Išlaidos

Jeigu pilietis rengiasi kreiptis į teismą arba nori, kad būtų įvykdytas teismo sprendimas, jam turi būti suteikta galimybė gauti informaciją apie bylinėjimosi išlaidas atitinkamoje valstybėje narėje.

Civilinėse ir komercinėse bylose bylinėjimosi išlaidoms taikomi nacionalinės teisės aktai, išlaidos nėra suderintos ES mastu. Todėl kiekvienoje valstybėje narėje išlaidos skiriasi.

Išsamią informaciją apie teismo proceso išlaidas valstybėse narėse, taip pat apie Europos Komisijos užsakymu atliktus kelis atvejų tyrimus rasite pasirinkę vieną iš dešinėje pusėje esančių vėliavėlių.

Jei neturite pakankamai finansinių išteklių, kad galėtumėte sumokėti bylinėjimosi išlaidas, galite prašyti teisinės pagalbos.

Daugiau informacijos galima rasti pridedamame tyrime (tik anglų ir prancūzų kalbomis), kuris buvo atliktas siekiant visose valstybėse narėse nustatyti civilinio teismo proceso išlaidų šaltinius:

  • apibrėžiant kiekvieno nustatyto išlaidų šaltinio dalį lyginant su visomis civilinio teismo proceso išlaidomis,
  • lyginant išlaidas, kurias skirtingose valstybėse narėse patyrė bylos šalys,
  • nustatant išlaidų šaltinių ir išlaidų sumų skirtumus,
  • nustatant, kaip teismo proceso išlaidų skaidrumas bei išlaidų šaltinių ir sumų skirtumų mažinimas gali pagerinti galimybes kreiptis į teismus,
  • rekomenduojant galimus veiksmus ES mastu, galbūt nustatant būtinuosius standartus, kad būtų sudarytos sąlygos kreiptis į teismus didinant civilinio teisingumo išlaidų skaidrumą,
  • tam tikrais atvejais ir kai taikoma, apskritai nustatant ryšį tarp teisingumo išlaidų ir piliečių galimybės kreiptis į teismus ,
  • nustatant konkrečias problemas, susijusias su tarptautiniais ginčais.

Tyrimas parodo padėtį Europos Sąjungoje konkrečiu laiku – 2007 m. gruodžio mėn.

Susiję priedai

Civilinio teismo proceso Europos Sąjungoje išlaidų skaidrumo tyrimas PDF (2615 Kb) en – anglų k.

Civilinio teismo proceso Europos Sąjungoje išlaidų skaidrumo tyrimas PDF (2665 Kb) fr – prancūzų k.

Priedas Nr. 1. Visuomenės apklausos rezultatai PDF (1700 Kb) en

Nacionalinė ataskaita. Belgija PDF (829 Kb) en

Nacionalinė ataskaita. Bulgarija PDF (566 Kb) en

Nacionalinė ataskaita. Čekija PDF (703 Kb) en

Nacionalinė ataskaita. Danija PDF (560 Kb) en

Nacionalinė ataskaita. Vokietija PDF (565 Kb) en

Nacionalinė ataskaita. Estija PDF (872 Kb) en

Nacionalinė ataskaita. Airija PDF (400 Kb) en

Nacionalinė ataskaita. Graikija PDF (849 Kb) en

Nacionalinė ataskaita. Ispanija PDF (640 Kb) en

Nacionalinė ataskaita. Prancūzija PDF (1312 Kb) en

Nacionalinė ataskaita. Italija PDF (772 Kb) en

Nacionalinė ataskaita. Kipras PDF (555 Kb) en

Nacionalinė ataskaita. Latvija PDF (742 Kb) en

Nacionalinė ataskaita. Lietuva PDF (950 Kb) en

Nacionalinė ataskaita. Liuksemburgas PDF (551 Kb) en

Nacionalinė ataskaita. Vengrija PDF (533 Kb) en

Nacionalinė ataskaita. Malta PDF (742 Kb) en

Nacionalinė ataskaita. Nyderlandai PDF (702 Kb) en

Nacionalinė ataskaita. Austrija PDF (829 Kb) en

Nacionalinė ataskaita. Lenkija PDF (396 Kb) en

Nacionalinė ataskaita. Portugalija PDF (781 Kb) en

Nacionalinė ataskaita. Rumunija PDF (544 Kb) en

Nacionalinė ataskaita. Slovėnija PDF (723 Kb) en

Nacionalinė ataskaita. Slovakija PDF (872 Kb) en

Nacionalinė ataskaita. Suomija PDF (504 Kb) en

Nacionalinė ataskaita. Švedija PDF (457 Kb) en

Paskutinis naujinimas: 16/02/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.