Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Išlaidos

Graikija

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie teisines išlaidas Graikijoje.

Turinį pateikė
Graikija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Teisininkų užmokesčio reglamentavimo sistema

Advokatai

Advokatų užmokestis nustatytas Įstatymo Nr. 4194/2013 – Advokatų kodekso (Vyriausybinis leidinys, I serija, Nr. 208) – 58 straipsnyje ir tolesniuose straipsniuose. Remiantis šiomis nuostatomis, advokato užmokestis nustatomas laisvai, rašytiniu susitarimu su jo vadovu arba atstovu, ir taikomas daliai proceso arba visam procesui, arba konkretesniems proceso veiksmams ar bet kokio pobūdžio teisiniams – teisminiams ar neteisminiams – uždaviniams.

Jeigu rašytinio susitarimo, kuriuo būtų nustatyta užmokesčio suma, nėra, ši suma nustatoma pagal bylos dalyko vertę (63 straipsnio 1 dalis), o jeigu bylos dalyko negalima įvertinti pinigais, užmokestis apskaičiuojamas pagal Advokatų kodekso I priedą (63 straipsnio 2 dalis), kuriame nurodyta I priedo Teismo procese taikomų advokato užmokesčių lentelė.

Patarėjai-konsultantai teisės klausimais

Šių profesijų nariai skirtingo nuo advokatų statuso neturi.

Antstoliai

Antstoliai gauna specialiai nustatytą užmokestį. Antstolių užmokestis nustatomas pagal Įstatymo Nr. 2318/1995 – Antstolių kodekso (Vyriausybinis leidinys, I serija, Nr. 126) – su pakeitimais, padarytais Įstatymo Nr. 4336/2015 2 straipsniu, 50 straipsnį. Remiantis šiomis nuostatomis, antstolių užmokestis nustatomas bendru finansų ministro ir teisingumo ministro įsakymu. Šiuo metu galioja 2016 m. kovo 11 d. Įsakymas Nr. 21798 (Vyriausybinis leidinys, II serija, Nr. 709/2016). Tačiau susitarus užmokestis gali būti didinamas, atsižvelgiant į atliekamos užduoties sudėtingumą.

Notarai

Notarų užmokestis nustatytas konkrečiose nuostatose – Įstatymo Nr. 2830/2000 40 straipsnyje.

Nustatytosios išlaidos

Nustatytosios išlaidos baudžiamajame procese

Nustatytosios baudžiamojo proceso šalių išlaidos

Advokatų užmokestis baudžiamosiose bylose nustatytas Advokatų kodekse (58 straipsnyje ir tolesniuose straipsniuose).

Baudžiamojo proceso etapas, kuriuo turi būti sumokėtos nustatytosios išlaidos

Advokatai su klientais susitaria, kada bus sumokėtas užmokestis. Paprastai užmokestis mokamas dalimis įvairiais proceso etapais.

Nustatytosios išlaidos konstituciniame procese

Nustatytosios konstitucinio proceso šalių išlaidos

Pirmiau aprašytas teisininkų užmokesčio reglamentavimas galioja ir administraciniams ginčams.

Konstitucinio proceso etapas, kuriuo reikia apmokėti nustatytąsias šalių išlaidas

Advokatai su klientais susitaria, kada bus sumokėtas užmokestis. Paprastai užmokestis mokamas dalimis įvairiais proceso etapais.

Informaciją, kurią konsultantai teisės klausimais turi pateikti iš anksto

Šalių teisės ir pareigos

Advokatų elgesio kodekse nustatyti konkretūs įpareigojimai, kaip atlikti pareigas klientams. Bet koks šių įpareigojimų pažeidimas yra drausminis nusižengimas. Tarp šių įpareigojimų užmokestis konkrečiai nepaminėtas.

Informacijos apie išlaidas šaltiniai

Kur rasti informacijos apie išlaidų nustatymą Graikijoje?

Informacijos apie advokatų užmokestį galima rasti Advokatų kodekse arba gauti iš advokatų asociacijų.

Informaciją apie notarų užmokestį galima gauti iš Teisingumo ministerijos Teisininkų, antstolių, notarų biurų, žemės registrų ir kadastro tarnybų reikalų departamento (gr. Tmima Dikigorikou Leitourgimatos - Dikastikon Epimeliton - Symvolaiografeion - Ypothikofilakeion kai Ktimatologikon Grafeion) arba iš notarų asociacijų (gr. Symvolaiografiki Syllogoi) (viešosios teisės reglamentuojamų juridinių asmenų).

Kokiomis kalbomis galima gauti informacijos apie išlaidų nustatymą Graikijoje?

Informacija apie išlaidų nustatymą teikiama tik graikų kalba.

Kur rasti informacijos apie tarpininkavimą / taikinimą?

Informacija pateikta atitinkamame portalo tinklalapyje, visų pirma apie tarpininkavimą Graikijoje.

Kur rasti daugiau informacijos apie išlaidas?

Interneto svetainė, kurioje teikiama informacija apie išlaidas

Tokios interneto svetainės nėra.

Kur rasti informacijos apie vidutinę įvairių procesų trukmę?

Tokios informacijos Graikijoje nėra.

Kur rasti informacijos apie vidutines bendras konkretaus proceso išlaidas?

Informacijos apie bendras proceso išlaidas Graikijoje nėra.

Pridėtinės vertės mokestis

Kaip teikiama ši informacija?

Advokatų paslaugos apmokestinamos PVM. Atitinkamą informaciją teikia kompetentingas Finansų ministerijos Mokesčių departamentas (gr. Τmima Forologias) ir advokatų asociacijos.

Kokie tarifai galioja?

24 proc.

Teisinė pagalba

Mažiausia pajamų riba, kad būtų teikiama teisinė pagalba civilinėse bylose

Pagal Civilinio proceso kodekso 194 straipsnį teisinė pagalba teikiama asmenims, įrodžiusiems, kad negali apmokėti teismo proceso išlaidų neapribodami savo ir šeimos būtinųjų poreikių.

Tame straipsnyje nustatytomis sąlygomis teisinė pagalba taip pat gali būti skiriama užsieniečiams ir asmenims be pilietybės.

Pagal Įstatymą Nr. 3226/2004 teisinė pagalba civilinėse bylose teikiama mažas pajamas gaunantiems piliečiams (jei metinės šeimos pajamos neviršija dviejų trečdalių nacionalinėje bendrojoje kolektyvinėje darbo sutartyje numatyto mažiausio metinio atlyginimo).

Teisinė pagalba apima proceso išlaidas, notarų ir antstolių užmokestį, taip pat advokatų užmokestį (Civilinio proceso kodekso 199 straipsnis).

Mažiausia pajamų riba, kad kaltinamiesiems būtų teikiama teisinė pagalba baudžiamosiose bylose

Kaip nustatyta Baudžiamojo proceso kodekso 340 straipsnyje, jeigu kaltinamasis neturi advokato, teismas advokatą skirią iš atitinkamo vietos advokatų asociacijos sąrašo.

Remiantis Įstatymu Nr. 3226/2004, baudžiamosiose bylose teisinė pagalba teikiama mažas pajamas gaunantiems piliečiams, kaip nurodyta pirmiau.

Mažiausia nukentėjusiųjų pajamų riba baudžiamosiose bylose

Įstatymo 3226/2004 nuostatose numatyta skirti teisinę pagalbą mažas pajamas gaunantiems ES valstybių narių piliečiams, trečiųjų šalių piliečiams ir asmenims be pilietybės, jeigu jie teisėtai gyvena ES arba įprastinė jų gyvenamoji vieta yra ES.

Kitos teisinės pagalbos skyrimo nukentėjusiesiems sąlygos

Teisinė pagalba skiriama mažas pajamas gaunantiems ES valstybių narių piliečiams, trečiųjų šalių piliečiams ir asmenims be pilietybės, jeigu jie teisėtai gyvena ES arba įprastinė jų gyvenamoji vieta yra ES. Kitų sąlygų nenumatyta.

Kitos teisinės pagalbos teikimo kaltinamiesiems sąlygos

Nėra.

Nemokamas teismo procesas

Nėra.

Kada bylą pralaimėjusi šalis turi atlyginti bylą laimėjusios šalies išlaidas?

Teismui priėmus sprendimą, pralaimėjusi šalis paprastai įpareigojama sumokėti laimėjusios šalies teisines išlaidas, atsižvelgiant į kiekvienos šalies laimėjimo ar pralaimėjimo mastą. Teismas privalo užtikrinti, kad ir ši sprendimo dalis būtų vykdoma. Išlaidos apskaičiuojamos pagal pirmiau nurodytas taisykles, pirmiausia atsižvelgiant į teisininkų užmokesčio reglamentavimą ir galimas nustatytąsias civilinio proceso išlaidas, kurias turi apmokėti bylos šalys. Paprastai ši suma būna mažesnė už faktines išlaidas.

Ekspertų užmokestis

Ekspertai užmokestį nustato patys. Pateikus prašymą, ekspertų užmokestis priskaičiuojamas prie teismo priteisiamų teisinių išlaidų.

Vertėjų raštu ir žodžiu užmokestis

Vertėjai raštu ir žodžiu užmokestį nustato patys. Pateikus prašymą, vertėjų užmokestis priskaičiuojamas prie teismo priteisiamų teisinių išlaidų.

Susijusios nuorodos

Graikijos advokatų asociacijų plenarinis susirinkimas

Atėnų advokatų asociacija

Pirėjo advokatų asociacija

Salonikų advokatų asociacija

Graikijos notarų rūmų koordinavimo komitetas

Salonikų apeliacinio teismo notarų rūmai

Graikijos notarų rūmų koordinavimo komitetas

Graikijos antstolių federacija

Susiję dokumentai

Išlaidų skaidrumo tyrimo Graikijos ataskaita  PDF (849 Kb) en

Paskutinis naujinimas: 06/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.