Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (ispanų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: bulgarųvokiečiųanglųprancūzųportugalų.
Swipe to change

Išlaidos

Ispanija

Atliekant šį komercinės teisės, būtent atsakomybės, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti įrangos naudotojui bylinėjimosi išlaidų klausimu atsižvelgiant į tokias aplinkybes: A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Šildymo įrangos gamintojas pristato šildytuvą montuotojui. Montuotojas šildytuvą perparduoda (ir sumontuoja) naudotojui kaip namo įrangą. Netrukus po to name kyla gaisras. Visi dalyviai (šildymo įrangos gamintojas, montuotojas ir galutinis naudotojas) apdrausti. Gaisro priežastis užginčijama. Niekas nenori kompensuoti nuostolių įrangos naudotojui. Įrangos naudotojas nusprendžia šildymo įrangos gamintojui, šildymo įrangos montuotojui ir draudimo bendrovėms pateikti ieškinį dėl visiškos kompensacijos. B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. B valstybėje narėje įsikūręs šildymo įrangos gamintojas pristato šildytuvą montuotojui C valstybėje narėje. Montuotojas šildytuvą perparduoda (ir sumontuoja) naudotojui kaip namo įrangą. Netrukus po to name kyla gaisras. Kiekvienas dalyvis (šildymo įrangos gamintojas, montuotojas ir galutinis naudotojas) yra apdraustas draudimo bendrovės savo valstybėje narėje. Gaisro priežastis užginčijama. Niekas nenori kompensuoti nuostolių įrangos naudotojui. Įrangos naudotojas nusprendžia A valstybėje narėje šildymo įrangos gamintojui, šildymo įrangos montuotojui ir draudimo bendrovei, įsikūrusiai A valstybėje narėje, pateikti ieškinį dėl visiškos kompensacijos.

Turinį pateikė
Ispanija

Išlaidos Ispanijoje

Teismo, skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos

Atvejo tyrimas

Teismas

Skundai

Alternatyvus ginčų sprendimas

Pradinės išlaidos

Bendros išlaidos

Kitos išlaidos

Pradinės išlaidos

Bendros išlaidos

Kitos išlaidos

Ar tokiu atveju galima pasinaudoti šia galimybe?

A atvejis

Pradinės išlaidos.  Reikia mokėti advokatui ir teisiniam atstovui, taip pat paprastai reikia mokėti mokestį, kuris priklauso nuo procedūros tipo ir sumos, kurią reikalaujama sumokėti, jei ji viršija 2 000 EUR, išskyrus jei šalis turi teisę į nemokamą teisinę pagalbą pagal Nemokamos teisinės pagalbos įstatymą Nr. 1/1996.

Tai bendros proceso išlaidos. Jas dengia šalis, kurios visi reikalavimai buvo atmesti (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 394 straipsnio 1 dalis).

Siūlomi įrodymai:

- kompensacijos liudytojams;

- ekspertų nuomonės.

Skundą pateikusi šalis moka išankstinį mokestį, nebent ji turi teisę į nemokamą teisinę pagalbą.

Taikomas tas pats kriterijus kaip ir pirmojoje instancijoje.

Taikomas tas pats kriterijus kaip ir pirmojoje instancijoje.

Šalys gali susitarti dėl sumos mokėjimo be trečiosios šalies įsikišimo (tokiu atveju susitarimą turi patvirtinti teisėjas)  arba jos gali pasitelkti tarpininkavimą, net jei procesas jau prasidėjęs.

B atvejis

Taip pat kaip ankstesniu atveju.

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Advokatų, teismo antstolių ir ekspertų išlaidos

Atvejo tyrimas

Advokatai

Teismo antstoliai

Ekspertai

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Ar ekspertų dalyvavimas būtinas?

A atvejis

Jei suma, kurią reikalaujama sumokėti, viršija 2 000 EUR, šalims turi padėti advokatas ir atstovauti teisinis atstovas (CPK 31 straipsnis).

Skiriasi atsižvelgiant į susijusią sumą ir vykdomas procedūras.

Šalims neatstovaujama.

Rekomenduojama, kad ekspertai dalyvautų (nuostoliams įvertinti); už eksperto išvadą moka to paprašiusi šalis.

B atvejis

Taip pat kaip ankstesniu atveju.

Taip pat

Taip pat

Taip pat

Kompensacijos liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos

Atvejo tyrimas

Kompensacijos liudytojams

Užstatai

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie mokami? Kada ir kaip jie naudojami?

A atvejis

Liudytojai turi teisę iš šalies, paprašiusios jų dalyvauti teisme, gauti kompensaciją, kuria atlyginami dėl tokio dalyvavimo patirti nuostoliai (CPK 375 straipsnio 1 dalis).

Išankstinio užstato mokėti nereikia.

B atvejis

Taip pat kaip ankstesniu atveju.

Taip pat

Nemokamos teisinės pagalbos ir kitos atlygintinos išlaidos

Atvejo tyrimas

Nemokama teisinė pagalba

Atlygintinos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis ji teikiama?

Kada teikiama visa pagalba?

Sąlygos

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti atlygintos bylinėjimosi išlaidos?

A atvejis

Pagalba teikiama asmenims, įrodžiusiems, kad jie neturi pakankamai ekonominių išteklių bylinėtis (apmokant, be kita ko, advokato ir teisinio atstovo išlaidas).

Laikoma, kad ekonominių išteklių nepakanka, jeigu fiziniai asmenys įrodo, kad ištekliai ir pajamos, kasmet apskaičiuojami pagal visus parametrus vienam namų ūkiui, daugiau nei dvigubai neviršija viešojo įvairių pajamų rodiklio (IPREM), galiojančio pateikiant prašymą.

Turi būti atsižvelgiama į susitarimą su advokatu, jei jis sudarytas. Paprastai prie atlygintinų išlaidų priskiriama visa advokato sąskaita arba didelė jos dalis, jei sąskaita neviršija trečdalio bylos sumos, taip pat teisiniam atstovui mokėtinos sumos ir avansai bei ekspertų atlyginimai (atsižvelgiant į bylą), kurios gali būti šaliai atlygintos įvertinus išlaidas.

B atvejis

Taip pat kaip ankstesniu atveju.

Taip pat

Taip pat

Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos

Atvejo tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Kokios yra apytikslės išlaidos?

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Kokios yra apytikslės išlaidos?

A atvejis

Pateikiant dokumentus ne ispanų kalba (arba, jei taikoma, autonominės srities, kurioje vyksta procesas, kalba), pridedamas jų vertimas raštu. Šis vertimas gali būti atliktas privačiai, tačiau jei kuri nors šalis užginčija vertimą teigdama, kad jis yra netikslus ir neatitinka originalo, ir pagrindžia tokį savo teiginį, teismo pareigūnas nurodo oficialiai išversti dokumento dalį, dėl kurios vertimo nesutariama, ir už tai moka privačiai atliktą vertimą pateikusi šalis. Jei paaiškėja, kad oficialus vertimas iš esmės atitinka privačiai atliktą vertimą, oficialaus vertimo išlaidas padengia privatų vertimą užginčijusi šalis.

Gali būti įvairios.

Jei procese dalyvaujantis asmuo, kuris turi būti apklaustas, duoti parodymus ar kuriam turi būti praneštas teismo sprendimas, nemoka ispanų kalbos arba, jei taikoma, kitos oficialios autonominės srities, kurioje vyksta procesas, kalbos, versti žodžiu įgaliojamas bet koks asmuo, mokantis vartojamą kalbą, jam prisiekus ar pažadėjus verčiant tiksliai perteikti turinį.

B atvejis

Taip pat

Taip pat

Iš anksto nustatyti sunku.

Paskutinis naujinimas: 29/06/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.