Spejjeż

Rumanija

F’dan l-istudju dwar il-liġi tal-familja – divorzju, l-Istati Membri ntalbu biex jinfurmaw lill-parti li tressaq it-talba għad-divorzju dwar l-ispejjeż tal-kawża sabiex jitqiesu s-sitwazzjonijiet li ġejjin: Każ A – Sitwazzjoni nazzjonali: koppja tiżżewweġ. Wara jisseparaw u jaqblu li għandhom jiddivorzjaw. Każ B – Sitwazzjoni transnazzjonali: Żewġ ċittadini mill-istess Stat Membru (Stat Membru A) jiżżewwġu. Iż-żwieġ jiġi ċċelebrat fi Stat Membru A. Wara ż-żwieġ, il-koppja tmur tirresjedi u taħdem fi Stat Membru ieħor (Stat Membru B), fejn huma jistabbilixxu residenza. Ftit wara, il-koppja tissepara, bil-mara tmur lura lejn l-Istat Membru A u r-raġel jibqa’ fl-Istat Membru B. Il-koppja jaqblu li għandhom jiddivorzjaw. Hekk kif tasal lura fi Stat Membru A, il-mara mal-ewwel tiftaħ kawża ta’ divorzju quddiem il-qrati ta’ Stat Membru B.

Il-kontenut ipprovdut minn
Rumanija

NOTA – 1. Fir-risposti li għandhom x’jaqsmu mal-istudji tal-każijiet kollha wieħed għandu jassumi li t-talba qed issir fil-qrati Rumeni 2. Għal finijiet ta’ fehim aħjar, il-kalkolu tal-ispejjeż ikkunsidra r-rata ipotetika tal-valuta li ġejja – EUR 1 = RON 4 (valuta Rumena).

Spejjeż fir-Rumanija

Spejjeż għall-Qorti, Appelli u Riżoluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim


Studju ta’ Każ

Qorti

Appelli

Drittijiet inizjali tal-qorti

Drittijiet ta' traskrizzjoni

Drittijiet oħra

Drittijiet inizjali tal-qorti

Każ A

RON 39.3 (madwar EUR 10) li jinkludu RON 39 (dritt tal-qorti) u RON 0.3 (taxxa tal-boll)

Eċċezzjoni – RON 8.3 (madwar EUR 2) li jinkludu RON 8 (drittijiet tal-qorti) u RON 0.3 (taxxa tal-boll), jekk il-parti ma jkollhiex dħul jew jekk id-dħul ikun inqas mis-salarju minimu gross nazzjonali

Sabiex jinkisbu sempliċi kopji ta’ diversi dokumenti proċedurali abbozzati minn persunal speċjalizzat tal-qorti (skrivani), iridu jitħallsu drittijiet għall-fotokopji (jvarjaw bejn EUR 0.05 u EUR 1.25 għal kull kopja)

Legalizzazzjoni – attestazzjoni sabiex tinkiseb deċiżjoni awtentikata tal-qorti– RON 2.15 (madwar EUR 0.5) li jinkludu RON 2 (dritt tal-qorti) u RON 0.15 (taxxa tal-boll)

Sovralegalizzazzjoni – RON 1.15 (madwar EUR 0.25) li jinkludu RON 1 (dritt tal-qorti) u RON 0.15 (taxxa tal-boll)biss jekk tkun meħtieġa għall-parti

F’dan il-każ, id-deċiżjoni ma tistax tiġi appellata, peress li d-divorzju sar bi qbil bejn iż-żewġ partijiet

Każ B

RON 39.3 (madwar EUR 10) li jinkludu RON 39 (dritt tal-qorti) u RON 0.3 (taxxa tal-boll)

Eċċezzjoni – RON 8.3 (madwar EUR 2) li jinkludu RON 8 (drittijiet tal-qorti) u RON 0.3 (taxxa tal-boll), jekk il-parti ma jkollhiex dħul jew jekk id-dħul ikun inqas mis-salarju minimu gross nazzjonali

Sabiex jinkisbu sempliċi kopji ta’ diversi dokumenti proċedurali abbozzati minn persunal speċjalizzat tal-qorti (skrivani), iridu jitħallsu drittijiet għall-fotokopji (jvarjaw bejn EUR 0.05 u EUR 1.25 għal kull kopja)

Legalizzazzjoni – Attestazzjoni sabiex tinkiseb deċiżjoni awtentikata tal-qorti– RON 2.15 (madwar EUR 0.5) li jinkludu RON 2 (dritt tal-qorti) u RON 0.15 (taxxa tal-boll)

Sovralegalizzazzjoni – RON 1.15 (madwar EUR 0.25) li jinkludu RON 1 (dritt tal-qorti) u RON 0.15 (taxxa tal-boll)biss jekk tkun meħtieġa għall-parti

F’dan il-każ, id-deċiżjoni ma tistax tiġi appellata, peress li d-divorzju sar bi qbil bejn iż-żewġ partijiet


Studju ta’ Każ

ADR (Riżoluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim)

Hemm din il-possibbiltà għal dan it-tip ta’ każ?

Spejjeż

Każ A

Iva

Il-kuntratt tal-medjazzjoni jipprovdi għall-ispejjeż, skont il-ftehim milħuq bejn il-partijiet u l-medjatur

Każ B

Iva

Il-kuntratt tal-medjazzjoni jipprovdi għall-ispejjeż, skont il-ftehim milħuq bejn il-partijiet u l-medjatur


Spejjeż tal-avukat, tal-bailiff u tal-espert


Studju ta’ Każ

Avukat

Bailiff

Ir-rappreżentazzjoni hija mandatorja?

Spejjeż medji

Ir-rappreżentazzjoni hija mandatorja?

Spejjeż ta' qabel is-sentenza

Spejjeż ta' wara s-sentenza

Każ A

LE

Spejjeż li jvarjaw, jiddependu mill-kuntratt tal-assistenza legali

Mhux applikabbli f’dan il-każ, peress li r-rappreżentazzjoni mhix mandatorja

LE

Mhux applikabbli f’dan il-każ

Mhux applikabbli f’dan il-każ

Każ B

LE

Spejjeż li jvarjaw, jiddependu mill-kuntratt tal-assistenza legali

Mhux applikabbli f’dan il-każ, peress li r-rappreżentazzjoni mhix mandatorja

LE

Mhux applikabbli f’dan il-każ

Mhux applikabbli f’dan il-każ


Studju ta’ Każ

Espert

L-użu huwa mandatorju?

Spiża

Każ A

LE

Mhux applikabbli f’dan il-każ

Każ B

LE

Mhux applikabbli f’dan il-każL-ispejjeż għall-kumpens tax-xhieda, għal rahan jew garanzija u drittijiet oħrajn relevanti


Studju ta’ Każ

Kumpens għax-xhieda

Rahan jew garanzija

Ix-xhieda jiġu kkumpensati?

Spiża

Dan jeżisti u meta jeżisti kif jintuża?

Spiża

Każ A

Iva. Madankollu dan il-każ ma jeħtieġx xhieda.

Mhux applikabbli f’dan il-każ

Mhux applikabbli f’dan il-każ

Mhux applikabbli f’dan il-każ

Każ B

Iva. Madankollu dan il-każ ma jeħtieġx xhieda.

Mhux applikabbli f’dan il-każ

Mhux applikabbli f’dan il-każ

Mhux applikabbli f’dan il-każSpejjeż għall-għajnuna legali u rifużjonijiet oħraStudju ta’ Każ

Għajnuna Legali

Meta u f’liema kundizzjonijiet hija applikabbli?

Meta huwa l-appoġġ totali?

Kundizzjonijiet?

Każ A

Jekk jogħġbok ara l-Anness 1 mehmuż

Jekk jogħġbok ara l-Anness 1 mehmuż

Jekk jogħġbok ara l-Anness 1 mehmuż

Każ B

Jekk jogħġbok ara l-Anness 1 mehmuż

Jekk jogħġbok ara l-Anness 1 mehmuż

Jekk jogħġbok ara l-Anness 1 mehmuż
Każ ta’ Studju

Rifużjoni

Tista' l-parti rebbieħa tikseb ir-rifużjoni tal-ispejjeż tal-kawża?

Jekk ir-rifużjoni mhix totali x'perċentwali tkun inġenerali?

Liema spejjeż qatt ma jiġu rifużi?

Hemm xi drabi fejn l-għajnuna legali għandha tiġi rifuża lil xi organizzazzjoni li tagħti għajnuna legali?

Każ A

Mhux applikabbli f’dan il-każ, peress li l-partijiet jagħtu l-kunsens tagħhom għad-divorzju (id-divorzju jsir bi qbil bejn iż-żewġ partijiet)

Mhux applikabbli f’dan il-każ, peress li l-partijiet jagħtu l-kunsens tagħhom għad-divorzju (id-divorzju jsir bi qbil bejn iż-żewġ partijiet)

Mhux applikabbli f’dan il-każ, peress li l-partijiet jagħtu l-kunsens tagħhom għad-divorzju (id-divorzju jsir bi qbil bejn iż-żewġ partijiet)

LE

Każ B

Mhux applikabbli f’dan il-każ, peress li l-partijiet jagħtu l-kunsens tagħhom għad-divorzju (id-divorzju jsir bi qbil bejn iż-żewġ partijiet)

Mhux applikabbli f’dan il-każ, peress li l-partijiet jagħtu l-kunsens tagħhom għad-divorzju (id-divorzju jsir bi qbil bejn iż-żewġ partijiet)

Mhux applikabbli f’dan il-każ, peress li l-partijiet jagħtu l-kunsens tagħhom għad-divorzju (id-divorzju jsir bi qbil bejn iż-żewġ partijiet)

LESpejjeż għat-traduzzjoni u l-interpretazzjoni


Studju ta’ Każ

Traduzzjoni

Meta u taħt liema kundizzjonijiet hija neċessarja?

Spiża approssimattiva?

Każ A

Mhux applikabbli f’dan il-każ

Mhux applikabbli f’dan il-każ.

Każ B

Meta d-dokumenti mressqa quddiem il-qorti (parti mill-proċess tal-kawża) ikunu miktubin b’ilsien ieħor

L-ispejjeż jistgħu jvarjaw skont il-kuntratt tat-traduzzjoni jew, jekk it-traduzzjoni ssir minn traduttur awtorizzat fuq it-talba tal-qorti, għandu jitħallas dritt ta’ RON 33.56 (madwar EUR 8) għal kull paġna f’format A4Studju ta’ Każ

Interpretazzjoni

Spejjeż oħra speċifiċi għal tilwim transkonfinali?

Meta u taħt liema kundizzjonijiet hija neċessarja?

Spiża approssimattiva?

Deskrizzjoni

Spiża approssimattiva?

Każ A

Meta l-parti li għandha tinstema’ mill-qorti tkun truxa jew muta, jew ma tkunx taf tikteb.

RON 23.15 fis-siegħa (madwar EUR 6)

-

-

Każ B

Jekk għall-inqas waħda mill-partijiet ma titkellimx bir-Rumen.

RON 23.15 fis-siegħa (madwar EUR 6)

Iva, imma jkunu sostnuti mill-Istat.

-


L-aħħar aġġornament: 03/11/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.