Spejjeż

Ġermanja

F’dan l-istudju tal-każ dwar id-dritt tal-familja (il-kustodja tat-tfal), l-Istati Membri ntalbu jinfurmaw lill-parti li tiftaħ il-kawża dwar l-ispejjeż tat-tilwim fis-sitwazzjonijiet li ġejjin: Każ A – Sitwazzjoni nazzjonali: koppja għexet flimkien għal numru ta’ snin mhux miżżewġa. Għandhom wild ta’ tliet snin meta jisseparaw. Qorti tagħti l-kustodja tal-wild lill-omm u dritt ta’ aċċess lill-missier. L-omm tiftaħ kawża biex tillimita d-dritt tal-missier għall-aċċess. Każ B – Sitwazzjoni transfruntiera fejn inti avukat fl-Istat Membru A: koppja għexet flimkien għal numru ta’ snin mhux miżżewġa fi Stat Membru B. Ikollhom wild flimkien iżda jisseparaw immedjatament wara t-twelid tal-wild. Qorti fl-Istat Membru B tagħti l-kustodja tal-wild lill-omm u d-dritt ta’ aċċess lill-missier. L-omm u l-wild imorru jgħixu fi Stat Membru ieħor (l-Istat Membru A) bl-awtorizzazzjoni tal-qorti, filwaqt li l-missier jibqa’ fl-Istat Membru B. Wara ftit snin, l-omm tiftaħ kawża fl-Istat Membru A biex tbiddel id-dritt ta’ aċċess tal-missier.

Il-kontenut ipprovdut minn
Ġermanja

Spejjeż fil-Ġermanja

Spejjeż tal-proċedimenti fl-ewwel istanza jew fl-appell jew għal soluzzjoni alternattiva tat-tilwim

Studju ta’ każ

Proċedimenti fil-prim’istanza

Appell


L-ispejjeż inizjali tal-proċedimenti

L-ispejjeż inizjali tal-proċedimenti

Każ A

EUR 54,00

Appell: EUR 108,00
Appell dwar punt ta’ dritt: EUR 162,00

Każ B

EUR 54,00

Appell: EUR 108,00
Appell dwar punt ta’ dritt: EUR 162,00Onorarji ta’ avukati, uffiċjali ġudizzjarji u esperti

Studju ta’ każ

Avukat

Espert


Hemm rekwiżit għal rappreżentanza legali?

Spejjeż medji

Hemm rekwiżit biex jissejjaħ espert?

Spejjeż

Każ A

Le

Tal-Prim'Istanza:
EUR 622,00

Fid-diskrezzjoni tal-qorti

EUR 100,00 fis-siegħa, apparti l-ispejjeż u l-VAT

Każ B

Le

Tal-Prim'Istanza:
EUR 622,00

Fid-diskrezzjoni tal-qorti

EUR 100,00 fis-siegħa, apparti l-ispejjeż u l-VATKost biex jiġu koperti l-ispejjeż tax-xhieda

Studju ta’ każ

Spejjeż tax-xhieda


Ix-xhieda huma intitolati għar-rimborż tal-ispejjeż tagħhom?

Spejjeż

Każ A

Iva

Sa EUR 21 fis-siegħa għall-qligħ mitluf, apparti l-ivvjaġġar u spejjeż oħra

Każ B

Iva

Sa EUR 21 fis-siegħa għall-qligħ mitluf, apparti l-ivvjaġġar u spejjeż oħraL-ispejjeż tal-għajnuna legali u r-rimborż ta’ spejjeż oħra

Studju ta’ każ

Għajnuna legali

Rimborż


X’inhuma l-kundizzjonijiet?

Il-parti prevalenti tista’ titlob l-aġġudikazzjoni tal-ispejjeż tal-litigazzjoni?

Hemm każijiet fejn l-għajnuna legali trid titħallas lura?

Każ A

Skont l-introjtu u l-assi

Iva

Jekk l-introjtu u s-sitwazzjoni finanzjarja tal-persuna jitjiebu u fil-każ ta’ ħlas bin-nifs.

Każ B

Skont l-introjtu u l-assi

Iva

Jekk l-introjtu u s-sitwazzjoni finanzjarja tal-persuna jitjiebu u fil-każ ta’ ħlas bin-nifs.Spejjeż ta’ traduzzjoni u interpretazzjoni


Studju ta’ każ

Traduzzjoni

Interpretazzjoni

Hemm spejjeż oħra relatati ma’ tilwim transfruntier?


Meta u f’liema kundizzjonijiet hija meħtieġa t-traduzzjoni?

Spiża approssimattiva

Meta u f’liema kundizzjonijiet hija meħtieġa l-interpretazzjoni?

Spiża approssimattiva

Deskrizzjoni

Spiża approssimattiva

Każ AKaż B

Fid-diskrezzjoni tal-qorti

Bil-biċċa l-kbira tal-każijiet, EUR 1,55 għal kull 55 karattru, apparti l-ispejjeż u l-VAT

Fid-diskrezzjoni tal-qorti

EUR 70 fis-siegħa, apparti l-ispejjeż u l-VAT

Spejjeż ta’ notifika ta’ dokumenti barra mill-pajjiż


L-aħħar aġġornament: 15/05/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.