Kosten

Duitsland

In deze casestudy over handelsrecht (contractenrecht) is de lidstaten verzocht de verkoper te adviseren over de proceskosten in de volgende situaties: Geval A – Situatie zonder internationaal element: Een onderneming levert goederen met een waarde van 20 000 EUR. De koper betaalt niet, omdat hij meent dat de goederen niet overeenstemmen met wat was overeengekomen. De verkoper besluit een rechtsvordering in te stellen om een volledige betaling van de prijs te verkrijgen. Geval B – Situatie met internationaal element: Een onderneming die haar hoofdkantoor heeft in lidstaat B, levert goederen met een waarde van 20 000 EUR aan een koper die gevestigd is in lidstaat A. Op het contract is de wetgeving van lidstaat B van toepassing en het is ook opgesteld in de taal van lidstaat B. De in lidstaat A gevestigde koper betaalt niet, omdat hij vindt dat de goederen niet overeenstemmen met wat was overeengekomen. De verkoper besluit een rechtsvordering in te stellen in lidstaat A om een volledige betaling te verkrijgen van de prijs zoals voorzien in het contract dat met de koper is gesloten.

Inhoud aangereikt door
Duitsland

Kosten in Duitsland

Kosten van de procedure in eerste aanleg en de beroepsprocedure

Casestudy

Procedure in eerste aanleg

Beroepsprocedure


Aanvankelijke gerechtskosten

Aanvankelijke gerechtskosten

Geval A

1 035,00 EUR

Beroep: 1 380,00 EUR
Cassatieberoep: 1 725,00 EUR

Geval B

1 035,00 EUR

Beroep: 1 380,00 EUR
Cassatieberoep: 1 725,00 EUR


Kosten voor advocaten, deurwaarders en deskundigen

Casestudy

Advocaat

Deurwaarder

Deskundige


Is vertegenwoordiging verplicht?

Gem. kosten

Is inschakeling van een deurwaarder verplicht?

Kosten na de uitspraak

Is inschakeling van een deskundige verplicht?

Kosten

Geval A

Ja

Eerste aanleg:
2 231 EUR

Nee

Afhankelijk van het type executiemaatregel

Nee

Gebaseerd op uurtarieven, hoogte verschilt per activiteitsterrein, max. 125 EUR plus onkosten en btw

Geval B

Ja

Eerste aanleg:
2 231 EUR

Nee


Nee

Gebaseerd op uurtarieven, hoogte verschilt per activiteitsterrein, max. 125 EUR plus onkosten en btw


Kosten voor vergoeding van getuigen

Casestudy

Vergoeding van getuigen


Worden getuigen vergoed?

Kosten

Geval A

Ja

Inkomstenderving max. 21 EUR per uur, reiskosten en overige onkosten

Geval B

Ja

Inkomstenderving max. 21 EUR per uur, reiskosten en overige onkosten


Kosten voor rechtsbijstand en andere vergoedingenCasestudy

Rechtsbijstand

Vergoeding van kosten


Wanneer en onder welke voorwaarden is dat van toepassing?

Wanneer worden alle kosten vergoed?

Voorwaarden?

Kan de in het gelijk gestelde partij terugbetaling van de proceskosten verkrijgen?

Welke kosten worden nooit terugbetaald?

Zijn er gevallen waarin de rechtsbijstand moet worden terugbetaald aan de rechtsbijstandsinstantie?

Geval A

In beginsel geen rechtsbijstand voor rechtspersonen buiten de Europese Unie

Voorafgaande voorwaarden:

Als de partij geen stabiele financiën heeft (armlastig is) en als de ingestelde vordering kans van slagen heeft en niet lichtvaardig lijkt.

Als er na aftrek van bepaalde bedragen, zoals de bedragen van de vrijgestelde schijven voor de armlastige en diens gezinsleden, en na aftrek van huisvestings- en verwarmingskosten, niet meer dan 15 EUR aan inkomsten overblijven.

In andere gevallen kan ook volledige bijstand worden verleend, maar deze moet dan in termijnen worden terugbetaald; de hoogte van de termijnen is afhankelijk van het resterende inkomen.

1. Verzoek (voor het verzoek hoeft geen advocaat te worden ingeschakeld)

2. Procedure nog niet voltooid

3. Zie ook de eerste kolom

Ja, voor zover de partij gewonnen heeft

Kosten die niet noodzakelijk waren voor de rechtsvervolging of de verdediging

Zie de eerste kolom

Geval B

Zie geval A hierboven

Zie geval A hierboven

Zie geval A hierboven

Zie geval A hierboven

Zie geval A hierboven

Zie geval A hierboven


Vertaling en vertolking

Casestudy

Vertaling

Tolken

Andere specifieke kosten bij grensoverschrijdende geschillen?


Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Beschrijving

Geval A


Geval B

In beginsel voor alle ingediende memories en voor alle schriftelijke bewijsstukken. De rechtbank kan ervan afzien om vertaling van de stukken te gelasten als alle rechters die de zaak behandelen, de taal verstaan

Normaliter 1,55 EUR per 55 aanslagen plus onkosten en btw

De voertaal in de rechtbank is Duits; als alle betrokken partijen de vreemde taal goed beheersen, is het niet nodig een tolk in te schakelen.

70 EUR per uur plus onkosten en btw

Kosten van betekening en kennisgeving van stukken in het buitenland

Laatste update: 06/09/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.