Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas čehu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Izmaksas

Čehija

Šajā pētījumā par konkrētiem komerctiesību jautājumiem (līgums) dalībvalstis tika lūgtas informēt pārdevēju par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās. Lieta A. Iekšzemes situācija. Uzņēmums ir piegādājis preces 20 000 eiro vērtībā. Pārdevējam joprojām nav samaksāts, jo pircējs uzskata, ka preces neatbilst līguma noteikumiem. Pārdevējs nolemj sniegt prasību tiesā pilnas pirkuma maksas piedziņai no pircēja. Lieta B. Starpvalstu situācija. Uzņēmums, kura galvenais birojs atrodas dalībvalstī B, piegādā preces 20 000 eiro vērtībā pircējam dalībvalstī A. Līgumam ir piemērojamas dalībvalsts B tiesības, un tas ir sastādīts dalībvalsts B valodā. Pārdevējam joprojām nav samaksāts, jo pircējs, kas atrodas dalībvalstī A, uzskata, ka preces neatbilst līguma noteikumiem. Pārdevējs nolemj sniegt prasību dalībvalsts A tiesā pilnas līgumā paredzētās pirkuma maksas piedziņai.

Saturu nodrošina
Čehija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Izmaksas Čehijas Republikā

Tiesas, apelācijas un alternatīvās strīdu izšķiršanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Tiesa

Apelācija

Alternatīvā strīdu izšķiršana

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Nodeva par tiesas sēdes stenogrammas saņemšanu

Citas nodevas

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Nodeva par tiesas sēdes stenogrammas saņemšanu

Citas nodevas

Vai šo iespēju var izmantot šajā gadījumā?

Izmaksas

A gadījums

4 % no summas (EUR 800,00, pārrēķināti CZK)

Nepiemēro (N/A)

4 % no summas (EUR 800,00, pārrēķināti CZK)

Nepiemēro (N/A)

Jā (nav obligāti)

Līgumcena (parasti CZK 1000,00 stundā, trīs stundas)

B gadījums

4 % no summas (EUR 800,00, pārrēķināti CZK)

Nepiemēro (N/A)

4 % no summas (EUR 800,00, pārrēķināti CZK)

Nepiemēro (N/A)

Jā (nav obligāti)

LīgumcenaAdvokāta, tiesu izpildītāja un eksperta izmaksas


Gadījumu izpēte

Advokāts

Tiesu izpildītājs

Eksperts

Vai pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izmaksas pirms sprieduma pasludināšanas

Izmaksas pēc sprieduma pasludināšanas

Vai tas ir obligāti nepieciešams?

Izmaksas

A gadījums

Līgumcena

Līgumcena (no CZK 350 stundā)

B gadījums

Līgumcena

Līgumcena (no CZK 350 stundā)Izmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem, ar prasības nodrošināšanu un citas attiecīgās izmaksas


Gadījumu

izpēte

Kompensācija lieciniekiem

Galvojums vai prasības  nodrošinājums

Citas nodevas

Vai lieciniekiem tiek maksāta kompensācija?

Izmaksas

Vai tā pastāv un kad tā tiek pielietota?

Izmaksas

Apraksts

Izmaksas

A gadījums

Jā. Tiek atmaksāti izdevumi pilnā apmērā.

Atšķiras katrā situācijā

Komerclietās, ja tiek pieprasīts starpposms

CZK 100 000,00

B gadījums

Jā. Tiek atmaksāti izdevumi pilnā apmērā.

Atšķiras katrā situācijā

Komerclietās, ja tiek pieprasīts starpposms

CZK 100 000,00Juridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšanaGadījumu

izpēte

Juridiskā palīdzība

Kompensācija

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Kad palīdzība ir pieejama pilnā apmērā?

Nosacījumi?

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu?

Kāds ir kompensācijas apmērs, ja to nenodrošina pilnā apmērā?

Kādas izmaksas neatlīdzina?

Vai ir gadījumi, kad par juridisko palīdzību atlīdzina juridiskās palīdzības organizācijai?

A gadījums

Tikai NVO

Atkarībā no lietas apstākļiem

Visas izmaksas var atlīdzināt

B gadījums

Skatīt direktīvu par juridisko palīdzību pārrobežu strīdos

Atkarībā no lietas apstākļiem

Visas izmaksas var atlīdzinātRakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Gadījumu

izpēte

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

A gadījums

Oriģināliem dokumentiem svešvalodā, kuri nepieciešami tiesas procedūrās

No CZK 350,00 par lapu

B gadījums

Oriģināliem dokumentiem svešvalodā, kuri nepieciešami tiesas procedūrās

No CZK 350,00 par lapu

Ja puse vai liecinieks ir ārvalstnieks vai nesaprot čehu valodu

CZK 350,00 stundā


Lapa atjaunināta: 02/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.