Spejjeż

Ġermanja

F’dan l-istudju tal-każ dwar il-liġi tal-familja (d-divorzju), l-Istati Membri ntalbu jinfurmaw lill-parti li tressaq it-talba għad-divorzju dwar l-ispejjeż tal-litigazzjoni fis-sitwazzjonijiet li ġejjin: Każ A – Sitwazzjoni nazzjonali: koppja tiżżewweġ. Wara jisseparaw u jaqblu li jiddivorzjaw. Każ B – Sitwazzjoni tranżnazzjonali: Żewġ ċittadini minn Stat Membru A jiżżewġu fi Stat Membru A. Wara ż-żwieġ, il-koppja tiċċaqlaq lejn Stat Membru ieħor (Stat Membru B) fejn jistabbilixxu r-residenza tagħhom. Ftit wara, il-koppja tissepara, bil-mara tmur lura lejn l-Istat Membru A u r-raġel jibqa’ fl-Istat Membru B. Il-koppja taqbel li għandhom jiddivorzjaw. Ftit wara li tasal lura fl-Istat Membru A, il-mara tressaq talba għad-divorzju quddiem il-qrati tal-Istat Membru B.

Il-kontenut ipprovdut minn
Ġermanja

Spejjeż fil-Ġermanja

Spejjeż tal-qrati u l-appelli


Studju ta’ każ

il-Qorti

Appelli


Tariffi inizjali tal-qorti

Tariffi inizjali tal-qorti

Każ A

Jiddependi fuq l-introjtu u l-assi.

Jiddependi fuq l-introjtu u l-assi.

Każ B

Jiddependi fuq l-introjtu u l-assi.

Jiddependi fuq l-introjtu u l-assi.Spejjeż tal-avukati


Studju ta’ każ

Avukat


Spejjeż medji

Każ A

Jiddependi fuq l-introjtu u l-assi.

Każ B

Jiddependi fuq l-introjtu u l-assi.Spejjeż għall-kumpens tax-xhieda u l-pleġġ jew is-sigurtà


Studju ta’ każ

Kumpens tax-xhieda

Pleġġ jew sigurtà


Ix-xhieda jiġu kkumpensati?

Dan jeżisti u meta u kif jintuża?

Każ A

Iva, iżda x-xhieda normalment mhumiex meħtieġa.

Le

Każ B

Iva, iżda x-xhieda normalment mhumiex meħtieġa.

LeSpejjeż għall-għajnuna legali u rimborż ieħorStudju ta’ każ

Għajnuna legali

Rimborż


Meta u taħt liema kundizzjonijiet hija applikabbli?

Il-parti rebbieħa tista’ tikseb ir-rimborż tal-ispejjeż tat-tilwima?

Jekk ir-rifużjoni mhix totali x’perċentwali tkun inġenerali?

Hemm drabi fejn għandha l-għajnuna legali tiġi rrimborżata lill-organizzazzjoni tal-għajnuna legali?

Każ A

Jiddependi fuq l-introjtu u l-assi.

Iva

Nofs

Jekk l-introjtu u ċ-ċirkostanzi finanzjarji tal-persuna jitjiebu u fil-każ ta’ ħlas bin-nifs.

Każ BSpejjeż tat-traduzzjoni u tal-interpretazzjoni


Studju ta’ każ

Traduzzjoni

Interpretazzjoni

Spejjeż oħrajn speċifiċi għat-tilwim transfruntier?


Meta u taħt liema kundizzjonijiet hija neċessarja?

Spejjeż approssimattivi?

Meta u taħt liema kundizzjonijiet hija neċessarja?

Spejjeż approssimattivi?

Deskrizzjoni

Każ A


Każ B

Fid-diskrezzjoni tal-qorti.

Normalment EUR 1,55 għal kull 55 ittastjar, flimkien mal-ispejjeż u t-taxxa fuq il-fatturat.

Fid-diskrezzjoni tal-qorti.

EUR 70 fis-siegħa, flimkien mal-ispejjeż u t-taxxa fuq il-fatturat.

Notifika ta’ dokumenti barra mill-pajjiż.

L-aħħar aġġornament: 15/05/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.