Kosten

Polen

In deze casestudy over handelsrecht – aansprakelijkheidsrecht, werd de lidstaten gevraagd om de klant advies te geven over de proceskosten, teneinde de volgende situaties te onderzoeken: Zaak A – Nationale situatie: een fabrikant van verwarmingstoestellen levert een verwarmingstoestel aan een installateur. De installateur verkoopt het verwarmingstoestel door aan een klant en installeert dat in diens huis. Kort daarna ontstaat er brand in het huis. Elke betrokkene (fabrikant, installateur en eindklant) is verzekerd. De oorzaak van de brand wordt betwist. Niemand wil de klant schadeloosstellen. De klant stelt een rechtsvordering in tot volledige schadeloosstelling door de fabrikant, de installateur en de verzekeringsmaatschappijen. Zaak B – Grensoverschrijdende situatie: een fabrikant van verwarmingstoestellen in lidstaat B levert een verwarmingstoestel aan een installateur in lidstaat C. De installateur verkoopt het verwarmingstoestel door aan een klant in lidstaat A en installeert dat in diens huis. Kort daarna ontstaat er brand in het huis. Elke betrokkene (fabrikant, installateur en eindklant) is verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij in de eigen lidstaat. De oorzaak van de brand wordt betwist. Niemand wil de klant schadeloosstellen. De klant stelt in lidstaat A een rechtsvordering in tot volledige schadeloosstelling door de fabrikant, de installateur en de verzekeringsmaatschappij in lidstaat A.

Inhoud aangereikt door
Polen

Kosten in Polen

Casus nr. 5 (in B – het land waar de consument de installateur in rechte aanspreekt is Polen – in dat geval zijn de vergoeding, kosten en voorwaarden hetzelfde als in casus A).

Kosten van gerechtelijke procedures, rechtsmiddelen en alternatieve geschillenbeslechting (ADR)


Casestudy

Rechtbank

Aanvankelijke gerechtskosten

Vergoeding diensten

Andere vergoedingen

Casus A

Afhankelijk van de waarde van het voorwerp van het geschil. Ingevolge de Wet inzake gerechtskosten in civiele zaken is de vergoeding 5% van de waarde, maar niet minder dan 30 en niet meer dan 100 000 PLN.

Voor elke kopie, uitspraken met gedwongen tenuitvoerlegging, kopieën van uitspraken met rechtskracht: 6 PLN. Indien deze documenten in een vreemde taal zijn opgesteld of tabellen bevatten: 12 PLN per pagina.

--Casestudy

Rechtsmiddelen

Aanvankelijke gerechtskosten

Vergoeding diensten

Andere vergoedingen

Casus A

Afhankelijk van de waarde van het voorwerp van het geschil. Ingevolge de Wet inzake gerechtskosten in civiele zaken is de vergoeding 5% van de waarde, maar niet minder dan 30 en niet meer dan 100 000 PLN. De waarde van het voorwerp van het geschil kan tijdens de procedure echter veranderen. In dat geval wordt de vergoeding op dezelfde wijze berekend; het percentage is hetzelfde maar het uiteindelijke bedrag verschilt, omdat er een andere berekeningsgrondslag is gebruikt.

--

--Casestudy

ADR

Is dit een mogelijkheid voor dit soort zaken?

Kosten

Casus A

Het staat de partijen vrij om te kiezen voor ADR

Als de rechtbank de uitvoerbaarheidsclausule accepteert, 50 PLNKosten voor advocaten, deurwaarders en deskundigen


Casestudy

Advocaat

Deurwaarder

Deskundige

Is vertegenwoordiging verplicht?

Gemiddelde kosten

Is inschakeling van een deurwaarder verplicht?

Kosten vóór de uitspraak

Kosten na de uitspraak

Is inschakeling van een deskundige verplicht?

Kosten

Casus A

Nee

Afhankelijk van de waarde van het voorwerp van het geschil.

Nee

--

--

Nee

Als de rechtbank de uitvoerbaarheidsclausule accepteert, 50 PLNVergoeding van getuigen, kosten voor pand of borgsom en andere relevante vergoedingen


Case

study

Vergoeding van getuigen

Pand of borgsom

Andere vergoedingen

Worden getuigen vergoed?

Kosten

Bestaat dit en wanneer en hoe wordt dit gebruikt?

Kosten

Beschrijving

Kosten

Casus A

Ja

Reiskosten, gederfde inkomsten, verblijfskosten, ingevolge de artikelen 85 tot 88 van de Wet inzake gerechtskosten in civiele zaken.

Ja. De waarde van het voorwerp van het geschil wordt in aanmerking genomen.

Afhankelijk van de waarde van het voorwerp van het geschil

--

--Kosten voor rechtsbijstand en andere vergoedingenCase

study

Rechtsbijstand

Vergoeding

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat van toepassing?

Wanneer worden alle kosten vergoed?

Voorwaarden?

Kan de in het gelijk gestelde partij terugbetaling van de proceskosten verkrijgen?

In het geval van een gedeeltelijke terugbetaling: welk percentage wordt over het algemeen terugbetaald?

Welke kosten worden nooit terugbetaald?

Zijn er gevallen waarin de rechtsbijstand moet worden terugbetaald aan de rechts-bijstandsinstantie?

Casus A

Een partij die is vrijgesteld van gerechtskosten kan rechtsbijstand aanvragen. De rechter bepaalt of bijstand van een beroepsadvocaat nodig is.

Hangt van de beslissing van de rechter af

Indien de kosten buitensporig zijn of de partij in financiële problemen zouden brengen

De algemene regels zijn van toepassing, afhankelijk van de omstandigheden.

--

Kosten waarvan het saldo hoger is dan noodzakelijk en passend voor de zaak in kwestie

--Kosten voor het vertalen en tolken


Case

study

Vertalen

Tolken

Andere specifieke kosten bij grensoverschrijdende geschillen?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Beschrijving

Geraamde kosten?

Casus A

Als er documenten in een andere taal bij de rechtbank worden ingediend

Overeenkomstig de Verordening van de minister van Justitie van 24 januari 2005

--

--

--

--


Laatste update: 04/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.