Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Tsjechisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Kosten

Tsjechië

In deze casestudy over handelsrecht – overeenkomstenrecht, werd de lidstaten gevraagd om de verkoper advies te geven over de proceskosten, teneinde de volgende situaties te onderzoeken: Zaak A – Nationale situatie: een bedrijf heeft goederen geleverd met een waarde van 20 000 euro. De verkoper werd niet betaald omdat de koper vindt dat de goederen niet in overeenstemming zijn met hetgeen was overeengekomen. De verkoper stelt een rechtsvordering in tot volledige betaling van de prijs. Zaak B – Grensoverschrijdende situatie: een bedrijf waarvan het hoofdkantoor in lidstaat B is gevestigd, levert aan een koper in lidstaat A goederen met een waarde van 20 000 euro. Op de overeenkomst is het recht van lidstaat B van toepassing en de overeenkomst is opgesteld in de taal van lidstaat B. De verkoper werd niet betaald omdat de koper in lidstaat A vindt dat de goederen niet in overeenstemming zijn met hetgeen was overeengekomen. De verkoper stelt in lidstaat A een rechtsvordering in tot volledige betaling van de prijs, zoals is bepaald in de overeenkomst met de koper.

Inhoud aangereikt door
Tsjechië
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Kosten in Tsjechië

Kosten voor de rechtsgang, beroep en alternatieve geschillenbeslechting


Casestudy

Rechtbank

Rechtsmiddelen

Alternatieve geschillenbeslechting (ADR)

Aanvankelijke gerechtskosten

Vergoeding diensten

Andere vergoedingen

Aanvankelijke gerechtskosten

Vergoeding diensten

Andere vergoedingen

Staat deze optie open voor dit soort gevallen?

Kosten

Casus A

4% van het bedrag (equivalent van € 800 in CZK)

n.v.t.

Nee

4% van het bedrag (equivalent van € 800 in CZK)

n.v.t.

Nee

Ja (niet verplicht)

Contractueel (meestal CZK 1000 per uur, 3 uur)

Casus B

4% van het bedrag (equivalent van € 800 in CZK)

n.v.t.

Nee

4% van het bedrag (equivalent van € 800 in CZK)

n.v.t.

Nee

Ja (niet verplicht)

ContractueelKosten voor advocaten, deurwaarders en deskundigen


Casestudy

Advocaat

Deurwaarder

Deskundige

Is vertegenwoordiging verplicht?

Gemiddelde kosten

Is inschakeling van een deurwaarder verplicht?

Kosten vóór de uitspraak

Kosten na de uitspraak

Is inschakeling verplicht?

Kosten

Casus A

Nee

Contractueel

Nee

-

-

Nee

Contractueel (min. CZK 350 per uur)

Casus B

Nee

Contractueel

Nee

-

-

Nee

Contractueel (min. CZK 350 per uur)Vergoeding van getuigen, kosten voor pand of borgsom en andere relevante vergoedingen


Casestudy

Vergoeding van getuigen

Pand of borgsom

Andere vergoedingen

Worden getuigen vergoed?

Kosten

Bestaat dit en wanneer en hoe wordt dit gebruikt?

Kosten

Beschrijving

Kosten

Casus A

Ja. Het feitelijke bedrag van de onkosten wordt vergoed.

Verschilt per situatie.

In handelszaken wanneer om een tijdelijke maatregel wordt gevraagd.

100 000 CZK

-

-

Casus B

Ja. Het feitelijke bedrag van de onkosten wordt vergoed.

Verschilt per situatie.

In handelszaken wanneer om een tijdelijke maatregel wordt gevraagd.

100 000 CZK

-

-Kosten voor rechtsbijstand en andere vergoedingenCasestudy

Rechtsbijstand

Vergoeding

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat van toepassing?

Wanneer worden alle kosten vergoed?

Voorwaarden?

Kan de in het gelijk gestelde partij terugbetaling van de proceskosten verkrijgen?

In geval van een gedeeltelijke terugbetaling: welk percentage wordt over het algemeen terugbetaald?

Welke kosten worden nooit terugbetaald?

Zijn er gevallen waarin de rechtsbijstand moet worden terugbetaald aan de rechts-bijstands-instantie?

Casus A

Alleen ngo

-

-

Ja

Afhankelijk van de omstandigheden van de zaak

Alle kosten kunnen worden terugbetaald.

Nee

Casus B

Zie richtlijn over rechtsbijstand in grensoverschrijdende conflicten.

-

-

Ja

Afhankelijk van de omstandigheden van de zaak

Alle kosten kunnen worden terugbetaald.

NeeKosten voor het vertalen en tolken


Casestudy

Vertalen

Tolken

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Casus A

Originele documenten in een vreemde taal, noodzakelijk in gerechtelijke procedure.

Minimaal CZK 350 per pagina

-

-

Casus B

Originele documenten in een vreemde taal, noodzakelijk in gerechtelijke procedure.

Minimaal CZK 350 per pagina

Als een partij of getuige buitenlander is of geen Tsjechisch kan.

CZK 350 per uur

Laatste update: 02/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.