Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (danų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Išlaidos

Danija

Šiame puslapyje galima rasti informacijos apie Danijos teismo proceso išlaidas.

Turinį pateikė
Danija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Teisininkų užmokesčio reglamentavimo sistema

Iš esmės teisininkų užmokestis nėra reglamentuojamas. Tačiau Aukštasis teismas nustatė viešai prieinamas rekomendacijas dėl tam tikro užmokesčio dydžio. Bet kuris asmuo gali paduoti skundą dėl advokato užmokesčio. Tokį skundą reikia pateikti Teisininkų drausmės tarybai.

Nustatytosios išlaidos

Nustatytosios išlaidos civilinėse bylose

Nustatytosios šalių išlaidos civilinėse bylose

Dėl žyminio mokesčio Danijos įstatymuose nustatyta, kad ieškovas pateikdamas ieškinį privalo sumokėti mokestį. Minimalus mokestis yra nustatytas – 500 Danijos kronų (DKK). Bylose dėl daugiau kaip 50 000 DKK mokestis yra 750 DKK, taip pat suma, lygi 1,2 % ieškinio sumos dalies, kuri viršija 50 000 DKK.

Be to, bylose dėl daugiau kaip 50 000 DKK mokamas papildomas žyminis mokestis už teisminį nagrinėjimą. Šis mokestis atitinka mokestį, sumokėtą pateikiant ieškinį. Taigi ir už teisminį nagrinėjimą ieškovas turi sumokėti 750 DKK, taip pat sumą, lygią 1,2 % ieškinio sumos dalies, kuri viršija 50 000 DKK.

Maksimali 75 000 DKK riba nustatoma abiejų rūšių mokesčiams (mokesčiui už ieškinio pateikimą ir mokesčiui už teisminį nagrinėjimą). Tačiau kai kuriais atvejais (pvz., atvejais, susijusiais su viešosios valdžios įgaliojimų vykdymu) maksimali riba yra tik 2 000 DKK.

Tam tikrų rūšių civilinėms byloms, įskaitant šeimos teisės bylas, žyminis mokestis netaikomas.

Civilinės bylos etapas, kai šalys privalo padengti nustatytąsias išlaidas

Kaip jau nurodyta, ieškovas pateikdamas ieškinį privalo sumokėti žyminį mokestį.

Papildomas žyminis mokestis už nagrinėjimą privalo būti sumokėtas iki nustatytos nagrinėjimo datos, bet ne anksčiau kaip likus trims mėnesiams iki nagrinėjimo.

Nustatytosios išlaidos baudžiamosiose bylose

Nustatytosios šalių išlaidos baudžiamosiose bylose

Baudžiamosiose bylose paprastai netaikomas joks žyminis mokestis. Tačiau tam tikra nedidelė baudžiamųjų bylų dalis yra nagrinėjama privataus kaltinimo tvarka, o tokiu atveju taikomos taisyklės, reglamentuojančios žyminio mokesčio mokėjimą civilinėse bylose.

Nustatytosios išlaidos konstitucinėse bylose

Nustatytosios šalių išlaidos konstitucinėse bylose

Pagal Danijos įstatymus konstituciniai klausimai nagrinėjami civilinėse arba baudžiamosiose bylose. Atskirų taisyklių konstitucinėms byloms Danijoje nėra.

Advokatų ir kitų šalių atstovų pareiga pateikti informaciją apie teismo proceso išlaidas

Šalių teisės ir pareigos

Danijos advokatūros ir teisės draugijos etikos kodekso 16.8 punkte nustatyta:

„Advokatas turi dėti visas pastangas, kad kliento byla būtų išspręsta kuo mažesnėmis sąnaudomis, ir atsižvelgti į kliento norus ir instrukcijas.“

Išlaidų šaltiniai

Kur rasti informacijos apie išlaidų šaltinius Danijoje?

Informacijos apie išlaidas galima rasti Danijos advokatūros ir teisės draugijos interneto svetainėje ir Danijos teismų interneto svetainėje.

Kokiomis kalbomis galima gauti informacijos apie išlaidų šaltinius Danijoje?

Informacija apie išlaidų šaltinius prieinama danų ir anglų kalbomis.

Kur rasti informacijos apie tarpininkavimą?

Informacijos apie tarpininkavimą galima rasti Danijos teismų interneto svetainėje.

Kur rasti papildomos informacijos apie išlaidas?

Interneto svetainės, kuriose pateikiama informacija apie išlaidas

Oficialioje Danijos teismų administracijos interneto svetainėje pateikiama bendro pobūdžio informacija apie Danijos teismų sistemą ir kontaktinė informacija.

Kur rasti informacijos apie vidutinę įvairių procedūrų trukmę?

Informacijos apie vidutinę bylų trukmę Danijoje galima rasti Danijos teismų interneto svetainėje. Pateikiama informacija apie įvairių rūšių bylas.

Pridėtinės vertės mokestis

Kur rasti šią informaciją?

Paprastai paskelbti tarifai nurodomi su PVM.

Teisinė pagalba

Civilinės teisenos srityje taikytina pajamų riba

Pajamų riba, nuo kurios teikiama teisinė pagalba, nustatoma kartą per metus. 2019 m. taikytos šios pajamų ribos:

  • vienam asmeniui: 329 000 DKK;
  • susituokusiam arba panašius santykius turinčiam pareiškėjui: 418 000 DKK;
  • dėl kiekvieno vaiko pridedama suma: 57 000 DKK.

Kiekvienas asmuo, kad ir kokios būtų jo pajamos, turi teisę nemokamai gauti pradinę žodinę teisinę konsultaciją teisinę pagalbą teikiančiose institucijose.

Baudžiamosios teisenos srityje kaltinamiesiems taikytina pajamų riba

Kaltinamojo teisė į teisinį atstovavimą priklauso ne nuo pajamų, o nuo bylos pobūdžio. Paprastai kaltinamasis, kad ir koks būtų jo pajamų lygis, sumoka užmokestį gynybos advokatui, jeigu pripažįstamas kaltu.

Baudžiamosios teisenos srityje nukentėjusiesiems taikytina pajamų riba

Nukentėjusiojo teisė į teisinį atstovavimą priklauso ne nuo pajamų, o nuo bylos pobūdžio. Pagal Teisingumo vykdymo įstatymo 741 straipsnio a punktą paprastai nukentėjusieji turi teisę į teisinį atstovavimą, kai bylos susijusios su smurtiniais ir seksualiniais nusikaltimais. Tokiais atvejais užmokestį advokatui moka valstybė.

Kitos sąlygos, susijusios su teisinės pagalbos teikimu nukentėjusiesiems

Taikytinas pirmiau pateiktas atsakymas dėl nukentėjusiesiems taikytinos pajamų ribos baudžiamosios teisenos srityje.

Kitos sąlygos, susijusios su teisinės pagalbos teikimu kaltinamiesiems

Taikytinas pirmiau pateiktas atsakymas dėl kaltinamiesiems taikytinos pajamų ribos baudžiamosios teisenos srityje.

Nemokamas teismo procesas

Kaip jau minėta (žr. atsakymą dėl nustatytųjų šalių išlaidų civilinėse bylose), tam tikrose civilinėse bylose netaikomas joks žyminis mokestis. Tačiau pradėjus nagrinėti bylą gali reikėti padengti kitas išlaidas (pvz., advokatų užmokestį).

Kada bylą pralaimėjusi šalis turi padengti bylą laimėjusios šalies išlaidas?

Teisingumo vykdymo įstatymo 30 skyriuje yra nustatytos išlaidų atlyginimo civilinėse bylose taisyklės.

Visų pirma pralaimėjusi šalis privalo sumokėti laimėjusios šalies išlaidas. Tačiau esant specialioms aplinkybėms teismas gali nuspręsti, kad pralaimėjusi šalis nemoka laimėjusios šalies išlaidų arba sumoka tik dalį tokių išlaidų.

Gali būti priteisiamos tik tinkamam bylos nagrinėjimui būtinos išlaidos.

Ekspertų užmokestis

Ieškovas yra atsakingas už eksperto užmokesčio sumokėjimą, jeigu jis arba ji prašė pateikti eksperto nuomonę konkrečiu klausimu.

Baigdamas nagrinėti bylą teismas nusprendžia, ar atsakovas turėtų apmokėti eksperto išlaidas. Tai priklauso nuo bylos baigties.

Vertėjų raštu ir žodžiu užmokestis

Civilinėse bylose paprastai taikoma taisyklė, kad užmokestį vertėjams žodžiu moka šalys.
Baudžiamosiose bylose užmokestį vertėjams žodžiu moka valstybė.

Susiję dokumentai

Danijos išlaidų skaidrumo tyrimo ataskaita PDF (560 Kb) en

Paskutinis naujinimas: 20/06/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.