Spejjeż

Polonja

F’dan l-istudju dwar il-liġi tal-familja – divorzju, l-Istati Membri ntalbu biex jinfurmaw lill-parti li tressaq it-talba għad-divorzju dwar l-ispejjeż tal-kawża sabiex jitqiesu s-sitwazzjonijiet li ġejjin: Każ A – Sitwazzjoni nazzjonali: koppja tiżżewweġ. Wara jisseparaw u jaqblu li għandhom jiddivorzjaw. Każ B – Sitwazzjoni transnazzjonali: Żewġ ċittadini mill-istess Stat Membru (Stat Membru A) jiżżewwġu. Iż-żwieġ jiġi ċċelebrat fi Stat Membru A. Wara ż-żwieġ, il-koppja tmur tirresjedi u taħdem fi Stat Membru ieħor (Stat Membru B), fejn huma jistabbilixxu residenza. Ftit wara, il-koppja tissepara, bil-mara tmur lura lejn l-Istat Membru A u r-raġel jibqa’ fl-Istat Membru B. Il-koppja jaqblu li għandhom jiddivorzjaw. Hekk kif tasal lura fi Stat Membru A, il-mara mal-ewwel tiftaħ kawża ta’ divorzju quddiem il-qrati ta’ Stat Membru B.

Il-kontenut ipprovdut minn
Polonja

Spejjeż fil-Polonja

Il-Każ Nru 1 (f’B- il-pajjiż meta l-mara tiftaħ kawża għad-divorzju huwa l-Polonja – f’dan  il-każ, id-drittijiet, l-ispejjeż u l-kundizzjonijiet huma l-istess bħal fil-każ A.


Spejjeż għall-Qorti, Appelli u Riżoluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim


Studju ta’ każ

Il-Qorti

L-Appelli

ADR (Alternative Dispute Resolution – Ir-Riżoluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim)

Drittijiet inizjali tal-Qorti

Drittijiet ta’ traskrizzjoni

Drittijiet oħra

Drittijiet inizjali tal-Qorti

Drittijiet ta’ traskrizzjoni

Drittijiet oħra

Din l-għażla hija miftuħa għal dan it-tip ta’ każ?

Drittijiet

Każ A

Spejjeż fissi 600 PLN

Għal kull paġna ta’ kopji, kopji ta’ sentenzi bl-infurzar, kopji ta’ sentenzi b'validità legali – 6 PLN. Jekk dawk id-dokumenti huma b’lingwa barranija –12 PLN għal kull paġna.

-

Spejjeż fissi 600 PLN

Il-partijiet jistgħu jagħżlu l-ADR

Jekk il-qorti taċċetta l-klawżola dwar l-enforzabbiltà, 50 PLN


Spejjeż tal-avukat, tal-bailiff u tal-espert


Studju ta’ każ

Avukat

Marixxall

Espert

Ir-rappreżentazzjoni hija mandatorja?

Spejjeż medji

Ir-rappreżentazzjoni hija mandatorja?

Spejjeż ta’ qabel is-sentenza

Spejjeż ta’ wara s-sentenza

L-użu huwa mandatorju?

Spiża

Każ A

Le

Minimu ta’ 360 PLN

Le

-

-

Le

Skont il-kalkoli tal-espert


Spejjeż għall-kumpens tax-xhieda, rahan jew garanzija u drittijiet oħrajn rilevanti


Studju ta’ każ

Il-kumpens tax-xhieda

Pleġġ jew garanzija

Drittijiet oħra

Ix-xhieda jiġu kkumpensati?

Spiża

Dan jeżisti u meta jeżisti kif jintuża?

Spiża

Deskrizzjoni

Spiża

Każ A

Iva

L-ispejjeż tat-trasport, dħul mitluf, akkomodazzjoni, skont l-Artikoli 85 sa 88 tal-Att dwar l-Ispejjeż Ġudizzjarji fil-Kawżi Ċivili

--

--

--


Spejjeż għall-għajnuna legali u rifużjonijiet oħraStudju ta’ każ

Għajnuna Legali

Rifużjoni

Meta u taħt liema kundizzjonijiet tgħodd?

L-appoġġ meta huwa sħiħ?

Kundizzjonijiet?

Tista' l-parti rebbieħa tikseb ir-rifużjoni tal-ispejjeż tal-kawża?

Jekk ir-rifużjoni mhix totali x'perċentwali tkun inġenerali?

Liema spejjeż qatt ma jiġu rifużi?

Hemm xi drabi fejn l-għajnuna legali għandha tiġi rifuża lil xi organizzazzjoni li tagħti għajnuna legali?

Każ A

Parti eżentata mill-ispejjeż legali tista’ tapplika għall-għajnuna legali. Il-qorti tiddeċiedi jekk hijiex meħtieġa l-parteċipazzjoni ta’ avukat professjonali

Skont id-deċiżjoni tal-qorti

Jekk l-ispejjeż huma eċċessivi u jikkawżaw diffikultajiet finanzjarji lill-parti

Jgħoddu regoli ġenerali, skont iċ-ċirkostanzi. Jekk il-qorti ssib lill-konvenut ħati, il-parti t-telliefa tħallas l-ispejjeż; jekk il-qorti ssib lill-konvenut mhux ħati, kull parti tħallas nofs l-ispejjeż tal-proċeduri.

Il-bilanċ ta’ spejjeż aktar minn dak li kien essenzjali u xieraq għall-każ


Spejjeż għat-traduzzjoni u l-interpretazzjoni


Studju ta’ każ

Traduzzjoni

Interpretazzjoni

Spejjez oħra speċifiċi għal tilwim transkonfinali?

Meta u taħt liema kundizzjonijiet huma neċessarji?

Spiża approssimattiva?

Meta u taħt liema kundizzjonijiet huma neċessarji?

Spiża approssimattiva?

Deskrizzjoni

Spiża approssimattiva?

Każ A

Jekk id-dokumenti huma ppreżentati lill-qorti f’lingwa oħra

Skont ir-Regolament  tal-24 ta’ Jannar 2005 tal-Ministeru tal-Ġustizzja


L-aħħar aġġornament: 06/11/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.