Minden egyéb esetben, vagyis minden olyan esetben, amelyben a terhelt érintett, és minden olyan egyéb helyzetben, amelyben a magánvádló érintett, a bírósági díjakat a büntetőeljárás adott szakaszának (nyomozás, ítélethozatal vagy fellebbezés) végén kell megfizetni, a bíróság határozatának megfelelően.

Rögzített költségek az alkotmánybírósági eljárásban

A felek rögzített költségei az alkotmánybírósági eljárásban

Az alkotmánybírósági eljárásban a felek által fizetendő rögzített költségeket a 2008. június 2-i 91/2008. törvényerejű rendelettel módosított, 1998. október 7-i 303/98. törvényerejű rendelet 6–9. cikke határozza meg.

Az alkotmánybírósági eljárás mely szakaszában kell rögzített költségeket fizetni?

A rögzített költségeket csak az eljárás végén kell megfizetni.

A jogi képviselők által nyújtandó előzetes tájékoztatás

A felek jogai és kötelezettségei

A jogi képviselőknek erkölcsi és jogi kötelességük átfogó tájékoztatást nyújtani a felek jogairól és kötelezettségeiről, mivel ők jól ismerik a nyerési esélyeket és a felmerülő költségeket.

A költségek megállapításának jogalapjai

Hol találhatok információt a költségek megállapításának portugáliai jogalapjairól?

A portugáliai jogi költségek rendszeréről a következő oldalon találhatók további információk: https://igfij.mj.pt/custas/Paginas/default.aspx

Milyen nyelveken kaphatok tájékoztatást a költségek megállapításának portugáliai jogalapjairól?

A költségek megállapításának portugáliai jogalapjaira vonatkozó információk csak portugál nyelven érhetők el.

Hol találhatok a közvetítésre vonatkozó információkat?

A közvetítésre, különösen pedig a polgári jogi, családjogi, munkajogi és büntetőügyekben igénybe vehető állami közvetítői rendszerekre vonatkozó információk a következő oldalon találhatók: http://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica/mediacao-anexos/formularios-para-pedidos/

Hol találhatok az egyes eljárások átlagos hosszára vonatkozó információkat?

Az eljárások átlagos időtartamára vonatkozó információk a portugál igazságügyi statisztikákkal foglalkozó weboldalon találhatók: http://www.dgpj.mj.pt/sections/estatisticas-da-justica.

Hol találhatok egy meghatározott eljárás átlagos költségeire vonatkozó információkat?

Ilyen információk nem állnak rendelkezésre, azokhoz csak a költségekre vonatkozó különböző díjszabások és táblázatok alapján lehet hozzájutni.

Hozzáadottérték-adó – hogyan lehet hozzájutni az ezzel kapcsolatos információkhoz?

A bírósági költségek után nem kell hozzáadottérték-adót fizetni. A jogi szakembereknek fizetendő díjak után kell hozzáadottérték-adót fizetni, ugyanakkor a jogszabályban szereplő, költségekre vonatkozó információk nem tartalmazzák a hozzáadottérték-adót.

Melyek az alkalmazandó adókulcsok?

Az alkalmazandó adókulcsról nem állnak rendelkezésre információk.

Költségmentesség

A polgári eljárásokban alkalmazott jövedelmi küszöbérték

A polgári eljárásban a költségmentesség szempontjából irányadó jövedelmi küszöbérték kiszámításának képletét a 2007. augusztus 28-i 47/2007. törvénnyel módosított, 2004. július 29-i 34/2004. törvény (Lei) melléklete tartalmazza.

A büntetőeljárásban a terheltekre vonatkozó jövedelmi küszöbérték

A büntetőeljárásban a költségmentesség szempontjából irányadó jövedelmi küszöbérték kiszámításának képletét a 2007. augusztus 28-i 47/2007. törvénnyel módosított, 2004. július 29-i 34/2004. törvény (Lei) melléklete tartalmazza.

A büntetőeljárásban a sértettekre vonatkozó jövedelmi küszöbérték

A büntetőeljárásban a sértettekre vonatkozóan nincs meghatározva a költségmentesség szempontjából irányadó jövedelmi küszöbérték.

A sértetteknek járó költségmentesség megadásának egyéb feltételei

A sértetteknek járó költségmentesség megadása további feltételekhez kötött. A sértettnek nem kell megfizetnie a jogi költségeket, ha az áldozatsegítő egyesület [Associação de Apoio à Vítima] képviseli.

A terhelteknek járó költségmentesség megadásának egyéb feltételei

A terhelteknek járó költségmentesség megadása további feltételekhez kötött. Ezek a terhelt vagyoni helyzetéhez igazodnak, kiszámításukra pedig a 2007. augusztus 28-i 47/2007. törvénnyel módosított, 2004. július 29-i 34/2004. törvény 39. cikkében meghatározott módszer irányadó.

Illetékmentes bírósági eljárások

Tárgyi vagy személyi költségmentesség alapján a bírósági eljárások az egyik vagy mindkét fél számára is ingyenesek lehetnek.

Milyen esetekben viseli a pervesztes fél a pernyertes fél költségeit?

A pernyertes fél főszabály szerint jogosult arra, hogy költségeit a pervesztes fél a bíró által meghatározott arányban – a jogerős határozat függvényében – megtérítse. A pernyertes félnek a költségek megtérítéséhez való joga megszűnik, ha a pervesztes fél költségmentességben részesül, és így minden bírósági költség megfizetése alól mentesül.

Szakértői díjak

A szakértői díjakat rendszerint a félnek kell megfizetnie. Ha a fél költségmentességben részesül, a szakértői díjat az igazságügyi pénz- és eszközgazdálkodási intézet [Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça - IGFEJ] fizeti.

Fordítók és tolmácsok díja

A fordítók és tolmácsok díját rendszerint az érintett félnek kell megfizetnie. Ha azonban a fél költségmentességben részesül, e díjakat az igazságügyi pénz- és eszközgazdálkodási intézet [Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça - IGFEJ] fizeti.

Fontos dokumentumok

A költségek átláthatóságáról szóló tanulmányhoz kapcsolódó portugál jelentés

Utolsó frissítés: 25/01/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.