Kosten

Portugal

In deze casestudy naar familierecht-echtscheidingen, werden de lidstaten gevraagd om de kosten aan te geven voor de partij die echtscheiding aanvraagt in de volgende situaties: Zaak A – Nationale situatie: een stel gaat trouwen. Later gaan ze uit elkaar en komen een echtscheiding overeen. Zaak B – Transnationale situatie: twee burgers uit dezelfde lidstaat (lidstaat A) gaan trouwen. Het huwelijk wordt gevierd in lidstaat A. Na het huwelijk gaat het echtpaar in een andere lidstaat wonen en werken (lidstaat B). Zij vestigen zich in deze lidstaat. Kort daarna gaat het echtpaar uit elkaar. De vrouw keert terug naar lidstaat A en de man blijft in lidstaat B. Het echtpaar komt een echtscheiding overeen. Na terugkeer in lidstaat A vraagt de vrouw onmiddellijk een echtscheiding aan bij de gerechtelijke instanties van lidstaat B.

Inhoud aangereikt door
Portugal

Kosten in Portugal

Griffierechten, kosten voor beroep en buitengerechtelijke geschilbeslechting (ADR)

Casestudy

Rechtbank

Beroep

ADR


Aanvankelijke kosten

Kosten voor afschriften

Andere vergoedingen

Aanvankelijke kosten

Kosten voor afschriften

Andere vergoedingen

Is dit in dergelijke gevallen mogelijk?

Kosten

Zaak A

306 euro306 euroJa. Er kan bemiddeling worden ingeschakeld om tot een vorm van overeenstemming te komen waardoor de echtscheiding kan worden afgehandeld door het bureau van de burgerlijke stand (zie opmerking)

50 euro

Opmerking: Indien een echtpaar met wederzijds goedvinden wil scheiden, wordt de echtscheiding uitsluitend door een gerechtelijke instantie behandeld als er geen overeenstemming is over de verdeling van goederen, uitoefening van de ouderlijke macht, onderhoud (alimentatie) of de toekomst van de gezinswoning.

Indien er over deze onderwerpen overeenstemming bestaat, wordt de echtscheiding behandeld door het bureau van de burgerlijke stand (conservatória do registo civil) waarvoor leges van 280 euro worden geheven.

Laatste update: 29/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.