Izmaksas

Rumānija

Šajā pētījumā par konkrētiem komerctiesību jautājumiem (atbildība) dalībvalstis tika lūgtas informēt klientu par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās. Lieta A. Iekšzemes situācija. Apkures sistēmu ražotājs piegādā sildītāju uzņēmumam, kas nodarbojas ar sildītāju uzstādīšanu. Uzņēmums pārdod šo sildītāju tālāk klientam un uzstāda to viņa/viņas mājā. Mājā īsi pēc tam izceļas ugunsgrēks. Visas iesaistītas puses (apkures sistēmu ražotājs, uzstādītājs un klients) ir apdrošināti. Pastāv strīds par ugunsgrēka cēloņiem. Neviens nevēlas atlīdzināt klientam zaudējumus. Klients nolemj sniegt prasību tiesā par visu zaudējumu piedziņu no apkures sistēmu ražotāja, uzstādītāja un apdrošināšanas sabiedrībām. Lieta B. Starpvalstu situācija. Dalībvalsts B apkures sistēmu ražotājs piegādā sildītāju dalībvalsts C uzņēmumam, kas nodarbojas ar sildītāju uzstādīšanu. Uzņēmums pārdod šo sildītāju tālāk klientam dalībvalstī A un uzstāda to viņa/viņas mājā. Mājā īsi pēc tam izceļas ugunsgrēks. Visas iesaistītas puses (apkures sistēmu ražotājs, uzstādītājs un klients) ir apdrošināti katrs savā dalībvalstī. Pastāv strīds par ugunsgrēka cēloņiem. Neviens nevēlas atlīdzināt klientam zaudējumus. Klients nolemj sniegt prasību dalībvalsts A tiesā par visu zaudējumu piedziņu no apkures sistēmu ražotāja, uzstādītāja un dalībvalsts A apdrošināšanas sabiedrības.

Saturu nodrošina
Rumānija

Izmaksas Rumānijā

Tiesas, apelācijas un alternatīvās strīdu izšķiršanas izmaksas

Gadījumu izpēte

Tiesa

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Nodeva par dokumentu kopijas saņemšanu

Citas nodevas

A gadījums

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā (tostarp tiesas nodeva un kancelejas nodeva) ir atkarīga no prasības summas, ko izvērtē prasības iesniedzējs. Tas var būt no EUR 0,5 līdz pat vairāk nekā EUR 1 300,00.

Lai saņemtu dažādu procesuālo dokumentu kopijas, ko izsniedz tiesas darbinieki (ierēdņi), ir jāsamaksā nodeva par kopēšanu (no EUR 0,05 līdz EUR 1,25 par kopiju)

1. Legalizācija – apliecinājums, kas ļauj saņemt autentisku tiesas lēmumu –  RON 2,15 (apmēram EUR 0,5), tostarp RON 2,00 (tiesas nodeva) un RON 0,15 (kancelejas nodeva)

2. Izpildāma formulējuma piemērošana tiesas lēmumam – RON 4,15 (apmēram EUR 1,00), tostarp RON 4,00 (tiesas nodeva) un RON 0,15 (kancelejas nodeva)

3. Apostilizācija –  RON 1,15 (apmēram EUR 0,25), tostarp RON 1,00 (tiesas nodeva) un RON 0,15 (kancelejas nodeva) – tikai ja puse to pieprasa

B gadījums

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā (tostarp tiesas nodeva un kancelejas nodeva) ir atkarīga no prasības summas, ko izvērtē prasības iesniedzējs. Tas var būt no EUR 0,5 līdz pat vairāk nekā EUR 1 300,00.

Lai iegūtu dažādu procesuālo dokumentu kopijas, ko izsniedz tiesas darbinieki (ierēdņi), ir jāsamaksā nodeva par kopēšanu (no EUR 0,05 līdz EUR 1,25 par kopiju)

1. Legalizācija – apliecinājums, kas ļauj saņemt autentisku tiesas lēmumu –  RON 2,15 (apmēram EUR 0,5), tostarp RON 2,00 (tiesas nodeva) un RON 0,15 (kancelejas nodeva)

2. Izpildāma formulējuma piemērošana tiesas lēmumam – RON 4,15 (apmēram EUR 1,00), tostarp RON 4 (tiesas nodeva) un RON 0,15 (kancelejas nodeva)

3. Apostilizācija –  RON 1,15 (apmēram EUR 0,25), tostarp RON 1,00 (tiesas nodeva) un RON 0,15 (kancelejas nodeva) – tikai ja puse to pieprasaGadījuma izpēte

Apelācija

Alternatīvā strīdu izšķiršana

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Nodeva par dokumentu kopijas saņemšanu

Citas nodevas

Vai šo iespēju var izmantot šajā gadījumā?

Izmaksas

A gadījums

50 % no nodevas par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Lai saņemtu dažādu procesuālo dokumentu kopijas, ko izsniedz tiesas darbinieki (ierēdņi), ir jāsamaksā nodeva par kopēšanu (no EUR 0,05 līdz EUR 1,25 par kopiju)

– 

Izmaksas tiek noteiktas starpniecības līgumā, ko noslēdz puses un starpnieks

B gadījums

50 % no nodevas par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Lai saņemtu dažādu procesuālo dokumentu kopijas, ko izsniedz tiesas darbinieki (ierēdņi), ir jāsamaksā nodeva par kopēšanu (no EUR 0,05 līdz EUR 1,25 par kopiju)

– 


Advokāta, tiesu izpildītāja un eksperta izmaksas


Gadījuma izpēte

Advokāts

Tiesu izpildītājs

Eksperts

Vai pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izmaksas pirms sprieduma pasludināšanas

Izmaksas pēc sprieduma pasludināšanas

Vai jāizmanto obligāti?

Izmaksas

A gadījums

Mainīgas izmaksas atkarībā no juridiskās palīdzības līguma

Šajā gadījumā nav aktuālas, jo pārstāvība nav obligāta

Šajā gadījumā nav aktuālas, jo piespiedu kārtā var īstenot tikai tiesas lēmumu (pēc sprieduma), ja zaudētāja puse nepiekrīt to pildīt labprātīgi

Tiesas lēmuma īstenošanas nodrošināšana – RON 10,3 (apmēram EUR 2,5), tostarp RON 10,00 (tiesas nodeva) un RON 0,3 (kancelejas nodeva)

Paziņojums – no RON 20,00 (apmēram EUR 5,00) līdz RON 400,00 (EUR 100,00).

Tiesu izpildītāja honorārs – atkarīgs no summas, ko tiesa piešķir kā kompensāciju

Izmaksas var būt dažādas – tās nosaka tiesa atkarībā no ekspertīzes sarežģītības pakāpes

B gadījums

Mainīgas izmaksas atkarībā no juridiskās palīdzības līguma

Šajā gadījumā nav aktuālas, jo pārstāvība nav obligāta

Šajā gadījumā nav aktuālas, jo piespiedu kārtā var īstenot tikai tiesas lēmumu (pēc sprieduma), ja zaudētāja puse nepiekrīt to pildīt labprātīgi

Tiesas lēmuma īstenošanas nodrošināšana – RON 10,3 (apmēram EUR 2,5), tostarp RON 10,00 (tiesas nodeva) un RON 0,3 (kancelejas nodeva)

Paziņojums – no RON 20,00 (apmēram EUR 5,00) līdz RON 400,00 (EUR 100,00).

Tiesu izpildītāja honorārs – atkarīgs no summas, ko tiesa piešķir kā kompensāciju

Izmaksas var būt dažādas – tās nosaka tiesa atkarībā no ekspertīzes sarežģītības pakāpesIzmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem, ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas un citas attiecīgās izmaksas


Gadījumu izpēte

Kompensācija lieciniekiem

Ķīla vai nodrošinājums

Vai lieciniekiem tiek maksāta kompensācija?

Izmaksas

Vai tā pastāv, un kad tā tiek pielietota?

Izmaksas

A gadījums

Tiek kompensēti transporta izdevumi, un, ja liecinieks to pieprasa, var tikt maksāta kompensācija par tiesā pavadīto laiku (pamatojoties uz ienākuma avotiem, piemēram, darba līgumu)

Atsevišķi pierādījumu nodrošināšanas pieprasījumi (pierādījumi par šādiem saglabātiem dokumentiem)

RON 8,3 (apmēram EUR 2,00), tostarp RON 8,00 (tiesas nodeva) un RON 0,3 (kancelejas nodeva)

Ja puse pieprasa nodrošinājuma pasākumus (nošķiršanu, mantas arestu)

RON 10,3 (apmēram EUR 2,5), tostarp RON 10,00 (tiesas nodeva) un RON 0,3 (kancelejas nodeva)

B gadījums

Tiek kompensēti transporta izdevumi, un, ja liecinieks to pieprasa, var tikt maksāta kompensācija par tiesā pavadīto laiku (pamatojoties uz ienākuma avotiem, piemēram, darba līgumu)

Atsevišķi pierādījumu nodrošināšanas pieprasījumi (pierādījumi par šādiem saglabātiem dokumentiem)

RON 8,3 (apmēram EUR 2,00), tostarp RON 8,00 (tiesas nodeva) un RON 0,3 (kancelejas nodeva)

Ja puse pieprasa nodrošinājuma pasākumus (nošķiršanu, mantas arestu)

RON 10,3 (apmēram EUR 2,5), tostarp RON 10,00 (tiesas nodeva) un RON 0,3 (kancelejas nodeva)Juridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšana

Gadījumu izpēte

Juridiskā palīdzība

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir pieejama?

Kādos gadījumos tiek kompensēta pilnā apmērā?

Nosacījumi?

A gadījums

Ja prasības iesniedzējs ir fiziska persona, lūdzu, skatiet pielikumu Nr. 1

Ja prasības iesniedzējs ir fiziska persona, lūdzu, skatiet pielikumu Nr. 1

Ja prasības iesniedzējs ir fiziska persona, lūdzu, skatiet pielikumu Nr. 1

B gadījums

Ja prasības iesniedzējs ir fiziska persona, lūdzu, skatiet pielikumu Nr. 1

Ja prasības iesniedzējs ir fiziska persona, lūdzu, skatiet pielikumu Nr. 1

Ja prasības iesniedzējs ir fiziska persona, lūdzu, skatiet pielikumu Nr. 1
Gadījumu izpēte

Kompensācija

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

Ja neatlīdzina pilnībā, cik procentus parasti atlīdzina?

Kādas izmaksas neatlīdzina?

Vai ir gadījumi, kad par juridisko palīdzību atlīdzina juridiskās palīdzības organizācijai?

A gadījums

Parasti kompensācija tiek maksāta pilnā apmērā

Šajā gadījumā izmaksas var kompensēt pilnā apmērā.

 Var kompensēt visas izmaksas, izņemot šādos gadījumos: atbildētājam, kas pirmajā tiesas sēdē atzīst prasības pamatotību, nav jāsedz tiesas izdevumi, izņemot gadījumus, kad tas ir bijis par to informēts pirms tiesas sēdes.

Ja tiesa daļēji apmierina abu pušu prasības, tā nosaka, kādā apmērā puses sedz tiesas izdevumus. Tiesa var arī dot rīkojumu par izdevumu kompensāciju.

Turklāt tiesa drīkst palielināt vai samazināt juristu honorārus, ja tiesa uzskata, ka tie ir nesamērīgi lieli vai mazi attiecībā pret lietas vērtību vai jurista veicamā darba apjomu.

B gadījums

Parasti kompensācija tiek maksāta pilnā apmērā

Var kompensēt visas izmaksas, izņemot šādos gadījumos: atbildētājam, kas pirmajā tiesas sēdē atzīst prasības pamatotību, nav jāsedz tiesas izdevumi, izņemot gadījumus, kad tas ir bijis par to informēts pirms tiesas sēdes.

Ja tiesa daļēji apmierina abu pušu prasības, tā nosaka, kādā apmērā puses sedz tiesas izdevumus. Tiesa var arī dot rīkojumu par izdevumu kompensāciju.

Turklāt tiesa drīkst palielināt vai samazināt juristu honorārus, ja tiesa uzskata, ka tie ir nesamērīgi lieli vai mazi attiecībā pret lietas vērtību vai jurista veicamā darba apjomu.Rakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Citas izmaksas, kas īpaši attiecas uz pārrobežu strīdiem?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Apraksts

A gadījums

Šajā gadījumā nav aktuāla

Šajā gadījumā parasti nav aktuālas

Ja persona, kura piedalās tiesas sēdē, ir vājdzirdīga, kurlmēma vai neprot rakstīt

RON 23,15 stundā (apmēram EUR 6,00)

B gadījums

1. Kad lietas ietvaros tiesā iesniedzamie dokumenti ir citā valodā

2. Papildus tam, ja puse apstrīd rumāņu valodā tulkota dokumenta pareizību, tiesa var pieprasīt tulkojumu veikt pilnvarotam tulkam

Izmaksas var būt atkarīgas no tulkošanas līguma. Ja tulkojumu pēc tiesas pieprasījuma veic pilnvarots tulkotājs, cena ir RON 33,56 (apmēram EUR 8,00) par A4 formāta lapu

Ja vismaz viena no pusēm nepārvalda rumāņu valodu Dalībvalsts A = Rumānija

RON 23,15 stundā (apmēram EUR 6,00)

Jā, taču tās sedz valsts


Lapa atjaunināta: 03/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.