Išlaidos

Malta

Atliekant šį komercinės teisės, būtent atsakomybės, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti įrangos naudotojui bylinėjimosi išlaidų klausimu atsižvelgiant į tokias aplinkybes: A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Šildymo įrangos gamintojas pristato šildytuvą montuotojui. Montuotojas šildytuvą perparduoda (ir sumontuoja) naudotojui kaip namo įrangą. Netrukus po to name kyla gaisras. Visi dalyviai (šildymo įrangos gamintojas, montuotojas ir galutinis naudotojas) apdrausti. Gaisro priežastis užginčijama. Niekas nenori kompensuoti nuostolių įrangos naudotojui. Įrangos naudotojas nusprendžia šildymo įrangos gamintojui, šildymo įrangos montuotojui ir draudimo bendrovėms pateikti ieškinį dėl visiškos kompensacijos. B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. B valstybėje narėje įsikūręs šildymo įrangos gamintojas pristato šildytuvą montuotojui C valstybėje narėje. Montuotojas šildytuvą perparduoda (ir sumontuoja) naudotojui kaip namo įrangą. Netrukus po to name kyla gaisras. Kiekvienas dalyvis (šildymo įrangos gamintojas, montuotojas ir galutinis naudotojas) yra apdraustas draudimo bendrovės savo valstybėje narėje. Gaisro priežastis užginčijama. Niekas nenori kompensuoti nuostolių įrangos naudotojui. Įrangos naudotojas nusprendžia A valstybėje narėje šildymo įrangos gamintojui, šildymo įrangos montuotojui ir draudimo bendrovei, įsikūrusiai A valstybėje narėje, pateikti ieškinį dėl visiškos kompensacijos.

Turinį pateikė
Malta

Išlaidos Maltoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

A atvejis

Mažiausiai 712,77 EUR (priklauso nuo ieškinio sumos)

Nėra duomenų

195,65 EUR

Nėra duomenų

B atvejis

Mažiausiai 712,77 EUR (priklauso nuo ieškinio sumos)

Nėra duomenų

195,65 EUR

Nėra duomenųAdvokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir eksperto išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas

Antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A atvejis

TAIP

Priklauso nuo ieškinio sumos

Nebūtinas

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Nebūtina, tačiau šiuo atveju labai tikėtina

Priklauso nuo ieškinio sumos

B atvejis

TAIP

Priklauso nuo ieškinio sumos

Nebūtinas

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Nebūtina, tačiau šiuo atveju labai tikėtina

Priklauso nuo ieškinio sumosKompensacija liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos


Atvejo

tyrimas

Kompensacija liudytojams

Užstatas arba garantija

Kiti mokesčiai

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie teikiami? Jei taip, kada ir kaip?

Išlaidos

Apibūdinimas

Išlaidos

A atvejis

NE

Nėra duomenų

Netaikytina, nes reikalavimo vertė kiekybiškai neapskaičiuojama

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Nėra duomenų

B atvejis

NE

Nėra duomenų

Netaikytina, nes reikalavimo vertė kiekybiškai neapskaičiuojama

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Nėra duomenųTeisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidosAtvejo

tyrimas

Teisinė pagalba

Kada ir kokiomis sąlygomis taikytina?

Kada kompensuojamos visos išlaidos?

Sąlygos

A atvejis

Teisinė pagalba taikytina, jei asmuo gyvena iš socialinių išmokų arba minimalaus darbo užmokesčio ir jei neturi daugiau nei vieno nekilnojamojo turto objekto.

Nėra duomenų

Nėra duomenų

B atvejis

Teisinė pagalba taikytina, jei asmuo gyvena iš socialinių išmokų arba minimalaus darbo užmokesčio ir jei neturi daugiau nei vieno nekilnojamojo turto objekto.

Nėra duomenų

Nėra duomenų


Atvejo

tyrimas

Kompensacija

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Jeigu kompensuojamos ne visos išlaidos, kokia procentinė dalis paprastai kompensuojama?

Kokios išlaidos niekada nekompensuojamos?

Ar kai kuriais atvejais teisinės pagalbos išlaidos turėtų būti kompensuojamos teisinės pagalbos organizacijai?

A atvejis

TAIP

Priklauso nuo bylos baigties

Privačios advokato konsultacijos (ne teismo išlaidos)

Nėra duomenų

B atvejis

TAIP

Priklauso nuo bylos baigties

Privačios advokato konsultacijos (ne teismo išlaidos)

Nėra duomenųVertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo

tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kitos tarpvalstybiniams ginčams būdingos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Apibūdinimas

Apytikrės išlaidos

A atvejis

Jei tik viena iš šalių kalba angliškai

34,94 EUR

Taikytina tik tuo atveju, jei liudytojas nekalba nei maltietiškai, nei angliškai

Nuo 11,65 iki

58,23 EUR už valandą

Išlaidos, patiriamos dėl pranešimo užsienyje gyvenančiai šaliai

Priklauso nuo kitų valstybių narių taikomų mokesčių

B atvejis

Jei tik viena iš šalių kalba angliškai

34,94 EUR

Taikytina tik tuo atveju, jei liudytojas nekalba nei maltietiškai, nei angliškai

Nuo 11,65 iki 58,23 EUR už valandą

Išlaidos, patiriamos dėl pranešimo užsienyje gyvenančiai šaliai

Priklauso nuo kitų valstybių narių taikomų mokesčių


Paskutinis naujinimas: 02/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.