Spejjeż

Malta

F’dan l-istudju dwar id-dritt kummerċjali – responsabbiltà, l-Istati Membri ntalbu biex jinfurmaw lill-klijent dwar l-ispejjeż tal-kawża sabiex jitqiesu s-sitwazzjonijiet li ġejjin: Każ A – Sitwazzjoni nazzjonali: Manifattur ta’ apparat li jsaħħan iwassal ħiter lil installatur. L-installatur min-naħa tiegħu jbiegħ (u jinstalla) l-heater lil klijenti biex dan jarma daru. Id-dar tieħu n-nar ftit wara. Kull parteċipant (manifattur tal-apparat tat-tisħin, l-installatur, il-klijent aħħari) għandu assikurazzjoni. L-oriġini tan-nar hija kkontestata. Ħadd ma jrid jagħti kumpens lill-klijent. Il-klijent jiddeċiedi li jiftaħ kawża għal kumpens sħiħ kontra l-manifattur tal-apparat li jsaħħan, kontra l-installatur tal-apparat li jsaħħan u l-kontra l-kumpaniji tal-assikurazzjoni. Każ B – Sitwazzjoni transnazzjonali: Manifattur ta’ apparat li jsaħħan fi Stat Membru B iwassal heater lil installatur fi Stat Membru C. L-installatur min-naħa tiegħu jbiegħ il-heater (u jinstallah) lil klijent fi Stat Membru A biex dan jarma daru. Id-dar tieħu n-nar ftit wara. Kull parteċipant (manifattur tal-apparat tat-tisħin, l-installatur, il-klijent aħħari) għandu assikurazzjoni ta’ kumpanija tal-assikurazzjoni fl-Istat Membru tiegħu stess. L-oriġini tan-nar hija kkontestata. Ħadd ma jrid jagħti kumpens lill-klijent. Il-klijent jiddeċiedi li jiftaħ kawża għal kumpens sħiħ fi Stat Membru A kontra l-manifattur tal-apparat li jsaħħan, kontra l-installatur tal-apparat li jsaħħan u l-kontra l-kumpaniji tal-assikurazzjoni fi Stat Membru A.

Il-kontenut ipprovdut minn
Malta

Spejjeż f’Malta

Spejjeż għall-Qorti, Appelli u Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim


Studju takaż

Qorti

Appelli

Drittijiet inizjali tal-Qorti

Drittijiet ta’ traskrizzjoni

Drittijiet oħra

Drittijiet inizjali tal-Qorti

Drittijiet ta’ traskrizzjoni

Drittijiet oħra

Każ A

Minimu ta’€712.77 (jiddependi wkoll mill-valur mitlub)

M/A

€ 195.65

M/A

Każ B

Minimu ta’ €712.77 (jiddependi wkoll mill-valur mitlub)

M/A

€ 195.65

M/ASpejjeż tal-avukat, tal-marixxall u l-perit


Studju takaż

Avukat

Marixxall

Espert

Ir-rappreżentazzjoni hija mandatorja?

Spejjeż medji

Ir-rappreżentazzjoni hija mandatorja?

Spejjeż ta' qabel s-sentenza

Spejjeż ta' wara s-sentenza

L-użu huwa mandatorju?

Spiża

Każ A

IVA

Jiddependi mill-ammont mitlub

Mhux obbligatorja

M/A

M/A

Mhux obbligatorju, imma f’dan il-każ huwa probabbli

Jiddependi mill-valur mitlub

Każ B

IVA

Jiddependi mill-ammont mitlub

Mhux obbligatorja

M/A

M/A

Mhux obbligatorju, imma f’dan il-każ huwa probabbli

Jiddependi mill-valur mitlubL-ispejjeż għall-kumpens tax-xhieda, għal rahan jew garanzija u drittijiet oħrajn relevanti


Studju takaż

Kumpens għax-xhieda

Rahan jew garanzija

Drittijiet oħra

Ix-xhieda jiġu kkumpensati?

Spiża

Dan jeżisti u meta jeżisti kif jintuża?

Spiża

Deskrizzjoni

Spiża

Każ A

LE

M/A

Ma japplikax għaliex il-valur mitlub mhuwiex kwantifikat

M/A

M/A

M/A

Każ B

LE

M/A

Ma japplikax għaliex il-valur mitlub mhuwiex kwantifikat

M/A

M/A

M/ASpejjeż għall-għajnuna legali u rifużjonijiet oħraStudju takaż

Għajnuna Legali

Meta u taħt liema kundizzjonijiet din hija applikabbli?

Meta l-appoġġ hu totali?

Kundizjonijiet?

Każ A

L-għajnuna legali tapplika jekk il-persuna tkun tgħix fuq il-benefiċċji soċjali jew bil-paga minima, u jekk hu/hi ma jkollux/jkollhiex aktar minn proprjetà waħda.

M/A

M/A

Każ B

L-għajnuna legali tapplika jekk il-persuna tkun tgħix fuq il-benefiċċji soċjali jew bil-paga minima, u jekk hu/hi ma jkollux/jkollhiex aktar minn proprjetà waħda

M/A

M/A


Studju takaż

Rifużjoni

Tista' l-parti rebbieħa tikseb ir-rifużjoni tal-ispejjeż tal-kawża?

Jekk ir-rifużjoni mhix totali x'perċentwali tkun inġenerali?

Liema spejjeż qatt ma jiġu rifużi?

Hemm xi drabi fejn l-għajnuna legali għandha tiġi rifuża lil xi organizzazzjoni li tagħti għajnuna legali?

Każ A

IVA

Jiddependi mis-sentenza  tal-Qorti

Konsultazzjoni privata mal-avukati (spejjeż ġudizzjarjii żejda)

M/A

Każ B

IVA

Jiddependi mis-sentenza tal-Qorti

Konsultazzjoni privata mal-avukati (spejjeż ġudizzjarji żejda)

M/ASpejjeż għat-traduzzjoni u l-interpretazzjoni

               


Studji takaż

Traduzzjoni

Interpretazzjoni

Spejjez oħra speċifiċi għal tilwim transkonfinali?

Meta u taħt liema kundizzjonijiet huma neċessarji?

Spiża approssimattiva?

Meta u taħt liema kundizzjonijiet huma neċessarji?

Spiża approssimattiva?

Deskrizzjoni

Spiża approssimattiva?

Każ A

Meta waħda mill-partijiet tkun titkellem bl-Ingliż

€ 34.94

Tapplika biss meta x-xhud la jkun jitkellem bil-Malti u lanqas bl-Ingliż

Bejn €11.65 u €58.23 / siegħa

Spejjeż li saru biex tiġi notifikata l-parti li tgħix barra

Jiddependi mid-drittijiet li jintalbu mill-Istati Membri l-oħra

Każ B

Meta waħda mill-partijiet tkun titkellem bl-Ingliż

€ 34.94

Tapplika biss meta x-xhud la jkun jitkellem bil-Malti u lanqas bl-Ingliż

Bejn €11.65 u €58.23 / siegħa

Spejjeż li saru biex tiġi notifikata l-parti li tgħix barra

Jiddependi mid-drittijiet li jintalbu mill-Istati Membri l-oħra.


L-aħħar aġġornament: 02/11/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.