Kosten

Polen

In deze casestudy over familierecht – echtscheiding, werd de lidstaten gevraagd om de partij die de echtscheiding aanvraagt, advies te geven over de proceskosten, teneinde de volgende situaties te onderzoeken: Zaak A – Nationale situatie: een koppel huwt. Later gaan de echtgenoten uit elkaar en komen zij overeen om uit de echt te scheiden. Zaak B – Grensoverschrijdende situatie: twee onderdanen van dezelfde lidstaat (lidstaat A) huwen. Het huwelijk vindt plaats in lidstaat A. Na het huwelijk verhuist het koppel naar een andere lidstaat (lidstaat B), waar het zijn verblijfplaats vestigt om er te wonen en te werken. Kort daarna gaat het koppel uit elkaar: de vrouw keert terug naar lidstaat A en haar echtgenoot blijft in lidstaat B. Het koppel is het eens om uit de echt te scheiden. Na haar terugkeer naar lidstaat A vraagt de vrouw onmiddellijk de echtscheiding aan voor de rechterlijke instanties van lidstaat B.

Inhoud aangereikt door
Polen

Kosten in Polen

Casus nr. 1 (in B – het land waar de echtgenote de echtscheiding aanvraagt is Polen – in dat geval zijn de vergoeding, kosten en voorwaarden hetzelfde als in casus A.)


Kosten van gerechtelijke procedures, rechtsmiddelen en alternatieve geschillenbeslechting (ADR)


Casestudy

Rechtbank

Rechtsmiddelen

ADR

Aanvankelijke gerechtskosten

Vergoeding diensten

Andere vergoedingen

Aanvankelijke gerechtskosten

Vergoeding diensten

Andere vergoedingen

Is dit een mogelijkheid voor dit soort zaken?

Kosten

Casus A

Vaste kosten 600 PLN

Voor elke pagina van kopieën, kopieën van uitspraken met gedwongen tenuitvoerlegging, kopieën van uitspraken met rechtsgeldigheid: 6 PLN. Indien deze documenten in een vreemde taal zijn opgesteld: 12 PLN per pagina.

-

Vaste kosten 600 PLN

Het staat de partijen vrij om te kiezen voor ADR

Als de rechtbank de uitvoerbaarheidsclausule accepteert, 50 PLNKosten voor advocaten, deurwaarders en deskundigen


Casestudy

Advocaat

Deurwaarder

Deskundige

Is vertegenwoordiging verplicht?

Gemiddelde kosten

Is inschakeling van een deurwaarder verplicht?

Kosten vóór de uitspraak

Kosten na de uitspraak

Is inschakeling van een deskundige verplicht?

Kosten

Casus A

Nee

Minimaal 360 PLN

Nee

-

-

Nee

Overeenkomstig de berekeningen van de deskundigeVergoeding van getuigen, kosten voor pand of borgsom en andere relevante vergoedingen


Case-

study

Vergoeding van getuigen

Pand of borgsom

Andere vergoedingen

Worden getuigen vergoed?

Kosten

Bestaat dit en wanneer en hoe wordt dit gebruikt?

Kosten

Beschrijving

Kosten

Casus A

Ja

Reiskosten, gederfde inkomsten, verblijfskosten, ingevolge de artikelen 85 tot 88 van de Wet inzake gerechtskosten in civiele zaken.

--

--

--Kosten voor rechtsbijstand en andere vergoedingenCase-

study

Rechtsbijstand

Vergoeding

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat van toepassing?

Wanneer worden alle kosten vergoed?

Voorwaarden?

Kan de in het gelijk gestelde partij terugbetaling van de proceskosten verkrijgen?

In het geval van een gedeeltelijke terugbetaling: welk percentage wordt over het algemeen terugbetaald?

Welke kosten worden nooit terugbetaald?

Zijn er gevallen waarin de rechtsbijstand moet worden terugbetaald aan de rechts-bijstandsinstantie?

Casus A

Een partij die is vrijgesteld van gerechtskosten kan rechtsbijstand aanvragen. De rechter bepaalt of bijstand van een beroepsadvocaat nodig is.

Hangt van de beslissing van de rechter af

Indien de kosten buitensporig zijn of de partij in financiële problemen zouden brengen.

De algemene regels zijn van toepassing, afhankelijk van de omstandigheden. Als de rechter de gedaagde schuldig verklaart, betaalt de in het ongelijk gestelde partij de kosten; als de rechter de gedaagde niet schuldig verklaart, dient elke partij de helft van de proceskosten te betalen.

Kosten waarvan het saldo hoger is dan noodzakelijk en passend voor de zaak in kwestie.Kosten voor het vertalen en tolken


Case

study

Vertalen

Tolken

Andere specifieke kosten bij grensoverschrijdende geschillen?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Beschrijving

Geraamde kosten?

Casus A

Als er documenten in een andere taal bij de rechtbank worden ingediend

Overeenkomstig de Verordening van de minister van Justitie van 24 januari 2005


Laatste update: 06/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.