Išlaidos

Rumunija

Atliekant šį šeimos teisės, būtent alimentų, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti ieškinį pateikusiai šaliai bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes: A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę. Tuo metu, kai jie pradeda gyventi skyrium, jų vaikui yra treji metai. Teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai. Neišspręstas tik ginčas dėl alimentų, kuriuos tėvas privalo mokėti motinai ir kurie skirti vaikui išlaikyti ir jo mokslams, sumos. Motina dėl to pateikia ieškinį. B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės, kai jūs esate advokatas A valstybėje narėje: Du asmenys ne vienus metus gyveno nesusituokę valstybėje narėje (B valstybė narė). Jie turi trejų metų vaiką. Pora pradeda gyventi skyrium. B valstybės narės teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai. Gavusi tėvo sutikimą, motina su vaiku išsikelia gyventi į kitą valstybę narę (A valstybė narė), kur jie įsikuria nuolatinėje gyvenamojoje vietoje. Lieka neišspręstas ginčas dėl alimentų, kuriuos tėvas turi mokėti motinai ir kurie skirti vaikui išlaikyti ir jo mokslams, sumos. Motina dėl to pateikia ieškinį A valstybėje narėje.

Turinį pateikė
Rumunija

Išlaidos Rumunijoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

A atvejis

Teismo mokesčių nėra.

Norint gauti paprastas profesionalių teismo darbuotojų (sekretorių) parengtų įvairių procesinių dokumentų kopijas turi būti mokami kopijavimo mokesčiai (0,05–1,25 EUR už kopiją).

1. Legalizavimas – patvirtinimas, siekiant gauti patvirtintą teismo sprendimą – 2,15 RON (maždaug 0,5 EUR), mokestį sudaro 2 RON (teismo mokestis) ir 0,15 RON (žyminis mokestis).

2. Vykdomojo dokumento išdavimas teismo sprendimu4,15 RON (maždaug 1 EUR), mokestį sudaro 4 RON (teismo mokestis) ir 0,15 RON (žyminis mokestis).

3. Papildomas legalizavimas –1,15 RON (maždaug 0,25 EUR), mokestį sudaro 1 RON (teismo mokestis) ir 0,15 RON (žyminis mokestis) – tik jei reikalinga šaliai.

Teismo mokesčių nėra.

Norint gauti paprastas profesionalių teismo darbuotojų (sekretorių) parengtų įvairių procesinių dokumentų kopijas turi būti mokami kopijavimo mokesčiai (0,05–1,25 EUR už kopiją).

-

B atvejis

Teismo mokesčių nėra.

Norint gauti paprastas profesionalių teismo darbuotojų (sekretorių) parengtų įvairių procesinių dokumentų kopijas turi būti mokami kopijavimo mokesčiai (0,05–1,25 EUR už kopiją).

1. Legalizavimas – patvirtinimas, siekiant gauti patvirtintą teismo sprendimą 2,15 RON (maždaug 0,5 EUR), mokesčius sudaro 2 RON (teismo mokestis) ir 0,15 RON (žyminis mokestis).

2. Vykdomojo dokumento išdavimas teismo sprendimu4,15 RON (maždaug 1 EUR), mokestį sudaro 4 RON (teismo mokestis) ir 0,15 RON (žyminis mokestis).

3. Papildomas legalizavimas –1,15 RON (maždaug 0,25 EUR), mokestį sudaro 1 RON (teismo mokestis) ir 0,15 RON (žyminis mokestis) – tik jei reikalinga šaliai.

Teismo mokesčių nėra.

Norint gauti paprastas profesionalių teismo darbuotojų (sekretorių) parengtų įvairių procesinių dokumentų kopijas turi būti mokami kopijavimo mokesčiai (0,05–1,25 EUR už kopiją).

-


Atvejo tyrimas

AGS

Ar šioje byloje galima pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A atvejis

Taip

Išlaidos numatomos tarpininkavimo sutartyje šalių ir tarpininko susitarimu.

B atvejis

Taip

Išlaidos numatomos tarpininkavimo sutartyje šalių ir tarpininko susitarimu.Advokato, teismo antstolio ir eksperto išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas

Antstolis

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

A atvejis

NE

Kintamos išlaidos, priklauso nuo teisinės pagalbos sutarties.

Šiuo atveju netaikytina, nes atstovavimas neprivalomas.

NE

Šiuo atveju netaikytina, nes gali būti vykdoma tik teismo nutartis (priimta po teismo sprendimo), jei bylą pralaimėjusi šalis (tėvas) nevykdo sprendimo savanoriškai.

Teismo sprendimo vykdymas – 10,3 RON (maždaug 2,5 EUR), šį mokestį sudaro 10 RON (teismo mokestis) ir 0,3 RON (žyminis mokestis).

Pranešimas minimalus 20 RON (maždaug 5 EUR) mokestis ir maksimalus 400 RON (maždaug 100 EUR) mokestis.

Antstolio mokesčiaiminimalus 50 RON (maždaug 12,5 EUR) mokestis ir maksimalus 500 RON (maždaug 125 EUR) mokestis.

B atvejis

NE

Kintamos išlaidos, priklauso nuo teisinės pagalbos sutarties.

Šiuo atveju netaikytina, nes atstovavimas neprivalomas.

NE

Šiuo atveju netaikytina, nes gali būti vykdoma tik teismo nutartis (priimta po teismo sprendimo), jei bylą pralaimėjusi šalis (tėvas) nevykdo sprendimo savanoriškai.

Teismo sprendimo vykdymas – 10,3 RON (maždaug 2,5 EUR), šį mokestį sudaro 10 RON (teismo mokestis) ir 0,3 RON (žyminis mokestis).

Pranešimas minimalus 20 RON (maždaug 5 EUR) mokestis ir maksimalus 400 RON (maždaug 100 EUR) mokestis.

Antstolio mokesčiai – minimalus 50 RON (maždaug 12,5 EUR) mokestis ir maksimalus 500 RON (maždaug 125 EUR) mokestis.


Atvejo tyrimas

Ekspertas

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A atvejis

NE

Šiuo atveju netaikytina.

B atvejis

NE

Šiuo atveju netaikytina.Kompensacija liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos


Atvejo

tyrimas

Kompensacija liudytojams

Užstatas arba garantija

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie teikiami? Jei taip, kada ir kaip?

Išlaidos

A atvejis

Šiuo atveju netaikytina, nes liudytojai nebus išklausomi.

Šiuo atveju netaikytina, nes liudytojai nebus išklausomi.

Jei šalis prašo taikyti užtikrinimo priemones (taikyti areštą ar užtikrinti konfiskavimą).

10,3 RON (maždaug 2,5 EUR), mokestį sudaro 10 RON (teismo mokestis) ir 0,3 RON (žyminis mokestis).

B atvejis

Šiuo atveju netaikytina, nes liudytojai nebus išklausomi.

Šiuo atveju netaikytina, nes liudytojai nebus išklausomi.

Jei šalis prašo taikyti užtikrinimo priemones (taikyti areštą ar užtikrinti konfiskavimą).

10,3 RON (maždaug 2,5 EUR), mokestį sudaro 10 RON (teismo mokestis) ir 0,3 RON (žyminis mokestis).Teisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidosAtvejo

tyrimas

Teisinė pagalba

Kompensacija

Kada ir kokiomis sąlygomis taikytina?

Kada kompensuojamos visos išlaidos?

Sąlygos?

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Jeigu kompensuojamos ne visos išlaidos, kokia procentinė dalis paprastai kompensuojama?

Kokios išlaidos

niekada nekompensuojamos?

Ar kai kuriais atvejais teisinės pagalbos išlaidos turėtų būti kompensuojamos teisinės pagalbos organizacijai?

A atvejis

Žr. 1 priedą.

Žr. 1 priedą.

Žr. 1 priedą.

Taip

Paprastai kompensuojama 100 proc. išlaidų.

Jei bylą laimi motina, visos jos patirtos išlaidos byloje gali būti susigrąžintos iš tėvo.

NE

B atvejis

Žr. 1 priedą.

Žr. 1 priedą.

Žr. 1 priedą.

Taip

Paprastai kompensuojama 100 proc. išlaidų.

Jei bylą laimi motina, visos jos patirtos išlaidos byloje gali būti susigrąžintos iš tėvo.

NEVertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo

tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kitos tarpvalstybiniams ginčams būdingos išlaidos?

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos?

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos?

Apibūdinimas

A atvejis

Šiuo atveju netaikytina.

Šiuo atveju netaikytina.

Jei asmuo, kurį teismas turėtų išklausyti, yra kurčiasis, nebylys arba nemoka rašyti.

23,15 RON už valandą (maždaug 6 EUR)

B atvejis

1. Kai teismui pateikiami dokumentai (bylos medžiagos dalis) surašyti kita kalba.

2. Be to, kai šalis ginčija į rumunų kalbą išversto dokumento vertimo teisingumą, teismas gali prašyti, kad dokumentą išverstų įgaliotas vertėjas.

Išlaidos skiriasi, atsižvelgiant į vertimo sutartį, arba jei vertimą teismo prašymu atlieka įgaliotas vertėjas, mokamas 33,56 RON (maždaug 8 EUR) mokestis už A4 formato puslapį.

Jei bent viena šalis nekalba rumuniškai.

A valstybė = Rumunija

23,15 RON už valandą (maždaug 6 EUR)

Taip, tačiau padengia valstybė.


Paskutinis naujinimas: 03/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.