Izmaksas

Rumānija

Šajā pētījumā par konkrētiem ģimenes tiesību jautājumiem (bērnu aizgādība) dalībvalstis tika lūgtas informēt pieteikuma sniedzēju par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās. Lieta A. Iekšzemes situācija. Divas personas neprecējušās dzīvo kopā vairākus gadus. Viņu kopīgam bērnam, kad viņi nolemj šķirties, ir trīs gadi. Tiesa  piešķir mātei aizgādības tiesības, bet tēvam tiesības tikties ar bērnu. Māte iesniedz tiesā prasību ierobežot tēva saskarsmes tiesības. Lieta B. Starpvalstu situācija (Jūs esat advokāts dalībvalstī A). Divas personas neprecējušās dzīvo kopā dalībvalstī B vairākus gadus. Viņiem ir kopīgs bērns, bet pāris izšķiras tūlīt pēc bērna piedzimšanas. Dalībvalsts B tiesa piešķir mātei aizgādības tiesības, bet tēvam tiesības tikties ar bērnu. Māte un bērns saņem tiesas atļauju un pārceļas dzīvot uz citu dalībvalsti (dalībvalsts A), bet tēvs paliek dalībvalstī B. Pēc pāris gadiem māte iesniedz dalībvalsts A tiesā prasību par izmaiņām tēva saskarsmes tiesībās.

Saturu nodrošina
Rumānija

Izmaksas Rumānijā

Tiesas, apelācijas un alternatīvās strīdu izšķiršanas izmaksas

Gadījumu izpēte

Tiesa

Apelācija

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Nodeva par dokumentu kopijas saņemšanu

Citas nodevas

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Nodeva par dokumentu kopijas saņemšanu

A gadījums

RON 8,3 (apmēram EUR 2,00), tostarp RON 8,00 (tiesas nodeva) un RON 0,3 (kancelejas nodeva)

Lai saņemtu dažādu procesuālo dokumentu kopijas, ko izsniedz tiesas darbinieki (ierēdņi), ir jāsamaksā nodeva par kopēšanu (no EUR 0,05 līdz EUR 1,25 par kopiju)

1. Legalizācija – apliecinājums, kas ļauj saņemt autentisku tiesas nolēmumu – RON 2,15 (apmēram EUR 0,5), tostarp RON 2,00 (tiesas nodeva) un RON 0,15 (kancelejas nodeva)

2. Izpildāma formulējuma piemērošana tiesas lēmumam – RON 4,15 (apmēram EUR 1,00), tostarp RON 4,00 (tiesas nodeva) un RON 0,15 (kancelejas nodeva)

3. Apostilizācija – RON 1,15 (apmēram EUR 0,25), tostarp RON 1,00 (tiesas nodeva) un RON 0,15 (kancelejas nodeva) – tikai ja puse to pieprasa

50 % no RON 8,3 (apmēram EUR 1,00)

Lai saņemtu dažādu procesuālo dokumentu kopijas, ko izsniedz tiesas darbinieki (ierēdņi), ir jāsamaksā nodeva par kopēšanu (no EUR 0,05 līdz EUR 1,25 par kopiju)

B gadījums

RON 8,3 (apmēram EUR 2,00), tostarp RON 8,00 (tiesas nodeva) un RON 0,3 (kancelejas nodeva)

Lai saņemtu dažādu procesuālo dokumentu kopijas, ko izsniedz tiesas darbinieki (ierēdņi), ir jāsamaksā nodeva par kopēšanu (no EUR 0,05 līdz EUR 1,25 par kopiju)

1. Legalizācija – apliecinājums, kas ļauj saņemt autentisku tiesas lēmumu – RON 2,15 (apmēram EUR 0,5), tostarp RON 2,00 (tiesas nodeva) un RON 0,15 (kancelejas nodeva)

2. Izpildāma formulējuma piemērošana tiesas lēmumam – RON 4,15 (apmēram EUR 1,00), tostarp RON 4 (tiesas nodeva) un RON 0,15 (kancelejas nodeva)

3. Apostilizācija – RON 1,15 (apmēram EUR 0,25), tostarp RON 1,00 (tiesas nodeva) un RON 0,15 (kancelejas nodeva) – tikai ja puse to pieprasa

50 % no RON 8,3 (apmēram EUR 1,00)

Lai saņemtu dažādu procesuālo dokumentu kopijas, ko izsniedz tiesas darbinieki (ierēdņi), ir jāsamaksā nodeva par kopēšanu (no EUR 0,05 līdz EUR 1,25 par kopiju)Gadījumu izpēte

Alternatīvā strīdu izšķiršana

Vai šo iespēju var izmantot šajā gadījumā?

Izmaksas

A gadījums

Izmaksas tiek noteiktas starpniecības līgumā, ko noslēdz puses un starpnieks

B gadījums

Izmaksas tiek noteiktas starpniecības līgumā, ko noslēdz puses un starpnieks


Advokāta, tiesu izpildītāja un eksperta izmaksas

Gadījumu izpēte

Advokāts

Tiesu izpildītājs

Vai pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izmaksas pirms sprieduma pasludināšanas

Izmaksas pēc sprieduma pasludināšanas

A gadījums

Mainīgas izmaksas atkarībā no juridiskās palīdzības līguma

Šajā gadījumā nav aktuālas, jo pārstāvība nav obligāta

Šajā gadījumā nav aktuālas, jo piespiedu kārtā var īstenot tikai tiesas lēmumu (pēc sprieduma), ja zaudētāja puse (tēvs) nepiekrīt to pildīt labprātīgi

Tiesas lēmuma īstenošanas nodrošināšana – RON 10,3 (apmēram EUR 2,5), tostarp RON 10,00 (tiesas nodeva) un RON 0,3 (kancelejas nodeva)

Paziņojums – no RON 20,00 (apmēram EUR 5,00) līdz RON 400,00 (EUR 100,00).

Tiesu izpildītāja honorārs – no RON 50,00 (apmēram EUR 12,5) līdz RON 500,00 (apmēram EUR 125,00)

B gadījums

Mainīgas izmaksas atkarībā no juridiskās palīdzības līguma

Šajā gadījumā nav aktuālas, jo pārstāvība nav obligāta

Šajā gadījumā nav aktuālas, jo piespiedu kārtā var īstenot tikai tiesas lēmumu (pēc sprieduma), ja zaudētāja puse (tēvs) nepiekrīt to pildīt labprātīgi

Tiesas lēmuma īstenošanas nodrošināšana – RON 10,3 (apmēram EUR 2,5), tostarp RON 10,00 (tiesas nodeva) un RON 0,3 (kancelejas nodeva)

Paziņojums – no RON 20,00 (apmēram EUR 5,00) līdz RON 400,00 (EUR 100,00).

Tiesu izpildītāja honorārs – no RON 50,00 (apmēram EUR 12,5) līdz RON 500,00 (apmēram EUR 125,00)


Gadījuma izpēte

Eksperts

Vai jāizmanto obligāti?

Izmaksas

A gadījums

Šajā gadījumā nav aktuālas

B gadījums

Šajā gadījumā nav aktuālasIzmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem, ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas un citas attiecīgās izmaksas


Gadījumu izpēte

Kompensācija lieciniekiem

Ķīla vai nodrošinājums

Vai lieciniekiem tiek maksāta kompensācija?

Izmaksas

Vai tā pastāv, un kad tā tiek pielietota?

Izmaksas

A gadījums

Tiek kompensēti transporta izdevumi, un, ja liecinieks to pieprasa, var tikt maksāta kompensācija par tiesā pavadīto laiku (pamatojoties uz ienākuma avotiem, piemēram, darba līgumu)

Atsevišķi pierādījumu apdrošināšanas pieprasījumi

RON 8,3 (apmēram EUR 2,00), tostarp RON 8,00 (tiesas nodeva) un RON 0,3 (kancelejas nodeva)

B gadījums

Tiek kompensēti transporta izdevumi, un, ja liecinieks to pieprasa, var tikt maksāta kompensācija par tiesā pavadīto laiku (pamatojoties uz ienākuma avotiem, piemēram, darba līgumu)

Atsevišķi pierādījumu apdrošināšanas pieprasījumi

RON 8,3 (apmēram EUR 2,00), tostarp RON 8,00 (tiesas nodeva) un RON 0,3 (kancelejas nodeva)Juridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšanaGadījumu izpēte

Juridiskā palīdzība

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir pieejama?

Kādos gadījumos tiek kompensēta pilnā apmērā?

Nosacījumi?

A gadījums

Lūdzu, skatiet pielikumu Nr. 1

Lūdzu, skatiet pielikumu Nr. 1

Lūdzu, skatiet pielikumu Nr. 1

B gadījums

Lūdzu, skatiet pielikumu Nr. 1

Lūdzu, skatiet pielikumu Nr. 1

Lūdzu, skatiet pielikumu Nr. 1


Gadījumu izpēte

Kompensācija

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

Ja neatlīdzina pilnībā, cik procentus parasti atlīdzina?

Kādas izmaksas neatlīdzina?

Vai ir gadījumi, kad par juridisko palīdzību atlīdzina juridiskās palīdzības organizācijai?

A gadījums

Parasti kompensācija tiek maksāta pilnā apmērā

Ja māte uzvar procesā, viņa var pieprasīt no tēva visu izmaksu kompensāciju

B gadījums

Parasti kompensācija tiek maksāta pilnā apmērā

Ja māte uzvar procesā, viņa var pieprasīt no tēva visu izmaksu kompensācijuRakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Citas izmaksas, kas īpaši attiecas uz pārrobežu strīdiem?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Apraksts

Aptuvenās izmaksas?

A gadījums

Šajā gadījumā nav aktuāla

Šajā gadījumā nav aktuālas

Ja persona, kura piedalās tiesas sēdē, ir vājdzirdīga, kurlmēma vai neprot rakstīt

RON 23,15 stundā (apmēram EUR 6,00)

B gadījums

1. Kad lietas ietvaros tiesā iesniedzamie dokumenti ir citā valodā

2. Papildus tam, ja puse apstrīd rumāņu valodā tulkota dokumenta pareizību, tiesa var pieprasīt tulkojumu veikt pilnvarotam tulkam

Izmaksas var būt atkarīgas no tulkošanas līguma. Ja tulkojumu pēc tiesas pieprasījuma veic pilnvarots tulkotājs, cena ir RON 33,56 (apmēram EUR 8,00) par A4 formāta lapu

Ja vismaz viena no pusēm nepārvalda rumāņu valodu

Dalībvalsts A = Rumānija

RON 23,15 stundā (apmēram EUR 6,00)

Jā, taču tās sedz valsts


Lapa atjaunināta: 03/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.