Spejjeż

Ungerija

F’dan l-istudju dwar id-dritt kummerċjali – responsabbiltà, l-Istati Membri ntalbu biex jinfurmaw lill-klijent dwar l-ispejjeż tal-kawża sabiex jitqiesu s-sitwazzjonijiet li ġejjin: Każ A – Sitwazzjoni nazzjonali: Manifattur ta’ apparat li jsaħħan iwassal ħiter lil installatur. L-installatur min-naħa tiegħu jbiegħ (u jinstalla) l-heater lil klijenti biex dan jarma daru. Id-dar tieħu n-nar ftit wara. Kull parteċipant (manifattur tal-apparat tat-tisħin, l-installatur, il-klijent aħħari) għandu assikurazzjoni. L-oriġini tan-nar hija kkontestata. Ħadd ma jrid jagħti kumpens lill-klijent. Il-klijent jiddeċiedi li jiftaħ kawża għal kumpens sħiħ kontra l-manifattur tal-apparat li jsaħħan, kontra l-installatur tal-apparat li jsaħħan u l-kontra l-kumpaniji tal-assikurazzjoni. Każ B – Sitwazzjoni transnazzjonali: Manifattur ta’ apparat li jsaħħan fi Stat Membru B iwassal heater lil installatur fi Stat Membru C. L-installatur min-naħa tiegħu jbiegħ il-heater (u jinstallah) lil klijent fi Stat Membru A biex dan jarma daru. Id-dar tieħu n-nar ftit wara. Kull parteċipant (manifattur tal-apparat tat-tisħin, l-installatur, il-klijent aħħari) għandu assikurazzjoni ta’ kumpanija tal-assikurazzjoni fl-Istat Membru tiegħu stess. L-oriġini tan-nar hija kkontestata. Ħadd ma jrid jagħti kumpens lill-klijent. Il-klijent jiddeċiedi li jiftaħ kawża għal kumpens sħiħ fi Stat Membru A kontra l-manifattur tal-apparat li jsaħħan, kontra l-installatur tal-apparat li jsaħħan u l-kontra l-kumpaniji tal-assikurazzjoni fi Stat Membru A.

Il-kontenut ipprovdut minn
Ungerija

Spejjeż fl-Ungerija

L-ispejjeż ta' soluzzjoni alternattiva għat-tilwim (alternative dispute resolution - ADR)

Studju ta’ każ

Soluzzjoni alternattiva għat-tilwim (ADR)

Din l-għażla hija disponibbli għal dan it-tip ta’ każ?

Drittijiet

Każ A

Iva

Kif miftiehma bejn il-partijiet u l-medjatur.

Kull min huwa nvolut fi proċedimenti ġodda jew li għadhom għaddejjin jista jitlob lill-qorti għall-medjazzjoni, li hija mingħajr ħlas.

Każ B

Iva

Kif miftiehma bejn il-partijiet u l-medjatur.

Kull min huwa involut fi proċedimenti ġodda jew li għadhom għaddejjin jista jitlob lill-qorti għall-medjazzjoni, li hija mingħajr ħlas.

It-tariffi tal-avukat, il-bailiff u l-espert


Studju ta’ każ

Avukat

Bailiff

Espert

Ir-rappreżentanza ġuridika hija mandatorja?

Spejjeż medji

Ir-rappreżentanza legali hija mandatorja?

Bilfors trid tintuża?

Spejjeż

Każ A

Le

Kif miftiehma bejn il-klijent u l-avukat.

Le

Le Il-qorti taħtar espert fuq talba tal-parti li tkun qiegħda tipproduċi l-provi, ħlief meta l-qorti stess tordna t-teħid tax-xhieda ex officio. Kull waħda mill-partijiet tista tissottometti wkoll l-opinjonijiet ta' esperti privati.

L-espert ġeneralment jiddetermina t-tariffa tiegħu/tagħha. Jekk il-qorti tordna t-teħid tax-xhieda ex officio, it-tariffa tiġi stabbilita skont il-leġiżlazzjoni rilevanti fis-seħħ.

Każ B

Le

Kif miftiehma bejn il-klijent u l-avukat.

Le

Le Il-qorti tista taħtar espert fuq talba tal-parti li tkun qiegħda tipproduċi l-provi, ħlief meta l-qorti stess tordna t-teħid tax-xhieda ex officio. Kull waħda mill-partijiet tista tissottometti wkoll l-opinjonijiet ta' esperti privati.

L-espert ġeneralment jiddetermina t-tariffa tiegħu/tagħha. Jekk il-qorti tordna t-teħid tax-xhieda ex officio, it-tariffa tiġi stabbilita skont il-leġiżlazzjoni rilevanti fis-seħħ.

Il-kumpens tax-xhieda


Studju ta’ każ

Il-kumpens tax-xhieda

Ix-xhieda għandhom dritt għal kumpens?

Spejjeż

Każ A

Iva

Il-kumpens tax-xhieda huwa regolat bil-liġi. Ix-xhieda għandhom dritt għal rimborż tal-ispejjeż tat-trasport, l-akkomodazzjoni u s-sussistenza, u kumpens għall-perjodu li fih ma marrux għax-xogħol.

Każ B

Iva

Il-kumpens tax-xhieda huwa regolat bil-liġi. Ix-xhieda għandhom dritt għal rimborż tal-ispejjeż tat-trasport, l-akkomodazzjoni u s-sussistenza, u kumpens għall-perjodu li fih ma marrux għax-xogħol.

L-ispejjeż għall-għajnuna legali u r-rimborż tal-ispejjeżStudju ta’ każ

Għajnuna legali

Rimborż tal-ispejjeż

Meta u taħt liema kundizzjonijiet tgħodd?

Meta tingħata l-għajnuna legali sħiħa?

Il-parti rebbieħa tista tirċievi rimborż tal-ispejjeż tal-litigazzjoni?

Jekk ir-rimborż ma jkoprix kollox, x'inhu l-perċentwal tal-ispejjeż normalment kopert?

Liema spejjeż ma jistgħux jiġu rimborżati?

Hemm ċirkostanzi fejn l-għajnuna legali trid tiġi rimborżata?

Każ A

Ara t-taqsima dwar l-għajnuna legali.

F'każijiet fejn, skont l-informazzjoni disponibbli f'dak il-mument, l-istima tal-ispejjeż legali x'aktarx li trendi impossibbli l-aċċess tar-rikorrent għall-qorti. Għal aktar informazzjoni, ara t-taqsima dwar l-għajnuna legali.

Iva. Il-parti telliefa trid tiġi ordnata tħallas l-ispejjeż tal-parti rebbieħa, ħlief meta previst mod ieħor mil-liġi, inkluż meta l-liġi tobbliga lil parti oħra biex iġġorr dawn l-ispejjeż irrispettivament mid-deċiżjoni tal-qorti.

F'każ ta' suċċess parzjali tal-kawża, l-ammont li jrid jiġi rimborżat ikun relattiv għall-proporzjon tat-talba li ġie milqugħ mill-qorti u għall-ħlas bil-quddiem li jkun sar minn kull parti. Il-qorti tista tordna wkoll li kull parti tħallas l-ispejjeż tagħha.

F'każijiet iġġustifikati, il-qorti tista tnaqqas it-tariffi tal-avukati li tqis għolja żżejjed.

Il-partijiet ma jistgħux jiġu ordnati jħallsu spejjeż (li setgħu jiġu evitati) minħabba raġunijiet attribwibbli għall-qorti.

Ir-rimborż tal-ispejjeż legali lill-partijiet ma jistax jaqbeż l-ammont mitlub mill-partijiet quddiem il-qorti.

Iva, jekk jinstab illi l-parti bbenefikat minn għajnuna legali li ma kellhiex dritt għaliha.

Il-parti telliefa trid tħallas lura direttament lill-Istat it-tariffa tal-avukat pubbliku maħtur, li kienet tħallset bil-quddiem mill-Istat.

Il-parti telliefa trid tħallas it-tariffa tal-amministratur, anke jekk għandha dritt għall-għajnuna legali.

Każ B

Ara t-taqsima dwar l-għajnuna legali.

F'każijiet fejn, skont l-informazzjoni disponibbli f'dak il-mument, l-istima tal-ispejjeż legali x'aktarx li trendi impossibbli l-aċċess tar-rikorrent għall-qorti. Għal aktar informazzjoni, ara t-taqsima dwar l-għajnuna legali.

Iċ-ċittadini barranin li jiftħu kawża għandhom dritt għall-għajnuna legali biss skont il-ftehimiet internazzjonali konklużi mill-Istat Ungeriż jew bħala konsegwenza tar-reċiproċità.

Iċ-ċittadini tal-Istati Membri tal-UE u ċ-ċittadini ta' Stati mhux membri tal-UE li jogħqodu legalment fi Stat Membru tal-UE għandhom dritt għall-għajnuna legali taħt l-istess kundizzjonijiet taċ-ċittadini Ungeriżi.

Iva. Il-parti telliefa trid tiġi ordnata tħallas l-ispejjeż tal-parti rebbieħa, ħlief meta previst mod ieħor mil-liġi, inkluż meta l-liġi tobbliga lil parti oħra biex iġġorr dawn l-ispejjeż irrispettivament mid-deċiżjoni tal-qorti.

F'każ ta' suċċess parzjali tal-kawża, l-ammont li jrid jiġi rimborżat ikun relattiv għall-proporzjon tat-talba li ġie milqugħ mill-qorti u għall-ħlas bil-quddiem li jkun sar minn kull parti. Il-qorti tista tordna wkoll li kull parti tħallas l-ispejjeż tagħha.

F'każijiet iġġustifikati, il-qorti tista tnaqqas it-tariffi tal-avukati li tqis għolja żżejjed.

Il-partijiet ma jistgħux jiġu ordnati jħallsu spejjeż (li setgħu jiġu evitati) minħabba raġunijiet attribwibbli għall-qorti.

Ir-rimborż tal-ispejjeż legali lill-partijiet ma jistax jaqbeż l-ammont mitlub mill-partijiet quddiem il-qorti.

Iva, jekk jinstab illi l-parti bbenefikat minn għajnuna legali li ma kellhiex dritt għaliha.

Il-parti telliefa trid tħallas lura direttament lill-Istat it-tariffa tal-avukat pubbliku maħtur, li kienet tħallset bil-quddiem mill-Istat.

Il-parti telliefa trid tħallas it-tariffa tal-amministratur, anke jekk għandha dritt għall-għajnuna legali.

Spejjeż għat-traduzzjoni u l-interpretazzjoni

Studju ta’ każ

Traduzzjoni

Interpretazzjoni

Meta u taħt liema kundizzjonijiet hija meħtieġa?

Spiża approssimattiva?

Meta u taħt liema kundizzjonijiet hija meħtieġa?

Spiża approssimattiva?

Każ A

Jekk xi waħda mill-partijiet ma titkellimx jew ma tifhimx bl-Ungeriż.

It-traduttur jiddetermina t-tariffa tiegħu/tagħha. It-tariffa tiġi kkalkulata skont l-għadd ta' ittri (madwar HUF 5 kull ittra), l-iskadenza u l-lingwa tas-sors. L-ispejjeż tat-traduzzjoni marbuta max-xhieda prodotta u s-sottomissjonijiet tal-partijiet li għandhom dritt jużaw il-lingwa nazzjonali, reġjonali jew minoritarja tagħhom waqt proċedimenti ċivili jitħallsu bil-quddiem mill-Istat f'isimhom. Dawn l-ispejjeż imbagħad jiġu regolati mid-dispożizzjonijiet dwar l-irkupru tal-ispejjeż legali.

Jekk xi waħda mill-partijiet ma titkellimx jew ma tifhimx bl-Ungeriż.

L-interpretu jiddetermina t-tariffa tiegħu/tagħha. It-tariffa fis-siegħa tiddependi mil-lingwa użata. Madwar HUF 10 000 sa 12 000 fis-siegħa.

Każ B

Jekk xi waħda mill-partijiet ma titkellimx jew ma tifhimx bl-Ungeriż.

It-traduttur jiddetermina t-tariffa tiegħu/tagħha. It-tariffa tiġi kkalkulata skont l-għadd ta' ittri (madwar HUF 5 kull ittra), l-iskadenza u l-lingwa tas-sors. L-ispejjeż tat-traduzzjoni marbuta max-xhieda prodotta u s-sottomissjonijiet tal-partijiet li għandhom dritt jużaw il-lingwa nazzjonali, reġjonali jew minoritarja tagħhom waqt proċedimenti ċivili jitħallsu bil-quddiem mill-Istat f'isimhom. Dawn l-ispejjeż imbagħad jiġu regolati mid-dispożizzjonijiet dwar l-irkupru tal-ispejjeż legali.

Jekk xi waħda mill-partijiet ma titkellimx jew ma tifhimx bl-Ungeriż.

L-interpretu jiddetermina d-dritt tiegħu/tagħha. It-tariffa fis-siegħa tiddependi mil-lingwa użata. Madwar HUF 10 000 sa 12 000 fis-siegħa.

L-aħħar aġġornament: 15/09/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.