Spejjeż

Rumanija

F’dan l-istudju dwar il-liġi tal-familja – kustodja tat-tfal, l-Istati Membri ntalbu biex jinfurmaw lill-parti li tiftaħ il-kawża dwar l-ispejjeż tal-kawża sabiex jitqiesu s-sitwazzjonijiet li ġejjin: Każ A – Sitwazzjoni nazzjonali: Żewġ persuni ilhom jgħixu flimkien għal għadd ta’ snin, mingħajr ma żżewwġu. Għandhom wild ta’ tliet snin meta jisseparaw. Deċiżjoni tal-qorti tagħti l-kustodja tal-wild lill-omm u dritt ta’ aċċess għall-missier. L-omm tiftaħ kawża biex tillimita d-dritt tal-missier għall-aċċess. Każ B – Sitwazzjoni transnazzjonali fejn inti avukat fi Stat Membru A: Żewġ persuni ilhom jgħixu flimkien għal għadd ta’ snin fi Stat Membru (Stat Membru B), mingħajr ma żżewwġu, għal għadd ta’ snin. Għandhom wild flimkien iżda jisseparaw immedjatament wara li l-wild jitwieled. Deċiżjoni tal-qorti fi Stat Membru B tagħti l-kustodja tal-wild lill-omm bi dritt ta’ aċċess għall-missier. L-omm u l-wild imorru jgħixu fi Stat Membru ieħor (Stat Membru A) kif huma awtorizzati biex jagħmlu permezz tad-deċiżjoni tal-Qorti u l-missier jibqa’ fi Stat Membru B. Wara ftit snin, l-omm tiftaħ kawża fi Stat Membru A biex tbiddel id-dritt tal-missier għall-aċċess.

Il-kontenut ipprovdut minn
Rumanija

Spejjeż fir-Rumanija

Spejjeż għall-Qorti, Appelli u Riżoluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim


Studju ta’ Każ

Qorti

Appelli

Drittijiet inizjali tal-qorti

Drittijiet ta' traskrizzjoni

Drittijiet oħra

Drittijiet inizjali tal-qorti

Drittijiet ta' traskrizzjoni

Każ  A

RON 8.3 (madwar EUR 2) li jinkludu RON 8 (dritt tal-qorti) u RON 0.3 (taxxa tal-boll)

Sabiex jinkisbu sempliċi kopji ta’ diversi dokumenti proċedurali abbozzati minn persunal speċjalizzat tal-qorti (skrivani), iridu jitħallsu drittijiet għall-fotokopji (jvarjaw bejn EUR 0.05 u EUR 1.25 għal kull kopja)

1.  Legalizzazzjoni – Attestazzjoni sabiex tinkiseb deċiżjoni awtentikata tal-qorti – RON 2.15 (madwar EUR 0.5) li jinkludu RON 2 (dritt tal-qorti) u RON 0.15 (taxxa tal-boll)

2. Tiswir tad-deċiżjoni tal-qorti b’formula infurzabbli – RON 4.15 (madwar EUR 1) li jinkludu RON 4 (dritt tal-qorti) u RON 0.15 (taxxa tal-boll)

3.  Sovralegalizzazzjoni – RON 1.15 (madwar EUR 0.25) li jinkludu RON 1 (dritt tal-qorti) u RON 0.15 (taxxa tal-boll) – biss jekk tkun meħtieġa għall-parti

50% minn RON 8.3 (madwar EUR 1)

Sabiex jinkisbu sempliċi kopji ta’ diversi dokumenti proċedurali abbozzati minn persunal speċjalizzat tal-qorti (skrivani), iridu jitħallsu drittijiet għall-fotokopji (jvarjaw bejn EUR 0.05 u EUR 1.25 għal kull kopja)

Każ  B

RON 8.3 (madwar EUR 2) li jinkludu RON 8 (dritt tal-qorti) u RON 0.3 ( taxxa tal-boll)

Sabiex jinkisbu sempliċi kopji ta’ diversi dokumenti proċedurali abbozzati minn persunal speċjalizzat tal-qorti (skrivani), iridu jitħallsu drittijiet għall-fotokopji (jvarjaw bejn EUR 0.05 u EUR 1.25 għal kull kopja)

1.  Legalizzazzjoni – attestazzjoni sabiex tinkiseb deċiżjoni awtentikata tal-qorti– RON 2.15 (madwar EUR 0.5) li jinkludu RON 2 (dritt tal-qorti) u RON 0.15 (taxxa tal-boll)

2. Tiswir tad-deċiżjoni tal-qorti b’formula infurzabbli – RON 4.15 (madwar EUR 1) li jinkludu RON 4 (dritt tal-qorti) u RON 0.15 (taxxa tal-boll)

3.  Sovralegalizzazzjoni – RON 1.15 (madwar EUR 0.25) li jinkludu RON 1 (dritt tal-qorti) u RON 0.15 (taxxa tal-boll) – biss jekk tkun meħtieġa għall-parti

50% minn RON 8.3 (madwar EUR 1)

Sabiex jinkisbu sempliċi kopji ta’ diversi dokumenti proċedurali abbozzati minn persunal speċjalizzat tal-qorti (skrivani), iridu jitħallsu drittijiet għall-fotokopji (jvarjaw bejn EUR 0.05 u EUR 1.25 għal kull kopja)Studju ta’ Każ

ADR (Riżoluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim)

Hemm din il-possibbiltà għal dan it-tip ta’ każ?

Spejjeż

Każ  A

Iva

Il-kuntratt tal-medjazzjoni jipprovdi għall-ispejjeż, skont il-ftehim milħuq bejn il-partijiet u l-medjatur

Każ  B

Iva

Il-kuntratt tal-medjazzjoni jipprovdi għall-ispejjeż, skont il-ftehim milħuq bejn il-partijiet u l-medjatur


Spejjeż tal-avukat, tal-bailiff u tal-espert


Studju ta’ Każ

Avukat

Bailiff

Ir-rappreżentazzjoni hija mandatorja?

Spejjeż medji

Ir-rappreżentazzjoni hija mandatorja?

Spejjeż ta' qabel is-sentenza

Spejjeż ta' wara s-sentenza

Każ  A

LE

Spejjeż li jvarjaw, jiddependu mill-kuntratt tal-assistenza legali

Mhux applikabbli f’dan il-każ, peress li r-rappreżentazzjoni mhix mandatorja

LE

Mhux applikabbli f’dan il-każ, peress li d-deċiżjoni tal-qorti biss (mogħtija wara s-sentenza) tista’ tiġi infurzata, jekk il-parti li titlef (il-missier) ma teżegwihiex b’rieda tajba

L-għoti tal-infurzar tad-deċiżjoni tal-qorti – RON 10.3 (madwar EUR 2.5), li jinkludu RON 10 (dritt tal-qorti) u RON 0.3 (taxxa tal-boll)

Notifika – dritt minimu ta’ RON 20 (madwar EUR 5) u dritt massimu RON 400 (madwar EUR 100)

Drittijiet tal-bailiffdritt minimu ta’ RON 50 (madwar EUR 12.5) u dritt massimu ta’ RON 500 (madwar EUR 125)

Każ  B

LE

Spejjeż li jvarjaw, jiddependu mill-kuntratt tal-assistenza legali

Mhux applikabbli f’dan il-każ, peress li r-rappreżentazzjoni mhix mandatorja

LE

Mhux applikabbli f’dan il-każ, peress li d-deċiżjoni tal-qorti biss (mogħtija wara s-sentenza) tista’ tiġi infurzata, jekk il-parti li titlef (il-missier) ma teżegwihiex b’rieda tajba

L-għoti tal-infurzar tad-deċiżjoni tal-qorti – RON 10.3 (madwar EUR 2.5), li jinkludu RON 10 (dritt tal-qorti) u RON 0.3 (taxxa tal-boll)

Notifika – dritt minimu ta’ RON 20 (madwar EUR 5) u dritt massimu RON 400 (madwar EUR 100)

Drittijiet tal-bailiffdritt minimu ta’ RON 50 (madwar EUR 12.5) u dritt massimu ta’ RON 500 (madwar EUR 125)


Studju ta’ Każ

Espert

L-użu huwa mandatorju?

Spiża

Każ  A

LE

Mhux applikabbli f’dan il-każ

Każ  B

LE

Mhux applikabbli f’dan il-każL-ispejjeż għall-kumpens tax-xhieda, għal rahan jew garanzija u drittijiet oħrajn relevanti


Studju ta’ Każ

Kumpens għax-xhieda

Rahan jew garanzija

Ix-xhieda jiġu kkumpensati?

Spiża

Dan jeżisti u meta jeżisti kif jintuża?

Spiża

Każ  A

Iva

L-ispejjeż tat-trasport jiġu rrifondati u, jekk ix-xhud jitlob dan, jista’ jiġi rkuprat anki kumpens għall-ħin li x-xhud ikun qatta’ fil-qorti (jiddependi mis-sorsi ta’ dħul – eż. kuntratt ta’ impjieg, eċċ.)

Talbiet eventwali biex tkun ikkawtelata l-evidenza

RON 8.3 (madwar EUR 2) li jinkludu RON 8 (dritt tal-qorti) u RON 0.3 (taxxa tal-boll)

Każ  B

Iva

L-ispejjeż tat-trasport jiġu rrifondati u, jekk ix-xhud jitlob dan, jista’ jiġi rkuprat anki kumpens għall-ħin li x-xhud ikun qatta’ fil-qorti (jiddependi mis-sorsi ta’ dħul – eż. kuntratt ta’ impjieg, eċċ.)

Talbiet eventwali biex tkun ikkawtelata l-evidenza

RON 8.3 (madwar EUR 2) li jinkludu RON 8 (dritt tal-qorti) u RON 0.3 (taxxa tal-boll)Spejjeż għall-għajnuna legali u rifużjonijiet oħraStudju ta’ Każ

Għajnuna Legali

Meta u f’liema kundizzjonijiet hija applikabbli?

Meta huwa l-appoġġ totali?

Kundizzjonijiet?

Każ  A

Jekk jogħġbok ara l-Anness 1 mehmuż

Jekk jogħġbok ara l-Anness 1 mehmuż

Jekk jogħġbok ara l-Anness 1 mehmuż

Każ  B

Jekk jogħġbok ara l-Anness 1 mehmuż

Jekk jogħġbok ara l-Anness 1 mehmuż

Jekk jogħġbok ara l-Anness 1 mehmuż
Każ ta’

Studju

Rifużjoni

Tista' l-parti rebbieħa tikseb ir-rifużjoni tal-ispejjeż tal-kawża?

Jekk ir-rifużjoni mhix totali x'perċentwali tkun inġenerali?

Liema spejjeż qatt ma jiġu rifużi?

Hemm xi drabi fejn l-għajnuna legali għandha tiġi rifuża lil xi organizzazzjoni li tagħti għajnuna legali?

Każ  A

Iva

Inġenerali 100% tal-ispejjeż jiġu rifużi

F’dan il-każ, jekk tirbaħ l-omm, l-ispejjeż kollha li tkun għamlet jistgħu jiġu rkuprati mingħand il-missier

LE

Każ  B

Iva

Inġenerali 100% tal-ispejjeż jiġu rifużi

F’dan il-każ, jekk tirbaħ l-omm, l-ispejjeż kollha li tkun għamlet jistgħu jiġu rkuprati mingħand il-missier

LESpejjeż għat-traduzzjoni u l-interpretazzjoni


Studju ta’ Każ

Traduzzjoni

Interpretazzjoni

Spejjeż oħra speċifiċi għal tilwim transkonfinali?

Meta u taħt liema kundizzjonijiet hija neċessarja?

Spiża approssimattiva?

Meta u taħt liema kundizzjonijiet hija neċessarja?

Spiża approssimattiva?

Deskrizzjoni?

Spiża approssimattiva?

Każ  A

Mhux applikabbli f’dan il-każ

Mhux applikabbli f’dan il-każ

Meta l-parti li għandha tinstema’ mill-qorti tkun truxa jew muta, jew ma tkunx taf tikteb.

RON 23.15 fis-siegħa (madwar EUR 6)

-

-

Każ  B

1. Meta d-dokumenti mressqa quddiem il-qorti (parti mill-proċess (fajl) tal-kawża) ikunu miktubin b’ilsien ieħor.

2. Barra minn hekk, meta parti tikkontestata l-preċiżjoni tad-dokument tradott fir-Rumen, il-qorti tista’ titlob it-traduzzjoni tad-dokument min-naħa ta’ traduttur awtorizzat.

L-ispejjeż jistgħu jvarjaw skont il-kuntratt ta’ traduzzjoni jew, jekk it-traduzzjoni ssir minn traduttur awtorizzat fuq it-talba tal-qorti,  għandu jitħallas dritt ta’ RON 33.56 (madwar EUR 8) għal kull paġna f’format A4.

Jekk mill-inqas waħda mill-partijiet ma titkellimx bir-Rumen.

Stat A= Ir-Rumanija

RON 23.15 fis-siegħa (madwar EUR 6)

Iva, imma jkunu sostnuti mill-Istat.

-


L-aħħar aġġornament: 03/11/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.