Kosten

Polen

In deze casestudy over familierecht – gezagsrecht over de kinderen, werd de lidstaten gevraagd om de eiser advies te geven over de proceskosten, teneinde de volgende situaties te onderzoeken: Zaak A – Nationale situatie: twee personen hebben een aantal jaren ongehuwd samengeleefd. Zij hebben een kind van drie jaar wanneer zij uit elkaar gaan. Bij rechterlijke beslissing krijgt de moeder het gezagsrecht over het kind en de vader een omgangsrecht. De moeder stelt een rechtsvordering in tot inperking van het omgangsrecht van de vader. Zaak B – Grensoverschrijdende situatie waarin u advocaat bent in lidstaat A: twee personen hebben een aantal jaren ongehuwd samengeleefd in een lidstaat (lidstaat B). Zij hebben samen een kind maar gaan onmiddellijk na de geboorte van het kind uit elkaar. Bij rechterlijke beslissing in lidstaat B krijgt de moeder het gezagsrecht over het kind en de vader een omgangsrecht. De moeder en het kind gaan, met toestemming van de rechter, in een andere lidstaat wonen (lidstaat A) en de vader blijft in lidstaat B. Een paar jaar later stelt de moeder in lidstaat A een rechtsvordering in tot wijziging van het omgangsrecht van de vader.

Inhoud aangereikt door
Polen

Kosten in Polen

Casus nr. 2 In B (in het geval het land waar de vrouw de man in rechte aanspreekt, Polen is) zijn de vergoeding, kosten en voorwaarden hetzelfde als in casus A.

Kosten van gerechtelijke procedures, rechtsmiddelen en alternatieve geschillenbeslechting (ADR)


Casestudy

Rechtbank

Rechtsmiddelen

ADR

Aanvankelijke gerechtskosten

Vergoeding diensten

Andere vergoedingen

Aanvankelijke gerechtskosten

Vergoeding diensten

Andere vergoedingen

Is dit een mogelijkheid voor dit soort zaken?

Kosten

Casus A

Vaste kosten 40 PLN

Voor elke pagina van kopieën, kopieën van uitspraken met gedwongen tenuitvoerlegging, kopieën van uitspraken met rechtskracht: 6 PLN. Indien deze documenten in een vreemde taal zijn opgesteld of tabellen bevatten: 12 PLN per pagina.

--

De algemene regels zijn van toepassing: de vergoeding is vastgesteld op 40 PLN

--

--

Het staat de partijen vrij om te kiezen voor ADR

Als de rechtbank de uitvoerbaarheidsclausule accepteert, 50 PLNKosten voor advocaten, deurwaarders en deskundigen


Casestudy

Advocaat

Deurwaarder

Deskundige

Is vertegenwoordiging verplicht?

Gemiddelde kosten

Is inschakeling van een deurwaarder verplicht?

Kosten vóór de uitspraak

Kosten na de uitspraak

Is inschakeling van een deskundige verplicht?

Kosten

Casus A

Nee

Minimaal 120 PLN

Nee

--

--

Nee

Overeenkomstig de berekeningen van de deskundigeVergoeding van getuigen, kosten voor pand of borgsom en andere relevante vergoedingen


Case

study

Vergoeding van getuigen

Pand of borgsom

Andere vergoedingen

Worden getuigen vergoed?

Kosten

Bestaat dit en wanneer en hoe wordt dit gebruikt?

Kosten

Beschrijving

Kosten

Casus A

Ja

Reiskosten, gederfde inkomsten, verblijfskosten, ingevolge artikel 85 tot 88 van de Wet inzake gerechtskosten in civiele zaken.

--

--

--

--Kosten voor rechtsbijstand en andere vergoedingenCase

study

Rechtsbijstand

Vergoeding

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat van toepassing?

Wanneer worden alle kosten vergoed?

Voorwaarden?

Kan de in het gelijk gestelde partij terugbetaling van de proceskosten verkrijgen?

In het geval van een gedeeltelijke terugbetaling: welk percentage wordt over het algemeen terugbetaald?

Welke kosten worden nooit terugbetaald?

Zijn er gevallen waarin de rechtsbijstand moet worden terugbetaald aan de rechts-bijstandsinstantie?

Casus A

Een partij die is vrijgesteld van gerechtskosten kan rechtsbijstand aanvragen. De rechter bepaalt of bijstand van een beroepsadvocaat nodig is.

Hangt van de beslissing van de rechter af

Indien de kosten buitensporig zijn of de partij in financiële problemen zouden brengen

De algemene regels zijn van toepassing, afhankelijk van de omstandigheden.

--

Kosten waarvan het saldo hoger is dan noodzakelijk en passend voor de zaak in kwestie

--Kosten voor het vertalen en tolken


Case

study

Vertalen

Tolken

Andere specifieke kosten bij grensoverschrijdende geschillen?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Beschrijving

Geraamde kosten?

Casus A

Als er documenten in een andere taal bij de rechtbank worden ingediend

Overeenkomstig de Verordening van de minister van Justitie van 24 januari 2005

--

--

--

--


Laatste update: 06/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.