Išlaidos

Malta

Atliekant šį komercinės teisės, būtent sutarties, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti pardavėjui bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes: A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Įmonė pristatė prekių, kurių vertė 20 000 eurų. Pardavėjui nebuvo sumokėta, nes pirkėjas mano, kad prekės neatitinka susitarimo. Pardavėjas nusprendžia pateikti ieškinį, kad už prekes būtų sumokėta visa kaina. B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. Įmonė, kurios pagrindinė buveinė yra B valstybėje narėje, pristato prekių, kurių vertė 20 000 eurų, pirkėjui A valstybėje narėje. Sutarčiai taikoma B valstybės narės teisė ir sutartis surašyta B valstybės narės kalba. Šiam pardavėjui nebuvo sumokėta, nes A valstybėje narėje įsikūręs pirkėjas mano, kad prekės neatitinka susitarimo. Pardavėjas nusprendžia ieškinį teikti A valstybėje narėje, siekdamas, kad už prekes būtų sumokėta visa kaina, nurodyta su pirkėju sudarytoje sutartyje.

Turinį pateikė
Malta

Išlaidos Maltoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

AGS

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Ar šioje byloje galima pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A atvejis

680,16 EUR

Nėra duomenų

195,65 EUR

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Nėra duomenų

B atvejis

680,16 EUR

Nėra duomenų

195,65 EUR

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Nėra duomenųAdvokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir eksperto išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas

Antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A atvejis

TAIP

Advokatas: 681,53 EUR

Prokuroras: 227,18 EUR

Nebūtinas

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Ne

Nėra duomenų

B atvejis

TAIP

Advokatas: 681,53 EUR

Prokuroras: 227,18 EUR

Nebūtinas

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Ne

Nėra duomenųKompensacija liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos


Atvejo

tyrimas

Kompensacija liudytojams

Užstatas arba garantija

Kiti mokesčiai

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie teikiami? Jei taip, kada ir kaip?

Išlaidos

Apibūdinimas

Išlaidos

A atvejis

NE

Nėra duomenų

Prevencinė garantija atsižvelgiant į nurodytą skolą

46,59 EUR

Nėra duomenų

Nėra duomenų

B atvejis

NE

Nėra duomenų

Prevencinė garantija atsižvelgiant į nurodytą skolą

46,59 EUR

Nėra duomenų

Nėra duomenųTeisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidos

Atvejo

tyrimas

Teisinė pagalba

Kompensuotinos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis taikytina?

Kada kompensuojamos visos išlaidos?

Sąlygos

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Jeigu kompensuojamos ne visos išlaidos, kokia procentinė dalis paprastai kompensuojama?

Kokios išlaidos niekada nekompensuojamos?

Ar kai kuriais atvejais teisinės pagalbos išlaidos turėtų būti kompensuojamos teisinės pagalbos organizacijai?

A atvejis

NE

Nėra duomenų

Nėra duomenų

TAIP

Priklauso nuo bylos baigties

Privačios advokato konsultacijos (ne teismo išlaidos)

Nėra duomenų

B atvejis

NE

Nėra duomenų

Nėra duomenų

TAIP

Priklauso nuo bylos baigties

Privačios advokato konsultacijos (ne teismo išlaidos)

Nėra duomenųVertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo

tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kitos tarpvalstybiniams ginčams būdingos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Apibūdinimas

Apytikrės išlaidos

A atvejis

Jei tik viena iš šalių kalba angliškai

34,94 EUR

Taikytina tik tuo atveju, jei liudytojas nekalba nei maltietiškai, nei angliškai

Nuo 11,65 iki 58,23 EUR už valandą

Išlaidos, patiriamos dėl pranešimo užsienyje gyvenančiai šaliai

Priklauso nuo kitų valstybių narių taikomų mokesčių

B atvejis

Jei tik viena iš šalių kalba angliškai

34,94 EUR

Taikytina tik tuo atveju, jei liudytojas nekalba nei maltietiškai, nei angliškai

Nuo 11,65 iki 58,23 EUR už valandą

Išlaidos, patiriamos dėl pranešimo užsienyje gyvenančiai šaliai

Priklauso nuo kitų valstybių narių taikomų mokesčių


Paskutinis naujinimas: 02/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.