Išlaidos

Lenkija

Atliekant šį šeimos teisės, būtent teisės rūpintis vaikais, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti ieškinį pateikusiai šaliai bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes: A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę. Tuo metu, kai jie pradeda gyventi skyrium, jų vaikui yra treji metai. Teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai, o teisė bendrauti su vaiku – tėvui. Motina pateikia ieškinį dėl tėvo teisės bendrauti su vaiku apribojimo. B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės, kai jūs esate advokatas A valstybėje narėje. Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę valstybėje narėje (B valstybė narė). Jie turi bendrą vaiką, tačiau iš karto po jo gimimo pradėjo gyventi skyrium. B valstybės narės teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai, o teisė bendrauti su vaiku – tėvui. Gavusi teismo leidimą, motina su vaiku išsikelia gyventi į kitą valstybę narę (A valstybė narė), o tėvas lieka B valstybėje narėje. Po kelerių metų motina pateikia ieškinį A valstybėje narėje dėl tėvo teisės bendrauti su vaiku pakeitimo.

Turinį pateikė
Lenkija

Išlaidos Lenkijoje

Atvejo tyrimas Nr. 2. B atveju (kai žmona pateikia ieškinį Lenkijoje), mokesčiai, išlaidos ir sąlygos yra tokios pačios, kaip ir A atveju.

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

AGS

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Ar šios bylos atveju galima pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A atvejis

Fiksuotas mokestis – 40 PLN

Už kiekvieną kopijų, vykdytinų sprendimų kopijų, įsiteisėjusių sprendimų, kopijų puslapį – 6 PLN. Jei šie dokumentai yra užsienio kalba arba juose yra lentelių – 12 PLN už kiekvieną puslapį.

--

Taikomos bendrosios taisyklės – mokestis yra 40 PLN.

--

--

Šalys gali pasirinkti AGS

Jei teismas neprieštarauja nuostatai dėl vykdymo užtikrinimo – 50 PLNAdvokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir eksperto išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas arba patarėjas teisės klausimais

Antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A atvejis

Ne

Ne mažiau kaip 120 PLN

Ne

--

--

Ne

Apskaičiuoja ekspertasKompensacija liudytojams, užstatas arba garantija ir kiti susiję mokesčiai


Atvejo

tyrimas

Kompensacija liudytojams

Užstatas arba garantija

Kiti mokesčiai

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie teikiami? Jei taip, kada ir kaip?

Išlaidos

Apibūdinimas

Išlaidos

A atvejis

Taip

Transporto išlaidos, prarastos pajamos, apgyvendinimas, vadovaujantis Įstatymo dėl teismo išlaidų civilinėse bylose 85–88 str.

--

--

--

--Teisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidosAtvejo

tyrimas

Teisinė pagalba

Kompensuotinos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis taikoma?

Kada teikiama visa parama?

Sąlygos

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Jeigu kompensuojamos ne visos išlaidos, kokia procentinė dalis paprastai kompensuojama?

Kokios išlaidos niekada nekompensuojamos?

Ar kai kuriais atvejais teisinės pagalbos išlaidos turėtų būti kompensuojamos teisinės pagalbos organizacijai?

A atvejis

Šalis, atleista nuo teisinių išlaidų apmokėjimo, gali kreiptis dėl teisinės pagalbos. Teismas nusprendžia, ar profesionalaus advokato dalyvavimas būtinas.

Priklauso nuo teismo sprendimo

Jei išlaidos pernelyg didelės arba sukeltų šaliai finansinių problemų

Taikomos bendrosios taisyklės, atsižvelgiant į aplinkybes.

--

Išlaidų dalis, viršijanti sumą, būtiną ir tinkamą konkrečioje byloje

--Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo

tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kitos tarpvalstybiniams ginčams būdingos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Apibūdinimas

Apytikrės išlaidos

A atvejis

Jei dokumentai teismui pateikiami kita kalba

Pagal 2005 m. sausio 24 d. Teisingumo ministro patvirtintas taisykles

--

--

--

--


Paskutinis naujinimas: 06/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.