Išlaidos

Vokietija

Šiame komercinės teisės (atsakomybės) atvejo tyrime valstybių narių buvo paprašyta patarti klientui bylinėjimosi išlaidų klausimais šiais atvejais: A atvejis. Nacionalinė situacija. šildymo įrangos gamintojas šildymo prietaisą pristato montuotojui. Montuotojas prietaisą parduoda klientui ir sumontuoja jį kliento namuose. Netrukus po to kyla gaisras. Kiekviena šalis (gamintojas, montuotojas ir klientas) turi draudimą. Ginčas vyksta dėl gaisro priežasties. Niekas nenori mokėti kompensacijos klientui. Klientas nusprendžia iškelti bylą dėl nuostolių atlyginimo šildymo įrangos gamintojui, montuotojui ir draudimo bendrovei. B atvejis. Tarpvalstybinė situacija. B valstybės narės šildymo įrangos gamintojas pristato šildymo prietaisą C valstybės narės montuotojui. Montuotojas parduoda prietaisą klientui ir sumontuoja jį kliento namuose A valstybėje narėje. Netrukus po to kyla gaisras. Kiekviena šalis (gamintojas, montuotojas ir klientas) turi draudimą savo valstybės narės draudimo bendrovėje. Ginčas vyksta dėl gaisro priežasties. Niekas nenori mokėti kompensacijos klientui. Klientas nusprendžia A valstybėje narėje iškelti bylą dėl nuostolių, patirtų toje valstybėje narėje, atlyginimo šildymo įrangos gamintojui, montuotojui ir draudimo bendrovei.

Turinį pateikė
Vokietija

Išlaidos Vokietijoje

Bylinėjimosi pirmojoje instancijoje arba apeliacinėje instancijoje išlaidos

Atvejo tyrimas

Byla pirmojoje instancijoje

Apeliacinis skundas


Pradiniai teismo mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

A atvejis

Priklauso nuo reikalaujamų atlyginti nuostolių dydžio

Priklauso nuo reikalaujamų atlyginti nuostolių dydžio

B atvejis

Priklauso nuo reikalaujamų atlyginti nuostolių dydžio

Priklauso nuo reikalaujamų atlyginti nuostolių dydžio


Advokato, antstolio ir eksperto mokesčiai

Atvejo tyrimas

Advokatas

Antstolis

Ekspertas


Ar reikalaujama turėti teisinį atstovą?

Vidutinės išlaidos

Ar reikalaujama, kad dalyvautų antstolis?

Išlaidos priėmus teismo sprendimą

Ar reikalaujama kviesti ekspertą?

Išlaidos

A atvejis

Taip

Priklauso nuo reikalavimo sumos

Ne

Priklauso nuo vykdymo priemonės rūšies

Pagal įstatymą nereikalaujama – teismas turi nuspręsti, ar būtina samdyti ekspertą

Remiantis valandiniais įkainiais. Dydžiai skiriasi priklausomai nuo veiklos srities, tačiau didžiausias įkainis yra 125 EUR, pridėjus išlaidas ir PVM.

B atvejis

Taip

Priklauso nuo reikalavimo sumos

Ne

Priklauso nuo vykdymo priemonės rūšies

Žr. pirmiau

Remiantis valandiniais įkainiais. Dydžiai skiriasi priklausomai nuo veiklos srities, tačiau didžiausias įkainis yra 125 EUR, pridėjus išlaidas ir PVM.


Liudytojų išlaidų padengimo išlaidos

Atvejo tyrimas

Liudytojų išlaidos


Ar liudytojai turi teisę į išlaidų kompensavimą?

Išlaidos

A atvejis

Taip

Iki 21 EUR už valandą dėl negauto darbo užmokesčio, taip pat kelionės ir kitos išlaidos

B atvejis

Taip

Iki 21 EUR už valandą dėl negauto darbo užmokesčio, taip pat kelionės ir kitos išlaidos


Teisinės pagalbos išlaidos ir kitų išlaidų kompensavimasAtvejo tyrimas

Teisinė pagalba

Išlaidų kompensavimas


Kada ir kokiomis sąlygomis galima skirti teisinę pagalbą?

Kada suteikiama visa teisinė pagalba?

Kokios sąlygos taikomos?

Ar pagrindinė šalis gali prašyti priteisti bylinėjimosi išlaidas?

Kokios išlaidos negali būti kompensuojamos?

Ar yra atvejų, kai teisinė pagalba turi būti grąžinta?

A atvejis

Žr. 4 atvejo tyrimą.

Žr. 4 atvejo tyrimą.

Žr. 4 atvejo tyrimą.

Žr. 4 atvejo tyrimą.

Žr. 4 atvejo tyrimą.

Žr. 4 atvejo tyrimą.

B atvejis

Žr. 4 atvejo tyrimą.

Žr. 4 atvejo tyrimą.

Žr. 4 atvejo tyrimą.

Žr. 4 atvejo tyrimą.

Žr. 4 atvejo tyrimą.

Žr. 4 atvejo tyrimą.


Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos

Atvejo tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Ar yra kitų išlaidų, susijusių su tarpvalstybiniais ginčais?


Kada ir kokiomis sąlygomis reikalingas vertimas raštu?

Apytikslės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis reikalingas vertimas žodžiu?

Apytikslės išlaidos

Aprašymas

A atvejis


B atvejis

Žr. 4 atvejo tyrimą.

Daugeliu atvejų 1,55 EUR už 55 simbolius, pridėjus išlaidas ir PVM

Žr. 4 atvejo tyrimą.

70 EUR už valandą, pridėjus išlaidas ir PVM

Dokumentų įteikimo užsienyje išlaidos

Paskutinis naujinimas: 06/09/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.