Költségek

Románia

Ezen az oldalon a román bírósági költségekről található információ.

Tartalomszolgáltató:
Románia

Családjog – válás

Családjog – szülői felügyeleti jog

Családjog – tartásdíj

Kereskedelmi jog – szerződés

Kereskedelmi jog – felelősség

A jogi szakmák képviselőinek díjazására vonatkozó jogszabályi háttér

Ügyvédek

Általános információk

Az ügyvédi munkadíjak eltérőek lehetnek, és az adott ügy nehézségétől, nagyságrendjétől és időtartamától függően alakulnak. A díjak nagyságáról az ügyvéd és az ügyfele a jogszabályok és a szakma alapszabályának keretei között szabadon megállapodhat.

A fizetendő díjak nagysága az alábbiakon alapulhat:

 • Óradíj, a teljesített munkaórák alapján;
 • rögzített összeg;
 • a pernyertességtől függő összeg: a rögzített összegen felül az ügyvéd további, rögzített vagy változó összeg megfizetését is kérheti pernyertesség esetén (Szigorúan tilos azonban az ügyvédi díjat kizárólag az ügy bírósági kimenetelére alapozni).
 • Óradíj és rögzített összeg az elért eredménytől függetlenül.

A díjakat szinte lehetetlen megbecsülni, mivel ez az információ csak az adott ügynek egy ügyvéddel való ismertetését követően szerezhető meg, aki ezután az üggyel kapcsolatos összes szükséges és releváns szempont figyelembevételével – különösen a munkamennyiség, a pertárgyérték és a peres fél jellege alapján – megállapítja a fizetendő díjakat.

Bírósági végrehajtók

Általános információ

A díj mértéke attól függ, hogy a bíróság ítélete vagy a jogszabályon alapuló végrehajtási végzés értelmében megvalósított végrehajtási művelet során milyen tevékenységet fejtenek ki. A díjak listáját az Igazságügyi Minisztérium, állapítja meg a Bírósági Végrehajtók Országos Szövetségével együttműködésben. A bírósági végrehajtót az a fél fizeti, aki az adott eljárás végrehajtását kérte. A bírósági végrehajtók általában minden egyes végrehajtási cselekményért térítést kapnak.

A pénzösszegekre vonatkozó követelések végrehajtása során a maximális díjak az alábbiak:

50 000 RON-nél nem magasabb összegre vonatkozó követelés esetén

A maximális díj a követelés értékének 10%-a (ha például a követelés értéke 40 000 RON, akkor a díj nem lehet több, mint 400 RON, vagy 100 EUR).

Az 50 000 RON-nél magasabb, de 80 000 RON-t meg nem haladó követelések esetén

A maximális díj meghatározott összege 5000 RON, kiegészítve a 50 000 RON-t meghaladó összegrész 3%-ával.

A 80 000 RON-nél magasabb, de 100 000 RON-t meg nem haladó követelések esetén

A maximális díj összege 5900 RON, kiegészítve a 80 000 RON-t meghaladó összegrész 2%-ával.

100 000 RON-t meghaladó követelések esetén

A maximális díj meghatározott összege 6300 RON, kiegészítve a 100 000 RON-t meghaladó összegrész 1%-ával.

 

A végrehajtási cselekmény típusa szerinti legalacsonyabb és legmagasabb díjakra vonatkozó részletes információk

Az ítélethozatalt megelőzően (a kérelem benyújtása előtt) felszámított díjak

Az eljárási iratokkal kapcsolatos értesítések és közlések

20 RON (5 EUR) és 400 RON (100 EUR) között.

Tényállás megállapítása és leltár felvétele (Polgári Eljárási Törvénykönyv 239. §)

Természetes személy adós esetében 100 RON (25 EUR) és 2 200 RON (550 EUR), jogi személy adós esetében pedig 100 RON (25 EUR) és 5200 RON (1300 EUR) között.

Végrehajtási lap

50 RON (12,5 EUR) és 350 RON (87,5 EUR) között.

Elkobzások

A tényleges érték 10%-a

Lefoglalás

Természetes személy adós esetében 100 RON (25 EUR) és 1 200 RON (300 EUR), jogi személy adós esetében pedig 100 RON (25 EUR) és 2200 RON (550 EUR) között.

A végrehajtási iratok megfogalmazásával kapcsolatos jogi tanácsadás

20 RON (5 EUR) és 200 RON (50 EUR) között.

 

Az eljárások alatt felszámított díjak

Zárolás

Az 1000 RON (250 EUR) alatti követelések esetén a minimális díj 60 RON (15 EURO).

Az 1000 RON-t meghaladó követelések esetén a díj 60 RON, továbbá az 1000 RON feletti összegrész 2%-a.

50 000 RON-ig (12 500 EUR-ig) terjedő összegek esetében a díj legfeljebb a követelés 10%-a lehet;

50 001 RON és 80 000 RON (20 000 EUR) közötti összegek esetében a díj legfeljebb a követelés 3%-a;

80 001 RON és 100 000 RON (25 000 EUR) közötti összegek esetében a díj legfeljebb a követelés 2%-a; és

a 100 000 RON-t meghaladó összegek esetében a díj legfeljebb a követelés 1%-a.

Váltó, ígérvény vagy csekk ki nem fizetése miatti felszólamlás

A minimális díj 150 RON (37,5 EUR)

Maximum 400 RON (100 EUR).

Bírósági zár alá vétel

A minimális díj 100 RON (25 EUR)

Maximum 1 200 RON (300 EUR) természetes személy adós esetében, jogi személy adós esetében pedig 2 200 RON (550 EUR).

 

Az eljárást követően felszámított díjak (miután a bíróság kihirdette az ítéletét)

Kiskorú feletti felügyeleti jog megállapítása vagy kiskorú lakóhelyének meghatározása

50 RON (körülbelül 12,5 EUR) és 1 000 RON (250 EUR) között.

A gyermekkel történő kapcsolattartás/a gyermek (kiskorú) láthatása

50 RON (körülbelül 12,5 EUR) és 500 RON (125 EUR) között.

 

Tartozásbehajtás esetén

Ingó vagyontárgy perlése/végrehajtása útján történő követelés érvényesítése

Minimális díjak

1000 RON-t (250 EUR) el nem érő követelés esetén 60 RON (15 EURO).

Az 1000 RON-t meghaladó követelések esetén a díj 60 RON, továbbá az 1000 RON feletti összegrész 2%-a.

Maximális díjak

Legfeljebb 10% az 50 000 RON (12 500 EUR) nagyságú összegek esetében;

3% az 50 001 és 80 000 RON (20 000 EUR) közötti összegek esetében;

2% az 80 001 és 100 000 RON (25 000 EUR) közötti összegek esetében; és

1% a 100 000 RON feletti összegek esetében.

Ingatlan vagyontárgy perlése/végrehajtása útján történő követelés érvényesítése

Minimális díjak

1000 RON-t (250 EUR) el nem érő követelés esetén 150 RON (37,5 EUR).

Az 1000 RON-t meghaladó követelések esetén a díj 150 RON (37,5 EUR), továbbá az 1000 RON feletti összegrész 2%-a.

Maximális díjak

Legfeljebb 10% az 50 000 RON-t (12 500 EUR-t) meg nem haladó összegek esetében;

3% az 50 001 és 80 000 RON (20 000 EUR) közötti összegek esetében;

2% az 80 001 és 100 000 RON (25 000 EUR) közötti összegek esetében; és

1% a 100 000 RON feletti összegek esetében.

Szakértők

Az igazságügyi technikai szakértők által felszámított díjak változók. Az igazságügyi technikai szakvélemény díját az a szerv határozza meg, amelyik elrendelte a szakvélemény adását, figyelemmel a szakvélemény bonyolultságára, az elvégzéséhez szükséges munkára, illetve az igazságügyi technikai szakértő szakmai vagy tudományos fokozatára.

 • Az igazságügyi technikai szakvélemény adását a bíróság, a bűnüldöző hatóság, vagy más szerv rendeli el, az ügyhöz kapcsolódó tények vagy körülmények tisztázása céljából, az Igazságügyi Minisztérium által felhatalmazott igazságügyi technikai szakértő kijelölésével;
 • Az érdekelt fél jogosult azt kérelmezni, hogy a szakvélemény adásában a kijelölt igazságügyi technikai szakértő működjön együtt az adott fél tanácsadójaként eljáró igazságügyi technikai szakértővel vagy specialistával, akit a szóban forgó fél választ ki és fizeti a díjazását, amennyiben a szakvélemény adását elrendelő igazságszolgáltatási szerv ehhez hozzájárul. A kiválasztott igazságügyi technikai szakértő díjazását a fél és a szakértő állapítja meg közös megegyezéssel, a közöttük fennálló szerződéses kapcsolat alapján, és a díjat a szakértőt kiválasztó fél fizeti.

Rögzített költségek

A peres felek rögzített költségei a polgári eljárásokban

A bíróságon történő keresetindítás rögzített költségei: Perköltségek és az illetékbélyeg

A bíróságok elé vitt azon kereseteket, amelyekért bírósági költséget kell fizetni, bírósági illetékbélyeggel kell ellátni.

Perköltségek

A perköltségek körülbelül 0,5 EUR és 1500 EUR között mozoghatnak.

A pénzben kifejezhető követelések (pl. tartási perek, gazdasági ügyek) esetében a perköltségek a követelés értéke szerint változnak:

A követelés értéke

A perköltség összege

39 RON-ig

2 RON

39,01 RON-től – 388 RON-ig

2 RON plusz a követelés 39 RON-t meghaladó részének 10%-a

388,01 RON-től – 3 879 RON-ig

37 RON plusz a követelés 388 RON-t meghaladó részének 8%-a

3 879,01 RON-től – 19 395,00 RON-ig

316 RON plusz a követelés 3 879 RON-t meghaladó részének 6%-a

19 395,01 RON-től – 38 790,00 RON-ig

1 247 RON plusz a követelés 19 395 RON-t meghaladó részének 4%-a

38 790,01 RON-től – 193 948,00 RON-ig

2 023 RON plusz a követelés 38 790 RON-t meghaladó részének 2%-a

193 948,00 RON felett

5 126 RON plusz a követelés 193 948 RON-t meghaladó részének 1%-a

 

Családjogi keresetek esetében a perköltségek az alábbiak:

A házasélet megromlása miatt bekövetkező válás vagy a házastársak közös megegyezése alapján bekövetkező válás (román családjogi törvénykönyv, 38. § (1)-(2) bekezdés)

39 RON (10 EUR)

Ha a válás azért következik be, mert valamely házastárs súlyos betegség miatt nem képes házastársi kötelezettségeinek teljesítésére (román családjogi törvénykönyv, 38. § (3) bekezdés), vagy a házastárs alacsony (az országos bruttó minimálbérnél alacsonyabb) jövedelme vagy jövedelmének hiánya miatt

8 RON (2 EUR)

Szülői felügyeleti jog megállapítása; kiskorú gyermek lakóhelyének megállapítása; a gyermekek annak érdekében történő elismerése, hogy viselhessék a szülő nevét

6 RON (1,5 EUR)

 

 • Illetékbélyeg (körülbelül 1 EUR) – 1,5 RON és 5 RON között változhat
 • Bírói határozatok – a határozathozatal költsége (kb. 1 EUR)

A bírói határozatok, idézések és értesítések átadása a perben érintett felek, tanúk, szakértők és egyéb személyek vagy intézmények számára ingyenes.

A bírósági aktában szereplő iratok és a bírósági titkárság igazolásainak megtekintése és az azokról való másolatkészítés díjköteles (maximum 4 RON).

 • A hitelesített határozat költsége (kevesebb, mint 1 EUR)

A bíróságokhoz intézett, a jogerős és visszavonhatatlan bírói határozatok másolatainak átadására irányuló kérelmek

2 RON értékű bírósági illetékbélyeggel ellátva

 

Egyéb eljárások: rögzített költségek

A fordítóknak vagy tolmácsoknak fizetendő díjak

1. A fordítók vagy tolmácsok díja

A bíróság állapítja meg a tolmácsot vagy fordítót kirendelő határozatában. A minimális 20 RONes díjtétel az alábbiak szerint emelkedik:

 • 50%-kal a keleti nyelvekről, illetve a keleti nyelvekre (japán, kínai) vagy a ritkán használt nyelvekről, illetve nyelvekre történő fordítások esetében; valamint a sürgős (24-48 órán belüli) fordítások esetében;
 • 100%-kal szinkrontolmácsolás esetében; vagy hétvégén, munkaszüneti napokon, illetve 22:00 és 6:00 óra között nyújtott szolgáltatások esetében.

A pontos díjösszegek a következők:

Az engedéllyel rendelkező tolmácsok esetében

Óránként illetve szükség esetén egy óránál kevesebb időtartamért (töredékórák esetén) 23,15 RON (kb. 6 EUR)

Fordítók esetében

Oldalanként 33,56 RON (kb. 8 EUR)

 

A jogszabályban meghatározott esetekben a fenti összegekhez héát kell hozzáadni.

2. A bírósági végrehajtók díjai

A díj nagysága a bírói határozat vagy a végrehajtható okirat végrehajtása során elvégzett munka mennyiségétől függ. Az igazságügyi minisztérium azonban a Bírósági Végrehajtók Országos Szövetségével egyetértésben meghatározta, hogy mettől meddig terjedhetnek a díjak. Kérjük, tekintse meg a bírósági végrehajtók díjazásáról szóló fenti fejezetet!

Fellebbezések

Az elsőfokú tárgyalás költsége hasonló a fellebbezési eljárásért fizetendő költségekhez, ez utóbbi azonban a tárgyalás költségének 50%-át teszi ki.

A polgári eljárás azon szakasza, amelyben a rögzített költségeket meg kell fizetni

1. Bírósági illetékek

A bírósági illetékeket előre kell megfizetni, az adott irat átvétele, feldolgozása vagy kibocsátása, illetve a kért szolgáltatás teljesítése előtt. A gyakorlatban a kérelmező a keresetlevél beadásakor megfizeti a véleménye szerint fizetendő bírósági illetéket. A bíróság az első tárgyaláson megállapítja a megfizetendő illeték összegét, és ennek megfelelően felhívja a felet az esetleges különbözet megfizetésére.

2. A bírósági végrehajtók díjai

A végrehajtással kapcsolatos költségeket a végrehajtást kérő fél előre köteles megfizetni. A bírósági végrehajtó díjának előzetes megfizetése azonban nem képezheti a bírósági határozatok végrehajtásának feltételét.

3. A tolmácsolás díjai

A tolmácsolási szolgáltatást kérő fél köteles megfizetni a bíróság által meghatározott díjat, a hivatalos utazási költségeket vagy a tolmács díját a díj megállapításától számított 5 napon belül.

4. Szakértői díjak

Az ideiglenes díjként megállapított összeget és – adott esetben – az utazási költségelőleget a szakvélemény adását kérő félnek az igazságügyi technikai szakértő kijelölését követő öt napon belül kell befizetnie az igazságügyi és számviteli technikai szakvélemények helyi hivatala által kifejezetten erre a célra nyitott számlára. A bíróság úgy is határozhat, hogy a költségeket mindkét fél viselje.

Az igazságügyi technikai szakvélemény díját az a szerv határozza meg, amelyik elrendelte a szakvélemény adását, figyelemmel a szakvélemény bonyolultságára, az elvégzéséhez szükséges munkára, és a szakértő vagy a specialista szakmai vagy tudományos fokozatára.

Rögzített költségek a büntetőeljárásokban

A peres felek rögzített költségei a büntetőeljárásokban

A büntetőeljárásokkal kapcsolatban a peres felek számára nincsenek rögzített költségek.

Rögzített költségek az alkotmányjogi eljárásokban

A peres felek rögzített költségei az alkotmányjogi eljárásokban

Az alkotmányjogi eljárásokkal kapcsolatban nincsenek rögzített költségek.

A jogi képviselő által nyújtandó előzetes tájékoztatás

A felek jogai és kötelezettségei

Romániában a jogi képviselők nem kötelesek a feleket előzetesen tájékoztatni a jogaikról és kötelezettségeikről, a pernyertességi esélyeikről és az eljárási költségekről. A jogi szakma alapszabálya szerint azonban az ügyvéd köteles az ügyfelét pontosan, lelkiismeretesen, helyesen és körültekintően tájékoztatni.

A költségek megállapításának jogalapjai

Hol találhatok a költségek megállapításának romániai jogalapjaira vonatkozó információkat?

A költségek jogalapjaira vonatkozó információk nem könnyen hozzáférhetők, mivel nem kerültek közzétételre a közintézmények honlapjain, és a tájékoztatókban sem említik őket. Információ közvetlenül az adott területen dolgozó emberektől vagy a bírósági költségekre vonatkozó alábbi törvényekből szerezhető.

 1. A bírósági illetéket és a bélyegilletéket a bírósági illetékekről szóló 146/1997. sz. törvény és a bélyegilletékről szóló 32/1995. sz. kormányrendelet szabályozza.
 2. Az ügyvédi díjakat a bírósági végrehajtókról szóló 188/2000. törvény és a bírósági végrehajtók által nyújtott szolgáltatások legalacsonyabb és legmagasabb díjainak jóváhagyásáról szóló, 2006. november 14-i 2550/C. rendelet szabályozza.
 3. A szakértői díjakat a Polgári Eljárási Törvénykönyv és a bírósági és a független szakértők tevékenységének szervezetéről szóló 2/2000. sz. kormányrendelet szabályozza.
 4. Az igazságügyi technikai szakértők díjait a Polgári Eljárási Törvénykönyv, a 178. sz. törvény és az engedéllyel rendelkező fordítók és tolmácsok díjazásának megállapításáról szóló 2009. március 5.-i 772. sz. rendelet szabályozza.

Milyen nyelven találhatok a költségek megállapításának jogalapjaira vonatkozó információkat Romániában?

A költségekre vonatkozó jogszabályok kizárólag románul érhetők el.

Hol találhatok a közvetítésre vonatkozó információkat?

A közvetítést a közvetítésről szóló 192/2006. törvény és a közvetítői szakmai szervezete szabályozza. Az említett törvény szerint a közvetítő jogosult a felekkel egyeztetett díjra, valamint a közvetítéssel kapcsolatban felmerülő költségeinek megtérítésére.

Hol találhatok a költségekre vonatkozó további információkat?

Hol találhatok az egyes eljárások átlagos tartamára vonatkozó információkat?

Az ügyek átlagos tartamára vonatkozó statisztika megtalálható a román bírósági tevékenységről szóló éves jelentésben, amely román nyelven elérhető a Legfőbb Bírói Tanács nyilvános honlapján (lásd a 3.4., A bírói tevékenység minőségi mutatói című fejezetet, 155-162. old.).

Hozzáadottérték-adó

A perköltség, az illeték és a jogi tanácsadásról szóló szerződésben szereplő ügyvédi munkadíj nem héa-köteles.

Az iratok fordításánál a héa a jogszabályban meghatározott esetekben hozzáadásra kerül a fenti összegekhez.

Költségmentesség

A polgári igazságszolgáltatás területén alkalmazható jövedelmi küszöb

Átlagos havi nettó jövedelem családtagonként

A kedvezmény igénybevételének feltételei

Kevesebb mint 500 RON (kb. 125 EUR)

A jövedelemnek legalább 2 hónapon keresztül a küszöb alatt kell lennie a keresetindítás előtt, amely esetben a perköltséget teljes mértékben az állam viseli.

Kevesebb mint 800 RON (kb. 200 EUR)

A jövedelemnek legalább 2 hónapon keresztül a küszöb alatt kell lennie a keresetindítás előtt, amely esetben a perköltség 50%-át az állam viseli.

 

Költségmentesség adható az alábbi esetekben is:

 • Ha a tárgyalás rögzített vagy becsült költségei korlátozhatják a fél hatékony igazságszolgáltatáshoz való alkotmányos jogát; illetve
 • ha az igazságszolgáltatáshoz való jog a lakóhely szerinti tagállam és Románia között a megélhetési költségekben fennálló különbség miatt korlátozott;
 • a kedvezményezett jövedelmétől függetlenül, ha külön törvény a költségmentességhez való jogot vagy az ingyenességet a kedvezményezett védelmét szolgáló intézkedésként állapítja meg (amennyiben a kedvezményezett kiskorú, fogyatékkal élő vagy egyéb különleges helyzetben van).

A büntető igazságszolgáltatás területén a vádlottak esetében alkalmazható jövedelmi küszöb

Jövedelmi küszöb kizárólag polgári ügyekben alkalmazható. Büntetőügyekben a jelen területet szabályozó legfontosabb jogszabályok a Büntetőeljárási Törvénykönyv 171. §-ában találhatók. A vádlottnak az alábbi esetekben adható költségmentesség:

 1. ha kiskorú;
 2. ha átnevelő intézetben vagy oktatási és gyógykezelési intézményben tartják fogva;
 3. más büntetőüggyel (büntetőügyekkel) összefüggésben már letartóztatták vagy őrizetbe vették;
 4. gyógyintézetben kezelik vagy kényszergyógykezelés alatt áll;
 5. a bűnügyi nyomozó hatóság vagy a bíróság megítélése szerint a vádlott nem képes saját védelme ellátására;
 6. a szóban forgó bűncselekményre a törvény által kiszabott büntetés életfogytig tartó szabadságvesztés vagy legalább 5 évig terjedő börtönbüntetés.

A büntető igazságszolgáltatás területén a sértettek esetében alkalmazható jövedelmi küszöb

A jövedelmi küszöb elve a büntető igazságszolgáltatás területén a sértettek esetében nem alkalmazható. A jelen területet szabályozó rendelkezések a Büntetőeljárási Törvénykönyv 173. §-ában találhatók.

Költségmentes bírósági eljárások

Az alábbi igények a törvény alapján mentesek a perköltség alól:

 • A következőkre vonatkozó igények: (1) a gyermekek jogainak védelme és támogatása (amelyet a gyermekek jogainak védelméről és támogatásáról szóló 272/2004. sz. törvény szabályoz), (2) gondnokság, (3) vagyonkezelés, (4) a súlyosan kóros (zavart) elmeállapotú személyeknek nyújtott támogatás;
 • a törvényes és a szerződésen alapuló tartási kötelezettségekkel kapcsolatos igények és az örökbefogadással kapcsolatos igények (amelyeket az örökbefogadásról szóló 273/2004. sz. törvény szabályoz);
 • a jogszabályokban meghatározott egyéb igények.

Milyen esetekben viseli a pervesztes fél a pernyertes fél költségeit?

Polgári ügyekben a költségviselésről szóló döntést a Polgári Eljárási Törvénykönyv 274-276. §-ai szabályozzák. Elviekben

 • a pervesztes fél (kérésre) köteles a perköltség viselésére;
 • a bíró a bírósági költségeket vagy a pernyertes fél egyéb kiadásait nem csökkentheti;
 • az az alperes, aki a felperes követelését az első tárgyaláson elismeri, nem köteles megfizetni a bírósági költségeket, kivéve, ha a bírósági végrehajtó hivatalosan értesítette a fent ismertetett, tárgyalást megelőző külön eljárás során.

Büntető ügyekben a költségviselésről szóló döntést a Büntetőeljárási Törvénykönyv 189-193. §-ai szabályozzák. Elviekben

 • Az eljárási cselekmények teljesítéséhez szükséges költségeket, a bizonyítékok felvételét, a bizonyítékok fizikai állapotának megőrzését, az ügyvédek díjazását és a büntető tárgyalásokkal kapcsolatos egyéb költségeket az állam által kiutalt vagy a felek által megfizetett összegek fedezik.
 • Marasztaló ítélet esetén a vádlott köteles viselni az állam oldalán felmerült bírósági költségeket, kivéve a bírói tanácsok által kirendelt tolmácsok költségeit és azokat az eseteket, amikor költségmentességet engedélyeztek.
 • Felmentés vagy a büntetőeljárás megszűnése esetén az állam bírósági költségeinek viselése az alábbiak szerint alakul:

Felmentő ítélet esetén a következő személy viseli: (a) a sértett, addig az összegig, amelynek mértékéig ő idézte elő a költségeket; (b) az a polgári jogi igénnyel fellépő fél, akinek követelését teljes mértékben elutasították, addig az összegig, amelynek mértékéig ez a fél idézte elő a költségeket; (c) a vádlott (akkor is, ha felmentették), amennyiben kártérítés fizetésére kötelezték.

A büntetőper megszűnése esetén a következő személy viseli: (a) a vádlott, ha büntetőjogi felelőssége nem állapítható meg, vagy büntetendőséget kizáró ok áll fenn; (b) mindkét fél, ha egyezségkötésre kerül sor; (c) a sértett, amennyiben a feljelentést visszavonják vagy késedelmesen nyújtották be a bírósághoz.

 • Ha kegyelem esetén, a feljelentés elévülése vagy visszavonása esetén, illetve a büntethetőséget kizáró ok fennállása esetén a vádlott a büntetőper folytatását kéri, a bírósági költségeket a sértett vagy a vádlott viseli az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései szerint.
 • Minden egyéb esetben az állam viseli saját bírósági költségeit.

Szakértői díjak

A polgári eljárásról szóló törvénykönyv 274. cikke úgy rendelkezik, hogy a vesztes fél felszólításra köteles megfizetni a nyertes fél által kifizetett eljárási költségeket, beleértve az igazságügyi technikai szakértők díjait is.

Kapcsolódó dokumentumok

A költségek átláthatóságáról szóló romániai jelentés PDF (544 Kb) en

Utolsó frissítés: 03/11/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.