Spejjeż

Ġermanja

F’dan l-istudju tal-każ dwar id-dritt kummerċjali (ir-responsabbiltà), l-Istati Membru ntalbu jinfurmaw lill-klijent dwar l-ispejjeż tat-tilwim fis-sitwazzjonijiet li ġejjin: Każ A – Sitwazzjoni nazzjonali: manifattur tat-tagħmir tat-tisħin jikkonsenja apparat tat-tisħin lil installatur. L-installatur ibigħ l-apparat lil klijent u jinstallah fid-dar tal-klijent. Ikun hemm każ ta’ nar ftit wara. Kull waħda mill-partijiet (il-manifattur, l-installatur u l-klijent aħħari) hija assigurata. Il-kawża tan-nar hija kkontestata. Ħadd ma jrid jagħti kumpens lill-klijent. Il-klijent jiddeċiedi li jħarrek lill-manifattur tat-tagħmir tat-tisħin, lill-installatur u lill-kumpanija tal-assigurazzjoni għad-danni. Każ B – Sitwazzjoni transfruntiera: manifattur ta’ tagħmir tat-tisħin fi Stat Membru B jikkonsenja apparat tat-tisħin lil installatur fi Stat Membru C. l-installatur ibigħ l-apparat lil klijent u jinstallah fid-dar tal-klijent fl-Istat Membru A. Ikun hemm każ ta’ nar ftit wara. Kull waħda mill-partijiet involuti (il-manifattur, l-installatur u l-klijent aħħari) hija assigurata minn kumpanija tal-assigurazzjoni fl-Istat Membru tagħha stess. Il-kawża tan-nar hija kkontestata. Ħadd ma jrid jagħti kumpens lill-klijent. Il-klijent jiddeċiedi li jħarrek lill-manifattur tat-tagħmir tat-tisħin, lill-installatur u lill-kumpanija tal-assigurazzjoni fl-Istat Membru A għad-danni f'dak l-Istat Membru.

Il-kontenut ipprovdut minn
Ġermanja

Spejjeż fil-Ġermanja

Spejjeż tal-proċedimenti fl-ewwel istanza jew fl-appell

Studju ta’ każ

Proċedimenti fil-prim’istanza

Appell


Tariffi inizjali tal-qorti

Tariffi inizjali tal-qorti

Każ A

Jiddependu fuq il-livell ta’ danni mitluba

Jiddependu fuq il-livell ta’ danni mitluba

Każ B

Jiddependu fuq il-livell ta’ danni mitluba

Jiddependu fuq il-livell ta’ danni mitluba


Onorarji ta’ avukat, uffiċjal ġudizzjarju u esperti

Studju ta’ każ

Avukat

Uffiċjal ġudizzjarju

Espert


Hemm rekwiżit għal rappreżentanza legali?

Spejjeż medji

Hemm rekwiżit li jkun involut uffiċjal ġudizzjarju?

Spejjeż wara s-sentenza

Hemm rekwiżit biex jissejjaħ espert?

Spejjeż

Każ A

Iva

Jiddependu fuq l-ammont tat-talba

Le

Jiddependu fuq it-tip ta’ miżura ta’ infurzar

Mhux meħtieġ mil-liġi – huwa f’idejn il-qorti li tiddeċiedi jekk espert huwiex meħtieġ

Abbażi ta’ rati fis-siegħa. Il-livelli jvarjaw skont il-qasam ta’ attività, iżda r-rata massima hija ta’ EUR 125, apparti l-ispejjeż u l-VAT

Każ B

Iva

Jiddependu fuq l-ammont tat-talba

Le

Jiddependu fuq it-tip ta’ miżura ta’ infurzar

Ara hawn fuq

Abbażi ta’ rati fis-siegħa. Il-livelli jvarjaw skont il-qasam ta’ attività, iżda r-rata massima hija ta’ EUR 125, apparti l-ispejjeż u l-VAT


Spiża biex jiġu koperti l-ispejjeż tax-xhieda

Studju ta’ każ

Spejjeż tax-xhieda


Ix-xhieda huma intitolati għar-rimborż tal-ispejjeż tagħhom?

Spejjeż

Każ A

Iva

Sa EUR 21 fis-siegħa għal-lucrum cessans, apparti vjaġġar u spejjeż oħra

Każ B

Iva

Sa EUR 21 fis-siegħa għal-lucrum cessans, apparti vjaġġar u spejjeż oħra


Spejjeż tal-għajnuna legali u rimborż ta’ spejjeż oħraStudju ta’ każ

Għajnuna legali

Rimborż


Meta u b’liema kundizzjonijiet tista’ tingħata l-għajnuna legali?

Meta tingħata l-għajnuna legali fl-intier tagħha?

X’inhuma l-kundizzjonijiet?

Il-parti prevalenti tista’ titlob l-aġġudikazzjoni tal-ispejjeż tal-litigazzjoni?

Liema spejjeż mhumiex eliġibbli għar-rimborż?

Hemm każijiet fejn l-għajnuna legali trid tiġi rimborżata?

Każ A

Ara l-istudju tal-każ 4 hawn fuq

Ara l-istudju tal-każ 4 hawn fuq

Ara l-istudju tal-każ 4 hawn fuq

Ara l-istudju tal-każ 4 hawn fuq

Ara l-istudju tal-każ 4 hawn fuq

Ara l-istudju tal-każ 4 hawn fuq

Każ B

Ara l-istudju tal-każ 4 hawn fuq

Ara l-istudju tal-każ 4 hawn fuq

Ara l-istudju tal-każ 4 hawn fuq

Ara l-istudju tal-każ 4 hawn fuq

Ara l-istudju tal-każ 4 hawn fuq

Ara l-istudju tal-każ 4 hawn fuq


Spejjeż tat-traduzzjoni u tal-interpretazzjoni

Studju ta’ każ

Traduzzjoni

Interpretazzjoni

Hemm xi spejjeż oħra relatati ma’ tilwim transfruntier?


Meta u b’liema kundizzjonijiet tenħtieġ it-traduzzjoni?

Spiża approssimattiva

Meta u b’liema kundizzjonijiet tenħtieġ l-interpretazzjoni?

Spiża approssimattiva

Deskrizzjoni

Każ A


Każ B

Ara l-istudju tal-każ 4 hawn fuq

Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet EUR 1,55 għal kull 55 karattru, apparti l-ispejjeż u l-VAT

Ara l-istudju tal-każ 4 hawn fuq

EUR 70 fis-siegħa, apparti l-ispejjeż u l-VAT

Spejjeż ta’ notifika ta’ dokumenti barra mill-pajjiż

L-aħħar aġġornament: 15/05/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.