Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Kosten

Duitsland

In deze casestudy over handelsrecht – overeenkomstenrecht, werd de lidstaten gevraagd om de verkoper advies te geven over de proceskosten, teneinde de volgende situaties te onderzoeken: Zaak A – Nationale situatie: een bedrijf heeft goederen geleverd met een waarde van 20 000 euro. De verkoper werd niet betaald omdat de koper vindt dat de goederen niet in overeenstemming zijn met hetgeen was overeengekomen. De verkoper stelt een rechtsvordering in tot volledige betaling van de prijs. Zaak B – Grensoverschrijdende situatie: een bedrijf waarvan het hoofdkantoor in lidstaat B is gevestigd, levert aan een koper in lidstaat A goederen met een waarde van 20 000 euro. Op de overeenkomst is het recht van lidstaat B van toepassing en de overeenkomst is opgesteld in de taal van lidstaat B. De verkoper werd niet betaald omdat de koper in lidstaat A vindt dat de goederen niet in overeenstemming zijn met hetgeen was overeengekomen. De verkoper stelt in lidstaat A een rechtsvordering in tot volledige betaling van de prijs, zoals is bepaald in de overeenkomst met de koper.

Inhoud aangereikt door
Duitsland

Kosten in Duitsland

Kosten voor gerechtelijke procedures en rechtsmiddelen


Casestudy

Rechtbank

Rechtsmiddelen

Aanvankelijke gerechtskosten

Aanvankelijke gerechtskosten

Casus A

€ 864,00

Beroep over feitelijke en rechtsvragen:
€ 1 152,00
Beroep over een rechtsvraag:
€ 1 440,00 

Casus B

€ 864,00

Beroep over feitelijke en rechtsvragen:
€ 1 152,00
Beroep over een rechtsvraag:
€ 1 440,00 Kosten voor advocaten, deurwaarders en deskundigen


Casestudy

Advocaat

Deurwaarder

Deskundige

Is vertegenwoordiging verplicht?

Gemiddelde kosten

Is inschakeling verplicht?

Kosten na de uitspraak

Is inschakeling verplicht?

Kosten

Casus A

Ja

Eerste aanleg: € 1 950 

Nee

Afhankelijk van het type executiemaatregel

Nee

Gebaseerd op uurtarieven, hoogte verschilt per activiteitsterrein, max. € 100 plus onkosten en omzetbelasting

Casus B

Ja

Eerste aanleg: € 1 950

Nee

Nee

Gebaseerd op uurtarieven, hoogte verschilt per activiteitsterrein, max. € 100 plus onkosten en omzetbelastingKosten voor vergoeding van getuigen


Case-

study

Vergoeding van getuigen

Worden getuigen vergoed?

Kosten

Casus A

Ja

Inkomstenderving max. € 17 per uur, reiskosten en overige onkosten

Casus B

Ja

Inkomstenderving max. € 17 per uur, reiskosten en overige onkostenKosten voor rechtsbijstand en andere vergoedingenCase-

study

Rechtsbijstand

Vergoeding

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat van toepassing?

Wanneer worden alle kosten vergoed?

Voorwaarden?

Kan de in het gelijk gestelde partij terugbetaling van de proceskosten verkrijgen?

Welke kosten worden nooit terugbetaald?

Zijn er gevallen waarin de rechtsbijstand moet worden terugbetaald aan de rechtsbijstandsinstantie?

Casus A

In principe geen rechtsbijstand voor rechtspersonen buiten de EU.

Algemene voorwaarden:

Als de partij niet financieel draagkrachtig (d.w.z. onvermogend) is en de voorgenomen zaak kans van slagen heeft en niet vexatoir lijkt te zijn

Als er na aftrek van toelagen voor de onvermogende partij en zijn/haar gezinsleden en na aftrek van verdere kosten voor accommodatie e.d. niet meer overblijft dan € 15

Als dat niet het geval is, is volledige steun ook van toepassing, maar moet deze in termijnen worden terugbetaald; de hoogte van de termijnen hangt af van het resterende inkomen.

1. Verzoekschrift (advocaat niet verplicht voor verzoekschrift)

2. Rechtszaak nog niet afgesloten

3. Zie ook kolom 1

Ja, mits hij/hij heeft gewonnen

Kosten die niet essentieel waren voor het goed voeren van de rechtszaak of voor de verdediging

Zie kolom 2

Casus B

Zie Casus A hierboven

Zie Casus A hierboven

Zie Casus A hierboven

Zie Casus A hierboven

Zie Casus A hierboven

Zie Casus A hierbovenKosten voor het vertalen en tolken


Case-

study

Vertalen

Tolken

Andere specifieke kosten bij grensoverschrijdende geschillen?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Beschrijving

Casus A

Casus B

In principe voor alle schriftelijke processtukken voor de rechtbank en alle schriftelijke documenten die als bewijsmateriaal worden ingediend. De rechtbank kan afzien van de eis om documenten te laten vertalen als alle rechters die de zaak behandelen de taal begrijpen.

Normaliter € 1,85 per 55 aanslagen plus onkosten en omzetbelasting

De taal van de rechtbank is Duits; als alle betrokkenen de vreemde taal goed beheersen, is een tolk niet vereist.

Normaliter € 55 per uur plus onkosten en omzetbelasting

Betekening en kennisgeving van stukken in het buitenland


Laatste update: 04/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.