Išlaidos

Lenkija

Atliekant šį šeimos teisės, būtent santuokos nutraukimo, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti pareiškimą dėl santuokos nutraukimo pateikusiai šaliai bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes: A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Pora susituokia. Vėliau jie pradeda gyventi skyrium ir susitaria nutraukti santuoką. B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. Du tos pačios valstybės narės (A valstybė narė) piliečiai susituokia. Santuokos sudarymas švenčiamas A valstybėje narėje. Po vestuvių pora išvyksta gyventi ir dirbti į kitą valstybę narę (B valstybė narė), kurioje jie įsikuria nuolatinėje gyvenamojoje vietoje. Netrukus po to pora pradeda gyventi skyriumi – žmona grįžta į A valstybę narę, o vyras lieka B valstybėje narėje. Pora susitaria nutraukti santuoką. Grįžusi į A valstybę narę žmona iš karto pateikia prašymą dėl santuokos nutraukimo B valstybės narės teismui.

Turinį pateikė
Lenkija

Išlaidos Lenkijoje

Atvejo tyrimas Nr.1 (B atveju valstybė, kurioje žmona pateikia prašymą dėl santuokos nutraukimo, yra Lenkija, todėl mokesčiai, išlaidos ir sąlygos yra tokios pačios, kaip ir A atveju).


Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

AGS

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Ar šios bylos atveju galima pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A atvejis

Fiksuotas mokestis – 600 PLN

Už kiekvieną kopijų, vykdytinų sprendimų kopijų, įsiteisėjusių sprendimų, kopijų puslapį – 6 PLN. Jei šie dokumentai yra užsienio kalba – 12 PLN už kiekvieną puslapį.

-

Fiksuotas mokestis – 600 PLN

Šalys gali pasirinkti AGS

Jei teismas neprieštarauja nuostatai dėl vykdymo užtikrinimo – 50 PLN.


Advokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir eksperto išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas arba patarėjas teisės klausimais

Antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos iki teismo sprendimo

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A atvejis

Ne

Ne mažiau kaip 360 PLN

Ne

-

-

Ne

Apskaičiuoja ekspertasKompensacija liudytojams, užstatas arba garantija ir kiti susiję mokesčiai


Atvejo

tyrimas

Kompensacija liudytojams

Užstatas arba garantija

Kiti mokesčiai

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie teikiami? Jei taip, kada ir kaip?

Išlaidos

Apibūdinimas

Išlaidos

A atvejis

Taip

Transporto išlaidos, prarastos pajamos, apgyvendinimas, vadovaujantis Įstatymo dėl teismo išlaidų civilinėse bylose 85–88 str.

--

--

--


Teisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidosAtvejo

tyrimas

Teisinė pagalba

Kompensuotinos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis taikoma?

Kada teikiama visa parama?

Sąlygos

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuojamos bylinėjimosi išlaidos?

Jeigu kompensuojamos ne visos išlaidos, kokia procentinė dalis paprastai kompensuojama?

Kokios išlaidos niekada nekompensuojamos?

Ar kai kuriais atvejais teisinės pagalbos išlaidos turėtų būti kompensuojamos teisinės pagalbos organizacijai?

A atvejis

Šalis, atleista nuo teisinių išlaidų apmokėjimo, gali kreiptis dėl teisinės pagalbos. Teismas nusprendžia, ar profesionalaus advokato dalyvavimas būtinas.

Priklauso nuo teismo sprendimo

Jei išlaidos pernelyg didelės arba sukeltų šaliai finansinių problemų

Taikomos bendrosios taisyklės, atsižvelgiant į aplinkybes. Jei teismas nusprendžia, kad atsakovas kaltas, pralaimėjusi šalis padengia išlaidas; jei teismas nusprendžia, kad atsakovas nekaltas – kiekviena šalis padengia po pusę proceso išlaidų.

Išlaidų dalis, viršijanti sumą, būtiną ir tinkamą konkrečioje bylojeVertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo

tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kitos tarpvalstybiniams ginčams būdingos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Apibūdinimas

Apytikrės išlaidos

A atvejis

Jei dokumentai teismui pateikiami kita kalba

Pagal 2005 m. sausio 24 d. Teisingumo ministro  patvirtintas taisykles 


Paskutinis naujinimas: 06/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.