Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Išlaidos

Graikija

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie Graikijos teismo išlaidas.

Turinį pateikė
Graikija

Teisininkų užmokesčio reglamentavimo sistema

Advokatai

Advokatų užmokestis įprastai reglamentuojamas įstatymo galios Dekreto Nr. 3026/1954, iš dalies pakeisto Įstatymu Nr. 3919/2011, 91–180 straipsniais. Priėmus šį įstatymą, advokatai gali dėl užmokesčio su savo klientais susitarti raštu, o mažiausias arba didžiausias atlygis nėra nustatytas.

Jeigu rašytinio susitarimo nėra, teismo išlaidos, užmokestis advokatams už teisinę pagalbą ir pan. nustatomi taikant teisiškai nustatytus įkainius (už dalyvavimą teisme ir atsižvelgiant į bylos objekto vertę).

Patarėjai teisės klausimais, teisiniai atstovai

Skirtingos specializacijos advokatams galioja ta pati tvarka.

Antstoliai

Antstoliai gauna specialiai nustatytą užmokestį. Tačiau susitarus užmokestis gali būti didinamas, atsižvelgiant į atliekamos užduoties sudėtingumą. Pagal Įst. Nr. 2318/1995 50 straipsnį antstolių užmokestis nustatomas bendru finansų ministro ir teisingumo ministro sprendimu. Šiuo metu galioja Sprendimas Nr. 2/54638/2008 (Β 1716 su pataisymais, padarytais Β 1916).

Notarai

Notarų užmokestis numatytas konkrečiose nuostatose – Įstatymo Nr. 2830/2000 40 straipsnyje.

Nustatytosios išlaidos

Nustatytosios išlaidos civiliniame procese

Nustatytosios civilinio proceso šalių išlaidos

Šeimos bylose advokatų užmokestis reglamentuojamas kaip nurodyta pirmiau.

Sprendžiant ginčus, kurių vertę galima išreikšti pinigų suma (pvz., komercinius ginčus), užmokestis reglamentuojamas kaip nurodyta pirmiau.

Dėl užmokesčio už privačių dokumentų arba viešų dokumentų projektų parengimą susitariama kaip nurodyta pirmiau.

Civilinio proceso etapas, kuriuo reikia apmokėti nustatytąsias išlaidas

Advokatai su klientais susitaria, kada bus sumokėtas užmokestis; paprastai užmokestis mokamas dalimis įvairiais proceso etapais.

Nustatytosios išlaidos baudžiamajame procese

Nustatytosios baudžiamojo proceso šalių išlaidos

Teisininkų užmokestis reglamentuojamas kaip nurodyta pirmiau.

Baudžiamojo proceso etapas, kuriuo reikia apmokėti nustatytąsias išlaidas

Teisininkų užmokestis reglamentuojamas kaip nurodyta pirmiau.

Nustatytosios išlaidos konstituciniame procese

Nustatytosios konstitucinio proceso šalių išlaidos

Pirmiau aprašytas teisininkų užmokesčio reglamentavimas galioja ir administraciniame procese.

Konstitucinio proceso etapas, kuriuo reikia apmokėti nustatytąsias šalių išlaidas

Teisininkų užmokestis reglamentuojamas kaip civiliniame procese.

Teisinių atstovų pateiktina išankstinė informacija

Šalių teisės ir pareigos

Advokatų elgesio kodekse nustatyti konkretūs įpareigojimai, kaip atlikti pareigas klientams. Bet koks šių įpareigojimų pažeidimas yra drausminis nusižengimas. Tarp šių įpareigojimų užmokestis konkrečiai nepaminėtas.

Informacijos apie išlaidas šaltiniai

Kur rasti informacijos apie teisinių išlaidų nustatymą Graikijoje?

Informacijos apie advokatų užmokestį galima rasti Advokatų kodekse (Κώδικας Δικηγόρων) arba gauti iš advokatų asociacijų (δικηγορικοί σύλλογοι).

Informaciją apie notarų užmokestį teikia Notariatų departamentas (Τμήμα Συμβολαιογραφείων) arba notarų asociacijos (συμβολαιογραφικοί σύλλογοι) (viešieji juridiniai asmenys).

Kokiomis kalbomis galima rasti informacijos apie teisinių išlaidų nustatymą Graikijoje?

Informacija apie išlaidų nustatymą teikiama tik graikų kalba.

Kur rasti informacijos apie tarpininkavimą?

Žr. apie tarpininkavimą Graikijoje pateiktą informaciją.

Kur rasti papildomos informacijos apie išlaidas?

Interneto svetainė, kurioje teikiama informacija apie išlaidas

Tokios interneto svetainės nėra.

Kur rasti informacijos apie vidutinę įvairių procesų trukmę?

Tokios informacijos Graikijoje nėra.

Kur rasti informacijos apie vidutines bendras konkretaus proceso išlaidas?

Informacijos apie bendras proceso išlaidas Graikijoje nėra.

Pridėtinės vertės mokestis

Kaip teikiama ši informacija?

Advokatų paslaugos apmokestinamos PVM. Atitinkamą informaciją teikia Finansų ministerijos Mokesčių departamentas (Τμήμα Φορολογίας) ir advokatų asociacijos.

Kokie tarifai taikomi?

23 %

Teisinė pagalba

Mažiausia pajamų riba, kad būtų teikiama teisinė pagalba civilinės teisės srityje

Pagal Civilinio proceso kodekso 194 straipsnį teisinė pagalba teikiama visiems asmenims, įrodžiusiems, kad negali apmokėti teismo proceso išlaidų neapribodami savo ir šeimos būtinųjų poreikių.

Laikantis abipusiškumo principo, teisinė pagalba taip pat teikiama užsienio šalių piliečiams ir asmenims be pilietybės.

Pagal Įstatymą Nr. 3226/2004 teisinė pagalba civilinėse bylose teikiama mažas pajamas gaunantiems piliečiams (jei metinės šeimos pajamos neviršija 2/3 nacionalinėje bendrojoje kolektyvinėje darbo sutartyje numatyto mažiausio metinio atlyginimo).

Teisinė pagalba apima proceso išlaidas, notarų ir antstolių užmokestį, taip pat advokatų užmokestį (Civilinio proceso kodekso 199 straipsnis).

Mažiausia pajamų riba, kad kaltinamiesiems būtų teikiama teisinė pagalba baudžiamosios teisės srityje

Kaip nustatyta Baudžiamojo proceso kodekso 340 straipsnyje, jeigu kaltinamasis neturi advokato, teismas advokatą skirią iš vietos advokatų asociacijos sąrašo.

Remiantis Įstatymu Nr. 3226/2004, baudžiamosiose bylose teisinė pagalba teikiama mažas pajamas gaunantiems piliečiams, kaip nurodyta pirmiau.

Mažiausia nukentėjusiųjų pajamų riba baudžiamosios teisės srityje

Įstatymu Nr. 3811/2009 į Graikijos nacionalinę teisę perkelta 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/80/EB dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms.

Kitos teisinės pagalbos teikimo nukentėjusiesiems sąlygos

Teisinės pagalbos paslaugas teikiančių advokatų, notarų ir antstolių užmokestis nustatomas ministro sprendimu (Įstatymo Nr. 3226/2004 14 straipsnis).

Teisinė pagalba baudžiamosiose bylose apima advokato paskyrimą.

Teisinė pagalba civilinėse bylose apima atleidimą nuo visų teismo proceso išlaidų ar jų dalies apmokėjimo.

Kitos teisinės pagalbos teikimo atsakovams sąlygos

Nėra

Nemokamas teismo procesas

Nėra

Kada bylą pralaimėjusi šalis turi padengti laimėjusios šalies išlaidas?

Teismui priėmus sprendimą, pralaimėjusi šalis paprastai įpareigojama apmokėti laimėjusios šalies teisines išlaidas, atsižvelgiant į kiekvienos šalies laimėjimo ar pralaimėjimo mastą. Teismas privalo užtikrinti, kad ir ši sprendimo dalis būtų vykdoma. Išlaidos apskaičiuojamos pagal pirmiau nurodytas taisykles, pirmiausia atsižvelgiant į teisininkų užmokesčio reglamentavimą ir galimas nustatytąsias civilinio proceso išlaidas, kurias turi apmokėti bylos šalys. Paprastai ši suma būna mažesnė už faktines išlaidas.

Ekspertų užmokestis

Ekspertai užmokestį nustato patys. Pateikus prašymą, ekspertų užmokestis priskaičiuojamas prie teismo priteisiamų teismo išlaidų.

Vertėjų raštu ir žodžiu užmokestis

Vertėjai raštu ir žodžiu užmokestį nustato patys. Pateikus prašymą, vertėjų užmokestis priskaičiuojamas prie teismo priteisiamų teismo išlaidų.

Susijusios nuorodos

Atėnų advokatų asociacija

Pirėjo advokatų asociacija

Salonikų apeliacinio teismo notarų asociacija

Graikijos notarų asociacija

Salonikų advokatų asociacija

Susiję dokumentai

Graikijos išlaidų skaidrumo tyrimo ataskaita PDF (849 Kb) en

Paskutinis naujinimas: 25/06/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.