Išlaidos

Lenkija

Atliekant šį komercinės teisės, būtent atsakomybės, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti įrangos naudotojui bylinėjimosi išlaidų klausimu atsižvelgiant į tokias aplinkybes: A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Šildymo įrangos gamintojas pristato šildytuvą montuotojui. Montuotojas šildytuvą perparduoda (ir sumontuoja) naudotojui kaip namo įrangą. Netrukus po to name kyla gaisras. Visi dalyviai (šildymo įrangos gamintojas, montuotojas ir galutinis naudotojas) apdrausti. Gaisro priežastis užginčijama. Niekas nenori kompensuoti nuostolių įrangos naudotojui. Įrangos naudotojas nusprendžia šildymo įrangos gamintojui, šildymo įrangos montuotojui ir draudimo bendrovėms pateikti ieškinį dėl visiškos kompensacijos. B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. B valstybėje narėje įsikūręs šildymo įrangos gamintojas pristato šildytuvą montuotojui C valstybėje narėje. Montuotojas šildytuvą perparduoda (ir sumontuoja) naudotojui kaip namo įrangą. Netrukus po to name kyla gaisras. Kiekvienas dalyvis (šildymo įrangos gamintojas, montuotojas ir galutinis naudotojas) yra apdraustas draudimo bendrovės savo valstybėje narėje. Gaisro priežastis užginčijama. Niekas nenori kompensuoti nuostolių įrangos naudotojui. Įrangos naudotojas nusprendžia A valstybėje narėje šildymo įrangos gamintojui, šildymo įrangos montuotojui ir draudimo bendrovei, įsikūrusiai A valstybėje narėje, pateikti ieškinį dėl visiškos kompensacijos.

Turinį pateikė
Lenkija

Išlaidos Lenkijoje

Atvejo tyrimas Nr.5 (B atveju valstybė, kurioje vartotojas paduoda montuotoją ir įrangos tiekėją į teismą, yra Lenkija, todėl mokesčiai, išlaidos ir sąlygos yra tokios pačios, kaip ir A atveju).

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

A atvejis

Priklauso nuo bylinėjimosi objekto vertės. Remiantis Įstatymu dėl teismo išlaidų civilinėse bylose, mokestis yra 5 proc. vertės, tačiau ne mažiau nei 30 ir ne daugiau nei 100 000 PLN.

Už kiekvieną kopiją, sprendimus su vykdymo nurodymais, sprendimų, turinčių teisinę galią, kopijas – 6 PLN. Jei šie dokumentai yra užsienio kalba arba juose yra lentelių – 12 PLN už kiekvieną puslapį.

--Atvejo tyrimas

Apeliaciniai skundai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

A atvejis

Priklauso nuo bylinėjimosi objekto vertės. Remiantis Įstatymu dėl teismo išlaidų civilinėse bylose, mokestis yra 5 proc. vertės, tačiau ne mažiau nei 30 ir ne daugiau nei 100 000 PLN. Tačiau bylinėjimosi objekto vertė gali kisti proceso metu. Kai taip atsitinka, mokestis apskaičiuojamas taip pat – procentinė dalis išlieka tokia pati, tačiau galutinė suma skiriasi, kadangi naudojamas kitas skaičiavimo pagrindas.

--

--Atvejo tyrimas

AGS

Ar šios bylos atveju galima pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A atvejis

Šalys gali pasirinkti AGS

Jei teismas neprieštarauja nuostatai dėl vykdymo užtikrinimo – 50 PLNAdvokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir eksperto išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas arba patarėjas teisės klausimais

Antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A atvejis

Ne

Priklauso nuo bylinėjimosi objekto vertės

Ne

--

--

Ne

Jei teismas neprieštarauja nuostatai dėl vykdymo užtikrinimo – 50 PLNKompensacija liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos


Atvejo

tyrimas

Kompensacija liudytojams

Užstatas arba garantija

Kiti mokesčiai

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie teikiami? Jei taip, kada ir kaip?

Išlaidos

Apibūdinimas

Išlaidos

A atvejis

Taip

Transporto išlaidos, prarastos pajamos, apgyvendinimas, vadovaujantis Įstatymo dėl teismo išlaidų civilinėse bylose 85–88 str.

Taip. Atsižvelgiama į bylinėjimosi objekto vertę.

Priklauso nuo bylinėjimosi objekto vertės

--

--Teisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidosAtvejo

tyrimas

Teisinė pagalba

Kompensuotinos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis taikoma?

Kada teikiama visa parama?

Sąlygos

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Jeigu kompensuojamos ne visos išlaidos, kokia procentinė dalis paprastai kompensuojama?

Kokios išlaidos niekada nekompensuojamos?

Ar kai kuriais atvejais teisinės pagalbos išlaidos turėtų būti kompensuojamos teisinės pagalbos organizacijai?

A atvejis

Šalis, atleista nuo teisinių išlaidų padengimo, gali kreiptis teisinės pagalbos. Teismas nusprendžia, ar profesionalaus advokato dalyvavimas būtinas.

Priklauso nuo teismo sprendimo

Jei išlaidos pernelyg didelės arba sukeltų šaliai finansinių problemų

Taikomos bendrosios taisyklės, atsižvelgiant į aplinkybes

--

Išlaidų dalis, viršijanti sumą, būtiną ir tinkamą konkrečioje byloje

--Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo

tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kitos tarpvalstybiniams ginčams būdingos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Apibūdinimas

Apytikrės išlaidos

A atvejis

Jei dokumentai teismui pateikiami kita kalba

Pagal 2005 m. sausio 24 d. Teisingumo ministro patvirtintas taisykles

--

--

--

--


Paskutinis naujinimas: 04/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.