Spejjeż

Polonja

F’dan l-istudju dwar id-dritt kummerċjali – kuntratti, l-Istati Membri ntalbu biex jinfurmaw lill-bejjiegħ dwar l-ispejjeż tal-kawża sabiex jitqiesu s-sitwazzjonijiet li ġejjin: Każ A – Sitwazzjoni nazzjonali: Kumpanija wasslet prodotti li jiswew 20,000 euros. Il-bejjiegħ ma tħallasx għaliex ix-xerrej iqis li l-prodotti mhumiex konformi mal-qbil li kien sar. Il-bejjiegħ jiddeċiedi li jiftaħ kawża biex jikseb il-ħlas kollu tal-prezz. Każ B – Sitwazzjoni transnazzjonali: Kumpanija li għandha l-uffiċċju ewlieni tagħha fi Stat Membru B twassal prodotti li jiswew 20,000 euro lil xerrej fi Stat Membru A. Il-kuntratt jaqa’ taħt il-liġi ta’ Stat Membru B u miktub bil-lingwa ta' Stat Membru B. Dan il-bejjiegħ ma tħallasx għaliex ix-xerrej, li jinsab fi Stat Membru A, iqis li l-prodotti mhumiex konformi mal-qbil li kien sar. Il-bejjiegħ jiddeċiedi li jiftaħ kawża biex jikseb il-ħlas kollu tal-prezz kif stipulat fil-kuntratt max-xerrej.

Il-kontenut ipprovdut minn
Polonja

Spejjeż fil-Polonja

Il-Każ Nru 4 (f’4 B- il-pajjiż meta l-bejjiegħ ifittex lix-xerrej  huwa l-Polonja – f’dan  il-każ, it-tariffi,l-ispejjeż u  l-kondizzjonijiet huma l-istess bħal fil-każ A. Għaldaqstant, m’hemmx bżonn li timtela t-tabella).

Spejjeż għall-Qorti, Appelli u Riżoluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim


Studju ta’ każ

Qorti

Appelli

Riżoluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim)

Drittijiet inizjali tal-Qorti

Drittijiet ta’ traskrizzjoni

Drittijiet oħra

Drittijiet inizjali tal-Qorti

Din l-għażla hija miftuħa għal dan it-tip ta’ każ?

Spejjeż

Każ A

Jiddependi fuq il-valur tal-oġġett tal-kawża. Skont l-Att dwar l-Ispejjeż fil-Kawżi Ċivili – it-tariffa hija ta’  5% tal-valur, iżda mhux inqas minn 30 u mhux aktar minn 100,000 PLN.

Għal kull paġna, kopji ta’ sentenzi bl-infurzar, kopji ta’ sentenzi bis-saħħa legali – 6 PLN. Jekk dawk id-dokumenti huma b’lingwa barranija jew fihom it-tabelli –12 PLN għal kull paġna.

--

Jiddependi fuq il-valur tal-oġġett tal-kawża. Skont l-Att dwar l-ispejjeż fil-kawżi ċivili – it-tariffa hija ta’  5% tal-valur, iżda mhux inqas minn 30 u mhux aktar minn 100,000 PLN. Iżda l-valur tal-oġġett tal-kawża jinbidel matul il-proċedura, it-tariffa dejjem tiġi kkalkulata bl-istsess mod – il-perċentwal jibqa’ l-istess iżda s-somma finali tinbidel, għaliex tintuża bażi oħra għall-kalkolu.

Il-partijiet huma ħielsa li jagħżlu l-ADR

Jekk il-qorti taċċetta l-klawżola dwar l-enforzabbiltà, 50 PLNSpejjeż tal-avukat, tal-marixxall u tal-espert


Studju ta’ każ

Avukat

Marixxall

Espert

Ir-rappreżentazzjoni hija mandatorja?

Spejjeż medji

Ir-rappreżentazzjoni hija mandatorja?

Spejjeż ta’ qabel is-sentenza

Spejjeż ta’ wara s-sentenza

L-użu huwa mandatorju?

Spiża

Każ A

Le

Jiddependi fuq il-valur tal-oġġett tal-kawża. Jekk il-valur huwa ta’ madwar 90 000 PLN, id-drittijiet ma jkunux inqas minn 3.600 PLN

Le

--

--

Le

Jekk il-qorti taċċetta l-klawżola dwar l-enforzabbiltà, 50 PLNSpejjeż għall-kumpens tax-xhieda, pleġġ jew garanzija u drittijiet oħrajn rilevanti


Studju ta’ każ

Il-kumpens tax-xhieda

Pleġġ jew garanzija

Drittijiet oħra

Ix-xhieda jiġu kkumpensati?

Spiża

Dan jeżisti u meta jeżisti kif jintuża?

Spiża

Deskrizzjoni

Spiża

Każ A

Iva

L-ispejjeż tat-trasport, dħul mitluf, akkomodazzjoni, Skont l-Artikoli 85 sa 88 tal-Att dwar l-Ispejjeż Ġudizzjarji fil-Kawżi Ġivili

Iva. Jitqies il-valur tal-oġġett tal-kawża.

Jiddependi fuq il-valur tal-oġġett tal-kawża

--

--Spejjeż għall-għajnuna legali u rifużjonijiet oħraStudju ta’ każ

Għajnuna Legali

Rifużjoni

Meta u taħt liema kundizzjonijiet tgħodd?

L-appoġġ meta huwa sħiħ?

Kundizzjonijiet?

Tista' l-parti rebbieħa tikseb ir-rifużjoni tal-ispejjeż tal-kawża?

Jekk ir-rifużjoni mhix totali x'perċentwali tkun inġenerali?

Liema spejjeż qatt ma jiġu rifużi?

Hemm xi drabi fejn l-għajnuna legali għandha tiġi rifuża lil xi organizzazzjoni li tagħti għajnuna legali?

Każ A

Parti eżentata mill-ispejjeż legali tista’ tapplika għall-għajnuna legali. Il-qorti tiddeċiedi jekk hijiex meħtieġa l-parteċipazzjoni ta’ avukat professjonali

Skont id-deċiżjoni tal-qorti

Jekk l-ispejjeż huma eċċessivi u jikkawżaw diffikoltajiet finanzjarji lill-parti

Jgħoddu regoli ġenerali, skont iċ-ċirkostanzi

--

Il-bilanċ ta’ spejjeż aktar minn dak li kien essenzjali u xieraq għall-każ

--Spejjeż għat-traduzzjoni u l-interpretazzjoni


Studju ta’ każ

Traduzzjoni

Interpretazzjoni

Spejjez oħra speċifiċi għal tilwim transkonfinali?

Meta u taħt liema kundizzjonijiet huma neċessarji?

Spiża approssimattiva?

Meta u taħt liema kundizzjonijiet huma neċessarji?

Spiża approssimattiva?

Deskrizzjoni

Spiża approssimattiva?

Il-Każ A

Jekk id-dokumenti huma ppreżentati lill-qorti f’lingwa oħra

Skont ir-Regolament  tat-24 ta’ Jannar 2005 tal-Ministeru tal-Ġustizzja

--

--

--

--


L-aħħar aġġornament: 06/11/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.