Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (ispanų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: bulgarųvokiečiųanglųprancūzųportugalų.
Swipe to change

Išlaidos

Ispanija

Atliekant šį šeimos teisės (teisės rūpintis vaikais) atvejo tyrimą valstybių narių buvo paprašyta patarti ieškovui bylinėjimosi išlaidų klausimu esant tokioms aplinkybėms: A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Du asmenys ne vienerius metus gyveno nesusituokę. Tuo metu, kai jie pradeda gyventi atskirai, jų vaikui yra treji metai. Teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai, o teisė lankyti vaiką – tėvui. Motina pateikia ieškinį dėl tėvo teisės lankyti vaiką apribojimo. B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės, kai jūs esate advokatas A valstybėje narėje. Du asmenys ne vienerius metus gyveno nesusituokę valstybėje narėje (B valstybė narė). Jie turi vaiką, tačiau iš karto po jo gimimo pradėjo gyventi atskirai. B valstybės narės teismo sprendimu teisė rūpintis vaiku suteikiama motinai, o teisė lankyti vaiką – tėvui. Gavusi teismo leidimą, motina su vaiku išsikelia gyventi į kitą valstybę narę (A valstybė narė), o tėvas lieka B valstybėje narėje. Po kelerių metų motina pateikia ieškinį A valstybėje narėje dėl tėvo teisės lankyti vaiką pakeitimo.

Turinį pateikė
Ispanija

Išlaidos Ispanijoje

Teismo, skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos

Atvejo tyrimas

Teismas

Skundai

Alternatyvus ginčų sprendimas

Pradinės išlaidos

Bendros išlaidos

Pradinės išlaidos

Ar tokiu atveju galima pasinaudoti šia galimybe?

A atvejis

Pradinės išlaidos. Advokato ir teisinio atstovo išlaidų atlyginimas, nebent šalis turi teisę į nemokamą teisinę pagalbą (reglamentuojamą pagal Nemokamos teisinės pagalbos įstatymą Nr. 1/1996).

Mokesčio mokėti nereikia, jei procesas susijęs tik su nepilnamečio priežiūra ir globa (Įstatymo Nr. 10/2012 4 straipsnio 1 dalis).

Tai bendros proceso išlaidos. Tinkamai įvertinus išlaidas jas dengia šalis, kurios visi reikalavimai buvo atmesti (CPK 394 straipsnio 1 dalis) .

Skundą pateikusi šalis moka išankstinį mokestį, nebent ji turi teisę į nemokamą teisinę pagalbą (Konstitucinio teisminių institucijų įstatymo penkiolikta papildoma nuostata).

Mokesčio mokėti nereikia, jei procesas susijęs tik su nepilnamečio priežiūra ir globa (Įstatymo Nr. 10/2012 4 straipsnio 1 dalis).

Šalys gali susitarti dėl kitos lankymo tvarkos. Tai turi būti daroma sudarant sutartį, apie kurią praneša prokuroras ir kurią patvirtina teisminė institucija.

Pagal 2012 m. liepos 6 d. įstatymą šalys bendru sutarimu gali prašyti sustabdyti procesą ir pasitelkti tarpininkavimą.

Informacijos apie tarpininkavimo paslaugas galima rasti teisingumo vykdymo portale. Teisminių institucijų teikiamos tarpininkavimo teisme paslaugos yra nemokamos.

B atvejis

Taip pat kaip ankstesniu atveju.

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Advokatų, teismo antstolių ir ekspertų išlaidos

Atvejo tyrimas

Advokatai

Teismo antstoliai

Ekspertai

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar ekspertų dalyvavimas būtinas?

A atvejis

Šalims turi padėti advokatas ir atstovauti teisinis atstovas (CPK 75 straipsnis).

Pasiekus bendrą susitarimą gali užtekti vieno advokato ir teisinio atstovo.

Reikės mokėti advokatui ir teisiniam atstovui, o pralaimėjusioji šalis turės mokėti vėliau (jei vyksta teismo procesas).

Šalims neatstovaujama.

Jokių išlaidų

Jokių išlaidų

Gali prireikti tam tikrų specialistų (psichologų) dalyvavimo.

Susijusias išlaidas padengia šalis, kuri pasiūlo, kad šie specialistai dalyvautų procese, išskyrus jei tai teismo psichologai ir (arba) socialiniai darbuotojai.

B atvejis

Taip pat kaip ankstesniu atveju.

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Kompensacijos liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos

Atvejo tyrimas

Kompensacijos liudytojams

Užstatai

Kitos išlaidos

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie mokami? Kada ir kaip jie naudojami?

Išlaidos

Apibūdinimas

A atvejis

Liudytojai turi teisę iš šalies, paprašiusios jų dalyvauti teisme, gauti kompensaciją, kuria atlyginami dėl tokio dalyvavimo patirti nuostoliai (CPK 375 straipsnio 1 dalis).

Šių išlaidų dalis įtraukta į apmokamas išlaidas.

Išankstinio užstato mokėti nereikia.

Nėra

Atitinkami Civilinės būklės aktų registro pažymėjimai, pvz., vaikų gimimo liudijimai (šiuo metu išduodami nemokamai) arba kiti dokumentai, kuriais grindžiamos šalių teisės ir kuriuos išduoti kainuoja atitinkamai.

B atvejis

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Nemokamos teisinės pagalbos ir kitos atlygintinos išlaidos

Atvejo tyrimas

Nemokama teisinė pagalba

Atlygintinos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis ji teikiama?

Sąlygos

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti atlygintos bylinėjimosi išlaidos?

Ar nemokamą teisinės pagalbą teikiančiai organizacijai gali būti atlygintos teisinės pagalbos išlaidos?

A atvejis

Pagalba teikiama asmenims, įrodžiusiems, kad jie neturi pakankamai ekonominių išteklių bylinėtis (apmokant, be kita ko, advokato ir teisinio atstovo išlaidas).

Laikoma, kad ekonominių išteklių nepakanka, jeigu fiziniai asmenys įrodo, kad ištekliai ir pajamos, kasmet apskaičiuojami pagal visus parametrus vienam namų ūkiui, daugiau nei dvigubai neviršija viešojo įvairių pajamų rodiklio (IPREM), galiojančio pateikiant prašymą.

Turi būti atsižvelgiama į susitarimą su advokatu, jei jis sudarytas. Jei susitarimo nėra, išlaidas dengia šalis, kurios visi reikalavimai buvo atmesti (pagal CPK 394 straipsnį), išskyrus išimtis.

Prie atlygintinų išlaidų priskiriama advokato sąskaita, jei ji neviršija trečdalio bylos sumos, taip pat teisinio atstovo gautinos sumos ir, jei jų yra, kitos išlaidos, kurios gali būti atlygintos įvertinus išlaidas.

B atvejis

Taip pat kaip ankstesniu atveju.

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos

Atvejo tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Kokios yra apytikslės išlaidos?

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Kokios yra apytikslės išlaidos?

B atvejis

Verčiami visi viešieji ar privatūs užsienio šalies dokumentai, būtini laikantis nustatytų teisinių sąlygų

(vertimą atlieka oficialiai pripažintas prisiekusysis vertėjas).

Vertėjų žodžiu įkainiai yra įvairūs.

Vertėjai žodžiu dalyvauja teismo procese, jei tai būtina. Tai būtina, jei procese dalyvaujantis asmuo, kuris turi būti apklaustas, duoti parodymus ar kuriam turi būti praneštas teismo sprendimas, nemoka kalbos. Jei vertėjas žodžiu dalyvauja paties teismo prašymu, mokėti nereikia. Versti žodžiu galima įgalioti bet kokį asmenį, mokantį vartojamą kalbą, jam prisiekus ar pažadėjus verčiant tiksliai perteikti turinį.

Visais kitais atvejais vertėjų žodžiu įkainiai yra įvairūs.

Paskutinis naujinimas: 29/06/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.