Költségek

Románia

E kereskedelmi jogi, szerződésre vonatkozó esettanulmány keretében a tagállamokat felkérték, hogy tájékoztassák az eladót a perköltségek alakulásáról az alábbi helyzetek fennállása esetén: A. ügy – Nemzeti tényállás: Egy vállalat 20 000 EUR értékű árut szállított. A vevő nem fizeti ki a vételárat az eladónak, mivel véleménye szerint az áruk nem felelnek meg azon feltételeknek, amelyekben megállapodtak. Az eladó úgy dönt, hogy keresetet indít a vételár teljes megfizettetése érdekében. B. ügy – Nemzetközi tényállás: Egy vállalat, amelynek székhelye „B” tagállamban található, 20.000 EUR értékű árut szállított egy „A” tagállambeli vevőnek. A szerződésre „B” tagállam joga irányadó, és „B” tagállam nyelvén fogalmazták meg. Az „A” tagállambeli vevő nem fizeti ki a vételárat az eladónak, mivel véleménye szerint az áruk nem felelnek meg azon feltételeknek, amelyekben megállapodtak. Az eladó úgy dönt, hogy keresetet indít „A” tagállamban a vevővel kötött szerződés alapján a vételár teljes megfizettetése érdekében.

Tartalomszolgáltató:
Románia

Költségek Romániában

Bírósági és jogorvoslati költségek, valamint az alternatív vitarendezés költségei


Esettanulmány

Bíróság

Jogorvoslatok

Az eljárás megindításakor fizetendő bírósági illeték

Másolatok díja

Egyéb díjak

Az eljárás megindításakor fizetendő bírósági illeték

Másolatok díja

A. eset

2 849,1998 lej (körülbelül 710 euró), amely 2 844,1998 lej bírósági illetékből és 5 lej bélyegilletékből áll.

A bírósági alkalmazottak (titkárok) által elkészített különböző eljárási iratokról való másolatok beszerzése érdekében (másolatonként 0,05 euró és 1,25 euró között változó) fénymásolási költséget kell fizetni

1. Hitelesítés – tanúsítás a hitelesített bírói határozat beszerzése érdekében – 2,15 lej (körülbelül 0,5 euró), amely 2 lej bírósági illetékből és 0,15 lej bélyegilletékből áll.

2. A bírói határozat végrehajtási záradékkal történő ellátása – 4,15 lej (körülbelül 1 euró), amely 4 lej bírósági illetékből és 0,15 lej bélyegilletékből áll.

3. Felülhitelesítés – 1,15 lej (körülbelül 0,25 euró), amely 1 lej bírósági illetékből és 0,15 lej bélyegilletékből áll—kizárólag abban az esetben, ha a félnek szüksége van rá

Az eljárás megindításakor fizetendő bírósági illeték 50%-a, azaz 1 424,5999 lej (körülbelül 355 euró)

A bírósági alkalmazottak (titkárok) által elkészített különböző eljárási iratokról való másolatok beszerzése érdekében (másolatonként 0,05 euró és 1,25 euró között változó) fénymásolási költséget kell fizetni

B. eset

2 849,1998 lej (körülbelül 710 euró), amely 2 844,1998 lej bírósági illetékből és 5 lej bélyegilletékből áll.

A bírósági alkalmazottak (titkárok) által elkészített különböző eljárási iratokról való másolatok beszerzése érdekében (másolatonként 0,05 euró és 1,25 euró között változó) fénymásolási költséget kell fizetni

1. Hitelesítés – tanúsítás a hitelesített bírói határozat beszerzése érdekében – 2,15 lej (körülbelül 0,5 euró), amely 2 lej bírósági illetékből és 0,15 lej bélyegilletékből áll.

2. A bírói határozat végrehajtási záradékkal történő ellátása – 4,15 lej (körülbelül 1 euró), amely 4 lej bírósági illetékből és 0,15 lej bélyegilletékből áll.

3. Felülhitelesítés – 1,15 lej (körülbelül 0,25 euró), amely 1 lej bírósági illetékből és 0,15 lej bélyegilletékből áll —kizárólag abban az esetben, ha a félnek szüksége van rá

Az eljárás megindításakor fizetendő bírósági illeték 50%-a, azaz 1 424,5999 lej (körülbelül 355 euró)

A bírósági alkalmazottak (titkárok) által elkészített különböző eljárási iratokról való másolatok beszerzése érdekében (másolatonként 0,05 euró és 1,25 euró között változó) fénymásolási költséget kell fizetni


Esettanulmány

Alternatív vitarendezés

Elérhető ez a lehetőség az ilyen típusú ügyekben?

Költségek

A. eset

Igen

A költségekről a közvetítési szerződés rendelkezik a felek és a közvetítő megállapodása alapján.

B. eset

Igen

A költségekről a közvetítési szerződés rendelkezik a felek és a közvetítő megállapodása alapján.Az ügyvédi, bírósági végrehajtói és szakértői díjak


Esettanulmány

Ügyvéd

Bírósági végrehajtó

Szakértő

Kötelező a jogi képviselet?

Átlagos költségek

Kötelező a jogi képviselet?

Az ítélet meghozatala előtti költségek

Az ítélet meghozatala utáni költségek

Kötelező az igénybevétele?

Költség

A. eset

NEM

Változó költségek a jogi tanácsadásról szóló szerződés alapján

Erre az ügyre nem alkalmazható, mivel a jogi képviselet nem kötelező

NEM

Ebben az ügyben nem alkalmazható, mivel a bírói határozat (az ítélethirdetés után) csak akkor képezheti végrehajtás tárgyát, ha a pervesztes fél nem teljesíti önként.

A bírói határozat végrehajtása – 10,3 lej (körülbelül 2,5 euró), amely 10 lej bírósági illetékből és 0,3 lej bélyegilletékből áll.

Értesítés – 20 lej minimális díj (körülbelül 5 euró) és 400 lej maximális díj (körülbelül 100 euró).

A bírósági végrehajtó díja – maximum2400 lej (körülbelül 600 euró)

NEM

A bíróság által a szakértelem összetettségétől függően megállapítandó változó költségek

B. eset

NEM

Változó költségek a jogi tanácsadásról szóló szerződés alapján

Erre az ügyre nem alkalmazható, mivel a jogi képviselet nem kötelező

NEM

Ebben az ügyben nem alkalmazható, mivel a bírói határozat (az ítélethirdetés után) csak akkor képezheti végrehajtás tárgyát, ha a pervesztes fél nem teljesíti önként.

A bírói határozat végrehajtása – 10,3 lej (körülbelül 2,5 euró), amely 10 lej bírósági illetékből és 0,3 lej bélyegilletékből áll.

Értesítés – 20 lej minimális díj (körülbelül 5 euró) és 400 lej maximális díj (körülbelül 100 euró).

A bírósági végrehajtó díja – maximum2400 lej (körülbelül 600 euró)

NEM

A bíróság által a szakértelem szintjének függvényében megállapított változó költségek


A tanúnak járó költségtérítés, letét vagy biztosíték és egyéb díjak


Esettanulmány

A tanúnak járó költségtérítés

Letét vagy biztosíték

Jár-e költségtérítés a tanúnak?

Költség

Létezik-e és ha igen, mikor és hogyan alkalmazzák?

Költség

A. eset

Igen

Az útiköltségeket megtérítik, és ha a tanú kéri, a bíróságon töltött időért is járhat költségtérítés (a jövedelemforrástól függően – pl. munkaszerződés stb.)

A bizonyítékok biztosítására vonatkozó esetleges kérelmek (az így megőrzött iratok igazolása)

8,3 lej (körülbelül 2 euró), amely 8 lej bírósági illetékből és 0,3 lej bélyegilletékből áll.

Ha a fél biztosítéki intézkedés (lefoglalás, zár alá vétel) megtételét kéri

10,3 lej (körülbelül 2,5 euró), amely 10 lej bírósági illetékből és 0,3 lej bélyegilletékből áll.

B. eset

Az útiköltségeket megtérítik, és ha a tanú kéri, a bíróságon töltött időért is járhat költségtérítés (a jövedelemforrástól függően – pl. munkaszerződés stb.)

A bizonyítékok biztosítására vonatkozó esetleges kérelmek (az így megőrzött iratok igazolása)

8,3 lej (körülbelül 2 euró), amely 8 lej bírósági illetékből és 0,3 lej bélyegilletékből áll.

Igen

Ha a fél biztosítéki intézkedés (lefoglalás, zár alá vétel) megtételét kéri

10,3 lej (körülbelül 2,5 euró), amely 10 lej bírósági illetékből és 0,3 lej bélyegilletékből áll.A költségmentességgel kapcsolatos költségek és egyéb térítésekEsettanulmány

Költségmentesség

Mikor és milyen feltételekkel alkalmazható?

Mikor teljes a támogatás?

Feltételek?

A. eset

Nem alkalmazható

Nem alkalmazható

Nem alkalmazható

B. eset

Nem alkalmazható

Nem alkalmazható

Nem alkalmazható
Esettanulmány

A költségek megtérítése

Megtéríthetők-e a pernyertes fél perköltségei?

Ha a költségek megtérítése nem teljes körű, általában a költségek hány százalékára terjed ki?

Mely költségek nem téríthetők meg?

Vannak-e olyan esetek, amikor a költségmentességgel érintett költségeket vissza kell téríteni?

A. eset

Igen

Általában a költségek 100%-át visszatérítik

Ebben az ügyben az összes költség megtéríthető.

Az összes költség megtéríthető, kivéve az alábbi esetekben felmerülő költségek: Az a vevő, aki az eladó követelését az első tárgyaláson elismeri, nem köteles megfizetni a bírósági költségeket, kivéve, ha a tárgyalást megelőzően felhívták a teljesítésre.

Ha a bíróság részben mindkét fél követelésnek helyt ad, a bíróság határozza meg, hogy a felek milyen mértékben kötelezhetők a perköltség viselésére, továbbá elrendelheti a költségek megtérítését is.

Ezenkívül a bíróság jogosult felemelni vagy leszállítani az ügyvédi munkadíjat abban az esetben, ha azt indokolatlanul alacsonynak vagy magasnak találja az ügy értékéhez vagy az ügyvéd által elvégzett munkához viszonyítva.

NEM

B. eset

Igen

Általában a költségek 100%-át visszatérítik

Ebben az ügyben az összes költség megtéríthető.

Az összes költség megtéríthető, kivéve az alábbi esetekben felmerülő költségek: Az a vevő, aki az eladó követelését az első tárgyaláson elismeri, nem köteles megfizetni a bírósági költségeket, kivéve, ha a tárgyalást megelőzően felhívták a teljesítésre.

Ha a bíróság részben mindkét fél követelésének helyt ad, a bíróság határozza meg, hogy a felek milyen mértékben kötelezhetők a perköltség viselésére, továbbá elrendelheti a költségek megtérítését is.

Ezenkívül a bíróság jogosult felemelni vagy leszállítani az ügyvédi munkadíjat abban az esetben, ha azt indokolatlanul alacsonynak vagy magasnak találja az ügy értékéhez vagy az ügyvéd által elvégzett munkához viszonyítva.

NEM


A fordítás és tolmácsolás költségei


Esettanulmány

Fordítás

Tolmácsolás

A határon átnyúló jogviták egyéb költségei?

Mikor és milyen feltételekkel szükséges?

Hozzávetőleges költsége?

Mikor és milyen feltételekkel szükséges?

Hozzávetőleges költsége?

Leírás

A. eset

Ebben az ügyben általában nem alkalmazható

Ebben az ügyben általában nem alkalmazható

Ha a bíróságon meghallgatandó személy süket vagy néma, illetve nem tud írni.

Óránként 23,15 lej (körülbelül 6 euró)

-

-

B. eset

1. Ha a bírósághoz benyújtott (az ügy aktájának részét képező) iratok idegen nyelven íródtak.

2. Ezenkívül ha a fél vitatja a román nyelvre lefordított irat pontosságát, a bíróság kérheti az irat hiteles fordító által történő lefordítását.

A költségek a fordításról szóló szerződés szerint eltérőek lehetnek, illetve ha a fordítást a bíróság kérésére engedéllyel rendelkező fordító készíti el, A4-es formátumú oldalanként 33,56 lej (körülbelül 8 euró) díjat kell fizetni.

Ha legalább a felek egyike nem beszél románul „A” tagállam = Románia

Óránként 23,15 lej (körülbelül 6 euró)

Igen, az állam viseli őket.

-


Utolsó frissítés: 03/11/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.