Spejjeż

Malta

F’dan l-istudju dwar il-liġi tal-familja – kustodja tat-tfal, l-Istati Membri ntalbu biex jinfurmaw lill-parti li tiftaħ il-kawża dwar l-ispejjeż tal-kawża sabiex jitqiesu s-sitwazzjonijiet li ġejjin: Każ A – Sitwazzjoni nazzjonali: Żewġ persuni ilhom jgħixu flimkien għal għadd ta’ snin, mingħajr ma żżewwġu. Għandhom wild ta’ tliet snin meta jisseparaw. Deċiżjoni tal-qorti tagħti l-kustodja tal-wild lill-omm u dritt ta’ aċċess għall-missier. L-omm tiftaħ kawża biex tillimita d-dritt tal-missier għall-aċċess. Każ B – Sitwazzjoni transnazzjonali fejn inti avukat fi Stat Membru A: Żewġ persuni ilhom jgħixu flimkien għal għadd ta’ snin fi Stat Membru (Stat Membru B), mingħajr ma żżewwġu, għal għadd ta’ snin. Għandhom wild flimkien iżda jisseparaw immedjatament wara li l-wild jitwieled. Deċiżjoni tal-qorti fi Stat Membru B tagħti l-kustodja tal-wild lill-omm bi dritt ta’ aċċess għall-missier. L-omm u l-wild imorru jgħixu fi Stat Membru ieħor (Stat Membru A) kif huma awtorizzati biex jagħmlu permezz tad-deċiżjoni tal-Qorti u l-missier jibqa’ fi Stat Membru B. Wara ftit snin, l-omm tiftaħ kawża fi Stat Membru A biex tbiddel id-dritt tal-missier għall-aċċess.

Il-kontenut ipprovdut minn
Malta

Spejjeż f’Malta

Spejjeż għall-Qorti, Appelli u Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim


Studju ta’ każ

Qorti

Appelli

ADR

Drittijiet inizjali tal-qorti

Drittijiet ta' traskrizzjoni

Drittijiet oħra

Drittijiet inizjali tal-qorti

Drittijiet ta' traskrizzjoni

Drittijiet oħra

Din l-għażla hija miftuħa għal dan it-tip ta’ każ?

Spejjeż

Każ A

€181.68

M/A

M/A

€98.99

M/A

€116.47

Iva

Każ B

€181.68

M/A

M/A

€98.99

€116.47

LeSpejjeż tal-avukat, tal-marixxall u tal-espert


Studju takaż

Avukat

Marixxall

Espert

Ir-rappreżentazzjoni hija mandatorja?

Spejjeż medji

Ir-rappreżentazzjoni hija mandatorja?

Spejjeż ta' qabel s-sentenza

Spejjeż ta' wara s-sentenza

L-użu huwa mandatorju?

Spiża

Każ A

Iva

Minn minimu ta’ €81.53 sa €174.70

Mhux obbligatorja

M/A

M/A

Le

M/A

Każ B

Iva

Minn minimu ta’ €81.53 sa €174.70

Mhux obbligatorja

M/A

M/A

Le

M/AL-ispejjeż għall-kumpens tax-xhieda, għal pleġġ jew garanzija u drittijiet oħrajn relevantiStudju takaż

Kumpens għax-xhieda

Rahan jew garanzija

Drittijiet oħra

Ix-xhieda jiġu kkumpensati?

Spiża

Dan jeżisti u meta jeżisti kif jintuża?

Spiża

Deskrizzjoni

Spiża

Każ A

Le

M/A

Mandat kawtelatorju għall-ammont mitlub

€23.28

M/A

M/A

Każ B

Le

M/A

Mandat kawtelatorju għall-ammont mitlub

€23.28

M/A

M/ASpejjeż għall-għajnuna legali u rifużjonijiet oħraStudju ta’ każ

Għajnuna Legali

Meta u taħt liema kundizzjonijiet din hija applikabbli?

Meta l-appoġġ hu totali?

Kundizzjonijiet?

Każ A

L-għajnuna legali tapplika jekk il-persuna tkun tgħix fuq il-benefiċċji soċjali jew bil-paga minima, u jekk hu/hi ma jkollux/jkollhiex aktar minn proprjetà waħda.

M/A

M/A

Każ B

L-għajnuna legali tapplika jekk il-persuna tkun tgħix fuq il-benefiċċji soċjali jew bil-paga minima, u jekk hu/hi ma jkollux/jkollhiex aktar minn proprjetà waħda.

M/A

M/A


Studju takaż

Rifużjoni

Tista' l-parti rebbieħa tikseb ir-rifużjoni tal-ispejjeż tal-kawża?

Jekk ir-rifużjoni mhix totali x'perċentwali tkun inġenerali?

Liema spejjeż qatt ma jiġu rifużi?

Hemm xi drabi fejn l-għajnuna legali għandha tiġi rifuża lil xi organizzazzjoni li tagħti għajnuna legali?

Każ A

IVA

Jiddependi mis-sentenza tal-Qorti

Konsultazzjoni privata mal-avukati (spejjeż ġudizzjali żejda)

M/A

Każ B

IVA

Jiddependi mis-sentenza tal-Qorti

Konsultazzjoni privata mal-avukati (spejjeż ġudizzjali żejda)

M/ASpejjeż għat-traduzzjoni u l-interpretazzjoni


Studju takaż

Traduzzjoni

Interpretazzjoni

Spejjez oħra speċifiċi għal tilwim transkonfinali?

 

Meta u taħt liema kundizzjonijiet huma neċessarji?

Spiża approssimattiva?

Meta u taħt liema kundizzjonijiet huma neċessarji?

Spiża approssimattiva?

Deskrizzjoni

Spiża approssimattiva?

Każ A

Issir traduzzjoni biss meta waħda mill-partijiet involuti titlobha. It-traduzzjoni ssir biss mill-Malti għall-Ingliż jew bil-maqlub. It-traduzzjonijiet għal lingwi oħrajn għandhom jiġu provduti mill-partijiet għas-spejjeż tagħhom.

€17.47 (hija r-rati fissa li hija mħallsa bħala dritt tar-reġistru għal kull traduzzjoni)

Tapplika biss meta x-xhud la jkun jitkellem bil-Malti u lanqas bl-Ingliż

Bejn €11.65 u €58.23/siegħa

Spejjeż li jsiru biex tiġi notifikata l-parti li tgħix barra

Jiddependi mid-drittijiet li jintalbu mill-Istati Membri l-oħra

Każ B

Issir traduzzjoni biss meta waħda mill-partijiet involuti titlobha. It-traduzzjoni ssir biss mill-Malti għall-Ingliż jew bil-maqlub. It-traduzzjonijiet għal lingwi oħrajn għandhom jiġu provduti mill-partijiet għas-spejjeż tagħhom.

€17.47 (hija r-rati fissa li hija mħallsa bħala dritt tar-reġistru għal kull traduzzjoni)

Tapplika biss meta x-xhud la jkun jitkellem bil-Malti u lanqas bl-Ingliż

Bejn €11.65 u €58.23/siegħa

Spejjeż li jsiru biex tiġi notifikata l-parti li tgħix barra

Jiddependi mid-drittijiet li jintalbu mill-Istati Membri l-oħra


L-aħħar aġġornament: 02/11/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.