Kosten

Roemenië

In deze casestudy over familierecht – gezagsrecht over de kinderen, werd de lidstaten gevraagd om de eiser advies te geven over de proceskosten, teneinde de volgende situaties te onderzoeken: Zaak A – Nationale situatie: twee personen hebben een aantal jaren ongehuwd samengeleefd. Zij hebben een kind van drie jaar wanneer zij uit elkaar gaan. Bij rechterlijke beslissing krijgt de moeder het gezagsrecht over het kind en de vader een omgangsrecht. De moeder stelt een rechtsvordering in tot inperking van het omgangsrecht van de vader. Zaak B – Grensoverschrijdende situatie waarin u advocaat bent in lidstaat A: twee personen hebben een aantal jaren ongehuwd samengeleefd in een lidstaat (lidstaat B). Zij hebben samen een kind maar gaan onmiddellijk na de geboorte van het kind uit elkaar. Bij rechterlijke beslissing in lidstaat B krijgt de moeder het gezagsrecht over het kind en de vader een omgangsrecht. De moeder en het kind gaan, met toestemming van de rechter, in een andere lidstaat wonen (lidstaat A) en de vader blijft in lidstaat B. Een paar jaar later stelt de moeder in lidstaat A een rechtsvordering in tot wijziging van het omgangsrecht van de vader.

Inhoud aangereikt door
Roemenië

Kosten in Roemenië

Kosten van gerechtelijke procedures, rechtsmiddelen en alternatieve geschillenbeslechting


Casestudy

Rechtbank

Rechtsmiddelen

Aanvankelijke gerechtskosten

Vergoeding diensten

Andere vergoedingen

Aanvankelijke gerechtskosten

Vergoeding diensten

Casus A

RON 8,3 (ca. EUR 2) bestaande uit RON 8 (gerechtskosten) en RON 0,3 (zegelrecht)

Voor afschriften van de verschillende processtukken die zijn opgesteld door gespecialiseerde gerechtelijke medewerkers (griffiers), moet een kopieervergoeding (uiteenlopend van EUR 0,05 tot EUR 1,25 per afschrift) worden betaald

1. Legalisatie – verklaring om een gewaarmerkte rechterlijke beslissing te verkrijgen – RON 2,15 (ca. EUR 0,5) bestaande uit RON 2 (gerechtskosten) en RON 0,15 (zegelrecht)

2. De rechterlijke beslissing laten voorzien van een uitvoerbaarheidsformule – RON 4,15 (ca. EUR 1) bestaande uit RON 4 (gerechtskosten) en RON 0,15 (zegelrecht)

3. Apostille – RON 1,15 (ca. EUR 0,25) bestaande uit RON 1 (gerechtskosten) en RON 0,15 (zegelrecht) - alleen indien dit noodzakelijk is voor de partij

50% van RON 8,3 (ca. EUR 1)

Voor afschriften van de verschillende processtukken die zijn opgesteld door gespecialiseerde gerechtelijke medewerkers (griffiers), moet een kopieervergoeding (uiteenlopend van EUR 0,05 tot EUR 1,25 per afschrift) worden betaald

Casus B

RON 8,3 (ca. EUR 2) bestaande uit RON 8 (gerechtskosten) en RON 0,3 (zegelrecht)

Voor afschriften van de verschillende processtukken die zijn opgesteld door gespecialiseerde gerechtelijke medewerkers (griffiers), moet een kopieervergoeding (uiteenlopend van EUR 0,05 tot EUR 1,25 per afschrift) worden betaald

1. Legalisatie - verklaring om een gewaarmerkte rechterlijke beslissing te verkrijgen – RON 2,15 (ca. EUR 0,5) bestaande uit RON 2 (gerechtskosten) en RON 0,15 (zegelrecht)

2. De rechterlijke beslissing laten voorzien van een uitvoerbaarheidsformule – RON 4,15 (ca. EUR 1) bestaande uit RON 4 (gerechtskosten) en RON 0,15 (zegelrecht)

3. Apostille – RON 1,15 (ca. EUR 0,25) bestaande uit RON 1 (gerechtskosten) en RON 0,15 (zegelrecht) - alleen indien dit noodzakelijk is voor de partij

50% van RON 8,3 (ca. EUR 1)

Voor afschriften van de verschillende processtukken die zijn opgesteld door gespecialiseerde gerechtelijke medewerkers (griffiers), moet een kopieervergoeding (uiteenlopend van EUR 0,05 tot EUR 1,25 per afschrift) worden betaaldCasestudy

ADR

Is dit een mogelijkheid voor dit soort zaken?

Kosten

Casus A

Ja

Er worden afspraken over de kosten gemaakt in de bemiddelings-/mediationovereenkomst tussen partijen en de bemiddelaar/mediator.

Casus B

Ja

Er worden afspraken over de kosten gemaakt in de bemiddelings-/mediationovereenkomst tussen partijen en de bemiddelaar/mediator.


Kosten voor advocaten, deurwaarders en deskundigen


Casestudy

Advocaat

Deurwaarder

Is vertegenwoordiging verplicht?

Gemiddelde kosten

Is vertegenwoordiging verplicht?

Kosten vóór de uitspraak

Kosten na de uitspraak

Casus A

Nee

Variabele kosten afhankelijk van de overeenkomst voor juridische vertegenwoordiging

Niet van toepassing in dit geval omdat vertegenwoordiging niet verplicht is

Nee

Niet van toepassing in dit geval aangezien alleen de rechterlijke beslissing (die gegeven wordt na de uitspraak) uitvoerbaar kan worden verklaard indien de in het ongelijk gestelde partij (de vader) deze niet vrijwillig ten uitvoer brengt

De rechterlijke beslissing uitvoerbaar laten verklaren RON 10,3 (ca. EUR 2.5) bestaande uit RON 10 (gerechtskosten) en RON 0,3 (zegelrecht)

Kennisgeving – minimumtarief RON 20 (ca. EUR 5) en maximumtarief RON 400 (ca. EUR 100)

Vergoeding voor gerechtsdeurwaarder minimumtarief RON 50 (ca. EUR 12,5) en maximumtarief RON 500 (ca. EUR 125)

Casus B

Nee

Variabele kosten afhankelijk van de overeenkomst voor juridische vertegenwoordiging

Niet van toepassing in dit geval omdat vertegenwoordiging niet verplicht is

Nee

Niet van toepassing in dit geval aangezien alleen de rechterlijke beslissing (die gegeven wordt na de uitspraak) uitvoerbaar kan worden verklaard indien de in het ongelijk gestelde partij (de vader) deze niet vrijwillig ten uitvoer brengt

De rechterlijke beslissing uitvoerbaar laten verklaren RON 10,3 (ca. EUR 2.5) bestaande uit RON 10 (gerechtskosten) en RON 0,3 (zegelrecht)

Kennisgeving – minimumtarief RON 20 (ca. EUR 5) en maximumtarief RON 400 (ca. EUR 100)

Vergoeding voor gerechtsdeurwaarder minimumtarief RON 50 (ca. EUR 12,5) en maximumtarief RON 500 (ca. EUR 125)


Casestudy

Deskundige

Is inschakeling van een deskundige verplicht?

Kosten

Casus A

Nee

Niet van toepassing in dit geval

Casus B

Nee

Niet van toepassing in dit gevalVergoeding van getuigen, kosten voor pand of borgsom en andere relevante vergoedingen


Casestudy

Vergoeding van getuigen

Pand of borgsom

Worden getuigen vergoed?

Kosten

Bestaat dit en wanneer en hoe wordt dit gebruikt?

Kosten

Casus A

Ja

Reiskosten worden vergoed en op verzoek van de getuige kan er ook een schadevergoeding worden gevorderd voor de tijd die men in de rechtbank heeft doorgebracht (afhankelijk van de bronnen van inkomsten – bijv. arbeidsovereenkomst etc.)

Eventuele verzoeken voor het verzekeren van bewijsmateriaal

RON 8,3 (ca. EUR 2) bestaande uit RON 8 (gerechtskosten) en RON 0,3 (zegelrecht)

Casus B

Ja

Reiskosten worden vergoed en op verzoek van de getuige kan er ook een schadevergoeding worden gevorderd voor de tijd die men in de rechtbank heeft doorgebracht (afhankelijk van de bronnen van inkomsten – bijv. arbeidsovereenkomst etc.)

Eventuele verzoeken voor het verzekeren van bewijsmateriaal

RON 8,3 (ca. EUR 2) bestaande uit RON 8 (gerechtskosten) en RON 0,3 (zegelrecht)Kosten voor rechtsbijstand en andere vergoedingenCasestudy

Rechtsbijstand

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat van toepassing?

Wanneer worden alle kosten vergoed?

Voorwaarden?

Casus A

Zie bijlage 1

Zie bijlage 1

Zie bijlage 1

Casus B

Zie bijlage 1

Zie bijlage 1

Zie bijlage 1


Casestudy

Vergoeding

Kan de in het gelijk gestelde partij terugbetaling van de proceskosten verkrijgen?

In het geval van een gedeeltelijke terugbetaling: welk percentage wordt over het algemeen terugbetaald?

Welke kosten worden nooit terugbetaald?

Zijn er gevallen waarin de rechtsbijstand moet worden terugbetaald aan de rechtsbijstandsinstantie?

Casus A

Ja

In het algemeen worden de kosten voor 100% vergoed

Als de moeder wint kan zij in dit geval alle kosten die voor haar ontstaan zijn op de vader verhalen

Nee

Casus B

Ja

In het algemeen worden de kosten voor 100% vergoed

Als de moeder wint kan zij in dit geval alle kosten die voor haar ontstaan zijn op de vader verhalen

NeeKosten voor het vertalen en tolken


Casestudy

Vertalen

Tolken

Andere specifieke kosten bij grensoverschrijdende geschillen?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Beschrijving

Geraamde kosten?

Casus A

Niet van toepassing in dit geval

Niet van toepassing in dit geval

Indien de door de rechter te horen partij doof of stom is, of niet kan schrijven.

RON 23,15 per uur (ca. EUR 6)

-

-

Casus B

1. Als de bij de rechtbank ingediende documenten (onderdeel van het dossier) in een andere taal gesteld zijn.

2. Als de partij de correctheid van het in het Roemeens vertaalde document betwist, kan de rechter het document bovendien door een beëdigde vertaler laten vertalen.

De kosten kunnen verschillen afhankelijk van de overeenkomst voor de vertaling. Indien de vertaling op verzoek van de rechtbank door een beëdigd vertaler wordt verzorgd, wordt er een tarief in rekening gebracht van RON 33,56 (ca. EUR 8) per pagina in A4-formaat.

Indien ten minste één van de partijen geen Roemeens spreekt.

Staat A = Roemenië

RON 23,15 per uur (ca. EUR 6)

Ja, maar die worden door de staat vergoed

-


Laatste update: 03/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.