Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Išlaidos

Prancūzija

Atliekant šį šeimos teisės, būtent alimentų, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti ieškinį pateikusiai šaliai bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes: A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę. Tuo metu, kai jie pradeda gyventi skyrium, jų vaikui yra treji metai. Teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai. Neišspręstas tik ginčas dėl alimentų, kuriuos tėvas privalo mokėti motinai ir kurie skirti vaikui išlaikyti ir jo mokslams, sumos. Motina dėl to pateikia ieškinį. B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės, kai jūs esate advokatas A valstybėje narėje: Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę valstybėje narėje (B valstybė narė). Jie turi trejų metų vaiką. Pora pradeda gyventi skyrium. B valstybės narės teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai. Gavusi tėvo sutikimą, motina su vaiku išsikelia gyventi į kitą valstybę narę (A valstybė narė), kur jie įsikuria nuolatinėje gyvenamojoje vietoje. Lieka neišspręstas ginčas dėl alimentų, kuriuos tėvas turi mokėti motinai ir kurie skirti vaikui išlaikyti ir jo mokslams, sumos. Motina dėl to pateikia ieškinį A valstybėje narėje.

Turinį pateikė
Prancūzija

Išlaidos Prancūzijoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliacinis skundas

Alternatyvus ginčų sprendimas

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

A

atvejis

Nėra

Nėra

Nėra

Nėra

Nėra

Nėra

Galimas teismo tarpininkavimas.

Galimas neteisminis tarpininkavimas.

Už tarpininkavimą moka bylos šalys, honorarus nustato teisėjas, bet tarpininkavimo išlaidoms apmokėti gali būti naudojama valstybės teisinė pagalba.

Honorarą reikėtų nustatyti pagal tarpininko ir šalių susitarimą.

B

atvejis

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

IdemAdvokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir ekspertų išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas

Teismo antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A

atvejis

Ne

Nėra

Ne

Nėra

Nėra

Ne

Nustato teisėjas.

B atvejis

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem


Kompensacija liudytojams, priesaika arba kita garantija ir kitos išlaidos


Atvejo tyrimas

Kompensacija liudytojams

Priesaika arba kita garantija

Kiti mokesčiai

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar ji duodama, jei taip, kada ir kaip?

Išlaidos

Apibūdinimas

Išlaidos

A

atvejis

Ne

Nėra

Ne

Nėra

Nėra

Nėra

B

 atvejis

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

IdemTeisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidosAtvejo tyrimas

Teisinė pagalba

Kada ir kokiomis sąlygomis taikytina?

Kada suteikiama visa pagalba?

Sąlygos

A atvejis

Pagalbos gali prašyti motina prieš nagrinėjant arba jau nagrinėjant bylą. Ji suteikiama, jeigu deklaruojamos pajamos neviršija įstatyme nustatytų ribų.

Valstybė padengia visas teismo išlaidas, jeigu motinai suteikiama visa teisinė pagalba.

Visa teisinė pagalba suteikiama, jeigu motinos deklaruojamos pajamos neviršija 911 EUR per mėnesį.

Dalinė teisinė pagalba suteikiama, jeigu pajamos didesnės, bet neviršija 1367 EUR.

Pirmiesiems 2 motinos išlaikomiems asmenims taikoma 164 EUR aukštesnė viršutinė pajamų riba, o 3-iajam ir kitiems asmenims – 104 EUR aukštesnė viršutinė pajamų riba.

B

atvejis

Idem

Idem

Idem
Atvejo tyrimas

Kompensacija

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Ar kai kuriais atvejais teisinės pagalbos išlaidos turėtų būti kompensuojamos teisinės pagalbos organizacijai?

A

atvejis

Taip, jeigu teisėjas priima tokį sprendimą.

Jeigu pagal šeimos bylų teisėjo nutartį teismo išlaidas turi apmokėti tėvas, kuriam valstybės teisinė pagalba neteikiama, jis turi iždui kompensuoti išlaidas motinos, kuriai suteikta valstybės teisinė pagalba, gynybai.

B

atvejis

Idem

IdemVertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

A

atvejis

Būtina teisėjui pateikti išverstus dokumentus.

Nėra išlaidų statistikos.

Jeigu teisėjas nemoka kalbos, kuria kalba bylos šalys.

Atlyginimą nustato teismas.

B

atvejis

 

Idem

Idem

Idem

Idem


Paskutinis naujinimas: 07/06/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.